Man of vrouw naar Gods hart - afgestemd zijn op God

 

"En David raadpleegde de HEERE en vroeg: Zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? De HEERE zei tegen David: Ga, u zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen." (1 Samuël 23:2)

 

David lijkt niet al te lang in Moab te zijn gebleven. Al snel kwam de profeet Gat naar hem toe met een boodschap van God. David moest terug naar het land van Juda en verblijft daar in een woud. Het waarom wordt David dan helemaal nog niet duidelijk. Kenmerkend voor David is dat hij dus wel gewoon luistert en gaat. Hij lijkt nergens te vragen waarom hij daarheen moet.

 

 

 

Het lijkt er op dat de grot Adullam, het woud waar hij nu verblijft en de plaats waar zijn uiteindelijke opdracht komt te liggen, dicht bij elkaar liggen. God zet DAvid eigenlijk in de wacht omdat Hij David straks nodig heeft. Er gebeurt in het land ondertussen van alles. Saul maakt alle priesters in Nob af en de Filistijnen bezetten de stad Kehila. En daar zit David vlak in de buurt in het woud met zijn legertje. En dan hoort David dat de Filistijnen Kehila bezetten.

 

Wat zou je doen, met de ervaring van David? Opstaan en er op af gaan, toch? Ondertussen was zijn legertje gegroeid tot 600 man. Maar dat doet David dus niet gelijk. Hij reageert niet gelijk vanuit zijn emotie. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar ik merk nog wel eens dat er iets op mijn pad komt waarvan ik dan denk: er op af, en snel. Maar David laat hier zien dat hij niet alleen moet handelen, maar eerst moet overleggen met God.

 

Hoe vaak in je leven heb jij deze les nodig? Misschien omdat je te snel handelt vanuit je emotie of misschien omdat je precies aan de andere kant zit en nooit tot handelen dreigt over te gaan. David leert ons een hele belangrijke les als het gaat om man of vrouw naar Gods hart te zijn. David leert ons dat we het eerst met God moeten overleggen. Je kunt elke strijd aangaan, maar niet elke strijd is een strijd die God wil dat je strijdt. Soms laat God voor ons gevoel situaties ook gewoon lopen en is het niet Zijn bedoeling om ons daarvoor te gebruiken. Dat onderscheidingsvermogen is heel belangrijk.

 

Wat zou er gebeurd zijn als David er op af gegaan was, terwijl het niet Gods bedoeling was? Dan was de strijd op een nederlaag uitgelopen. Telkens afgestemd zijn op Gods plan en op Gods doel, dat is waar het telkens om gaat. Hoe bizar deze geschiedenis bij Kehila ook afloopt. David luistert naar God, maar vervolgens gaat het bijna mis als Saul in de gaten krijgt dat David in Kehila is. Maar ook dan is God trouw aan David als hij vraagt wat er gaat gebeuren. God zegt dan dat de inwoners van de stad hem zullen uitleveren aan Saul. Dit is waar het om gaat: telkens in relatie met God zijn en blijven. Niet te snel willen reageren, maar ook telkens luisteren naar wat God belangrijk vindt voor je. Dan wandel je in je bestemming en ben je ook beschermd, zelfs als hen die je redt, je willen verraden.

 

Gebed: Vader, afgestemd zijn op Uw plan vind ik soms heel lastig. Ik wil soms zo snel reageren, terwijl ik het te weinig met U overleg. Bescherm mij daarvoor en wilt U mij in herinnering brengen als ik weer impulsief handel en niet genoeg naar Uw plan luister?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom