Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God

 

"En David raadpleegde de HEERE en vroeg: Zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? De HEERE zei tegen David: Ga, u zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen." (1 Samuël 23:2)

 

David lijkt niet al te lang in Moab te zijn gebleven. Al snel kwam de profeet Gat naar hem toe met een boodschap van God. David moest terug naar het land van Juda en verblijft daar in een woud. Het waarom wordt David dan helemaal nog niet duidelijk. Kenmerkend voor David is dat hij dus wel gewoon luistert en gaat. Hij lijkt nergens te vragen waarom hij daarheen moet.

 

 

 

Het lijkt er op dat de grot Adullam, het woud waar hij nu verblijft en de plaats waar zijn uiteindelijke opdracht komt te liggen, dicht bij elkaar liggen. God zet DAvid eigenlijk in de wacht omdat Hij David straks nodig heeft. Er gebeurt in het land ondertussen van alles. Saul maakt alle priesters in Nob af en de Filistijnen bezetten de stad Kehila. En daar zit David vlak in de buurt in het woud met zijn legertje. En dan hoort David dat de Filistijnen Kehila bezetten.

 

Wat zou je doen, met de ervaring van David? Opstaan en er op af gaan, toch? Ondertussen was zijn legertje gegroeid tot 600 man. Maar dat doet David dus niet gelijk. Hij reageert niet gelijk vanuit zijn emotie. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar ik merk nog wel eens dat er iets op mijn pad komt waarvan ik dan denk: er op af, en snel. Maar David laat hier zien dat hij niet alleen moet handelen, maar eerst moet overleggen met God.

 

Hoe vaak in je leven heb jij deze les nodig? Misschien omdat je te snel handelt vanuit je emotie of misschien omdat je precies aan de andere kant zit en nooit tot handelen dreigt over te gaan. David leert ons een hele belangrijke les als het gaat om man of vrouw naar Gods hart te zijn. David leert ons dat we het eerst met God moeten overleggen. Je kunt elke strijd aangaan, maar niet elke strijd is een strijd die God wil dat je strijdt. Soms laat God voor ons gevoel situaties ook gewoon lopen en is het niet Zijn bedoeling om ons daarvoor te gebruiken. Dat onderscheidingsvermogen is heel belangrijk.

 

Wat zou er gebeurd zijn als David er op af gegaan was, terwijl het niet Gods bedoeling was? Dan was de strijd op een nederlaag uitgelopen. Telkens afgestemd zijn op Gods plan en op Gods doel, dat is waar het telkens om gaat. Hoe bizar deze geschiedenis bij Kehila ook afloopt. David luistert naar God, maar vervolgens gaat het bijna mis als Saul in de gaten krijgt dat David in Kehila is. Maar ook dan is God trouw aan David als hij vraagt wat er gaat gebeuren. God zegt dan dat de inwoners van de stad hem zullen uitleveren aan Saul. Dit is waar het om gaat: telkens in relatie met God zijn en blijven. Niet te snel willen reageren, maar ook telkens luisteren naar wat God belangrijk vindt voor je. Dan wandel je in je bestemming en ben je ook beschermd, zelfs als hen die je redt, je willen verraden.

 

Gebed: Vader, afgestemd zijn op Uw plan vind ik soms heel lastig. Ik wil soms zo snel reageren, terwijl ik het te weinig met U overleg. Bescherm mij daarvoor en wilt U mij in herinnering brengen als ik weer impulsief handel en niet genoeg naar Uw plan luister?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom