Man of vrouw naar Gods hart - gelijkwaardigheid

 

"Wie zou naar u in deze zaak luisteren? Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen." (1 Samuël 30:24)

 

David, de man naar Gods hart. We hebben de afgelopen dagen heel wat dingen gezien uit het leven van David, voordat hij koning werd. Eigenschappen waarin hij ons wel een voorbeeld heeft nagelaten. Eigenschappen van een man naar Gods hart. We begonnen met de vraag of jij een man of een vrouw wil zijn naar Gods hart. Dat hangt heel erg samen met hoe je leeft uit je geloof. Op welke manier draag jij het beeld van God. Vlak voordat David koning wordt en Saul om het leven zal komen is er nog één moment waarbij we zullen stil staan voor dit thema en daarmee sluiten we dit thema af.

 

 

 

Davids ontdekking in Ziklag is verschrikkelijk geweest, maar David kreeg ook van God de toestemming om de Amalekieten te achtervolgen. Nu is dat verhaal in het kader van ons thema niet belangrijk, maar wel wat er onderweg gebeurt met degenen die met David meetrekken. De 600 mannen blijken behoorlijk wat energie te zijn kwijtgeraakt. Maar liefst 200 mannen blijken onderweg niet verder meer te kunnen omdat ze zo ontzettend moe zijn. Het laat iets zien van de ontberingen die David met zijn mannen heeft geleden. Degenen die niet meer verder kunnen, die blijven achter bij de bagage. Maar hoe reageer je daar dan op?

 

Er waren mannen onder degenen die bij David waren die reageerden zoals heel veel mensen in onze tijd reageren. Je deelt alleen in de buit op het moment dat je ook werkelijk meegestreden hebt in de strijd. En het lijkt ergens misschien nog wel logisch ook, want iedereen was moe op het moment dat ze achter de vijand aangingen. En dan zijn er onder de mannen bij David die verdorven zijn, zegt de Bijbel. En deze mannen wilden niet delen van de buit. Het is de vraag of dit past bij een man naar Gods hart. Het kan gewoon niet waar zijn dat als je het even niet meer trekt, dat je vervolgens maar buiten de boot moet vallen in het verdelen van de overvloed. En toch zijn er maar genoeg die er zo wel over denken en reageren zoals de mannen die verdorven waren.

 

Davids hart zegt iets heel anders. David laat er geen sprake van zijn dat er verschil zou zijn in de beloning en in het verdelen van de buit. Sterker nog, hij zet het zo sterk neer dat de mannen die uitgeput waren zelfs in bescherming genomen werden door hem. En waarom? Omdat zij net zo goed voluit gegaan waren, alleen blijkbaar eerder echt leeg waren. Maar zullen wij zo ook met de zwakkeren omgaan? Soms worden de zwakkeren als minderwaardig gezien, want ze doen nooit mee zoals anders. David leert ons iets heel anders. Hij leert ons dat ieder die in het leger strijd, gelijk is. Niemand is minder dan de ander en iedereen deelt in de overvloed! Zelfs als jij er meer voor moest doen. Dit gaat niet om aantallen en getallen, maar om vertrouwen in elkaar dat niemand misbruikt maakt van een bepaalde vrijheid. Dan is het veilig om soms te zeggen dat het even niet meer gaat.

 

Gebed: Vader, ik wil een keus maken om een man of een vrouw naar Uw hart te zijn. Elk woord mag landen in mijn hart en ook dit laatste woord over dit thema. Ook als er zijn die minder zijn, die wil ik als mijn gelijke waarderen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom