Man of vrouw naar Gods hart

 

"Maar Samuel zei tegen Saul: U hebt dwaas gehandeld. U hebt het gebod van de HEERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de HEERE uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben, maar nu zal uw koningschap geen stand houden. De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht, en de HEERE heeft hem de opdracht gegeven een vorst te zijn over Zijn volk, omdat u niet in acht genomen hebt wat de HEERE u geboden had." (1 Samuël 13:13 en 14)

 

Wil jij een man of een vrouw zijn naar Gods hart? Een man of een vrouw waar Gods hart sneller van gaat kloppen. Zou je dat willen? Nee, ik bedoel niet dat je iets moet gaan verdienen, maar dat je, omdat je Gods kind bent, ook echt een man of een vrouw naar Gods hart zult zijn. En ja, in Christus, ben je Zijn geliefde kind, dat staat buiten elke discussie, maar de andere kant is ook waar dat wij er niet werkeloos van worden. En hoe kunnen we een persoon zijn naar Gods hart?

 

 

 

Blijkbaar heeft het er niet mee te maken dat je dan eerst helemaal vlekkeloos en zonder zonden moet leven. Sterker nog, dat lijkt er bijna zelfs los van te staan. David is de man die een man naar Gods hart wordt genoemd. Overigens is hij de enige die zo genoemd wordt in de Bijbel. Het moment dat Samuël zegt dat David een man naar Gods hart is, is op een moment dat David daar niets van weet. David is dus ook niet hard aan het werk gegaan om een man naar Gods hart te zijn, omdat dit over hem was gezegd. David weet niet eens dat God dit over hem zei. Het feit is er dat David het gewoon is!

 

Het is op dit moment net definitief fout gegaan met Saul. Saul had het net in zijn hoofd gehaald om zelf te gaan offeren en dan is bij God de maat vol. Eigenlijk is dit het begin van het einde bij Saul. Op dit moment laat God hem eigenlijk los. En Samuël moet die boodschap gaan brengen bij Saul en hem er gelijk bij moet vertellen dat God een man naar Zijn hart heeft uitgezocht die opdracht heeft gekregen om een vorst te zijn over Israël. Het is eigenlijk wel een beetje apart dat dit in de verleden tijd staat, alsof David dat allemaal al weet, terwijl David op dit moment nog nergens vanaf weet. 

 

God heeft hem wel uitgezocht als de man naar Zijn hart. En man die niet volmaakt was. Als je het leven van David bekijkt zijn er dingen echt goed misgegaan. En toch was hij de man naar Gods hart, waarvan God nooit Zijn trouw heeft laten wijken. Wat is het geheim van David, waarvan wij iets mogen leren om een man of een vrouw naar Gods hart mogen zijn. Wat maakte David zo anders als Saul en wat maakte David zo bijzonder dat God hem deze beschrijving geeft. Man naar Gods hart, omdat zijn hart een intentie had die het verschil maakte. Daar gaan we komende tijd mee aan de slag.

 

Gebed: Vader, maak ook mij een man of een vrouw naar Uw hart. Laat mij leren van David en hoe zijn hart was richting U. Ik wil echt een man of een vrouw zijn waarin U Uw vreugde vindt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom