Man of vrouw naar Gods hart

 

"Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de HEERE uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had." (1 Samuël 13:13 en 14)

 

Wil jij een man of een vrouw zijn naar Gods hart? Een man of een vrouw waar Gods hart sneller van gaat kloppen. Zou je dat willen? Nee, ik bedoel niet dat je iets moet gaan verdienen, maar dat je, omdat je Gods kind bent, ook echt een man of een vrouw naar Gods hart zult zijn. En ja, in Christus, ben je Zijn geliefde kind, dat staat buiten elke discussie, maar de andere kant is ook waar dat wij er niet werkeloos van worden. En hoe kunnen we een persoon zijn naar Gods hart?

 

 

 

Blijkbaar heeft het er niet mee te maken dat je dan eerst helemaal vlekkeloos en zonder zonden moet leven. Sterker nog, dat lijkt er bijna zelfs los van te staan. David is de man die een man naar Gods hart wordt genoemd. Overigens is hij de enige die zo genoemd wordt in de Bijbel. Het moment dat Samuël zegt dat David een man naar Gods hart is, is op een moment dat David daar niets van weet. David is dus ook niet hard aan het werk gegaan om een man naar Gods hart te zijn, omdat dit over hem was gezegd. David weet niet eens dat God dit over hem zei. Het feit is er dat David het gewoon is!

 

Het is op dit moment net definitief fout gegaan met Saul. Saul had het net in zijn hoofd gehaald om zelf te gaan offeren en dan is bij God de maat vol. Eigenlijk is dit het begin van het einde bij Saul. Op dit moment laat God hem eigenlijk los. En Samuël moet die boodschap gaan brengen bij Saul en hem er gelijk bij moet vertellen dat God een man naar Zijn hart heeft uitgezocht die opdracht heeft gekregen om een vorst te zijn over Israël. Het is eigenlijk wel een beetje apart dat dit in de verleden tijd staat, alsof David dat allemaal al weet, terwijl David op dit moment nog nergens vanaf weet. 

 

God heeft hem wel uitgezocht als de man naar Zijn hart. En man die niet volmaakt was. Als je het leven van David bekijkt zijn er dingen echt goed misgegaan. En toch was hij de man naar Gods hart, waarvan God nooit Zijn trouw heeft laten wijken. Wat is het geheim van David, waarvan wij iets mogen leren om een man of een vrouw naar Gods hart mogen zijn. Wat maakte David zo anders als Saul en wat maakte David zo bijzonder dat God hem deze beschrijving geeft. Man naar Gods hart, omdat zijn hart een intentie had die het verschil maakte. Daar gaan we komende tijd mee aan de slag.

 

Gebed: Vader, maak ook mij een man of een vrouw naar Uw hart. Laat mij leren van David en hoe zijn hart was richting U. Ik wil echt een man of een vrouw zijn waarin U Uw vreugde vindt.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom