Geestelijke werkelijkheid - Het doel van de hel

 

"Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is." (Mattheüs 25:41)

 

Er zijn van die onderwerpen waar we eigenlijk niet over mogen praten. Ooit had ik het lef om in een tweet op Twitter het woord 'hel' te noemen. Het commentaar was niet van de lucht, ik zou zelfs daarmee ongelovigen vooroordelen. Het lastige is dat niet ik, maar Gods Woord heel duidelijk zegt dat de hel een realiteit is. En Jezus zegt zelfs dat degenen die niet geloven al veroordeeld zijn. Toch ben ik mij heel bewust dat je de hel niet als een dreigmiddel moet gaan gebruiken. Het is nergens voor nodig om te roepen: "Als je niet gelooft ga je naar de hel." De opmerking op zichzelf kan nog wel kloppen, maar hiermee win je echt geen mensen voor de eeuwigheid. De liefde van Jezus is veel sterker dan de angst voor de hel. Maar wat moeten we er dan mee?

 

 

Het is in de eerste plaats nodig dat we beseffen waar de hel voor dient. De hel wordt op verschillende manieren in de Bijbel beschreven. Het gaat over een plaats van vuur, een plaats van pijniging en vooral een plaats waar God niet is. De afwezigheid van God is het meest verschrikkelijke van de hel. Dat wij leven en dat het leven leefbaar is, heeft vooral te maken met het feit dat God op deze wereld betrokken is. De hel is ook geen keus geweest van God. Het was en is Gods verlangen dat ieder mens de liefde van Jezus in zijn leven zou toelaten.

 

Iets anders daarbij is ook nog dat de hel in de eerste plaats niet voor mensen is bedoeld. God heeft de hel niet gemaakt om mensen in te werpen, maar het is de plaats die bereidt is voor de duivel en zijn demonen. Begin eens om dat te beseffen. Waarom maakte God de hel? Om straks een de eeuwigheid nooit geen last meer te kunnen hebben van satan en zijn demonen. Die worden straks in de hel gegooid en de put wordt verzegeld en afgesloten. Op dit moment is de hel dan ook nog leeg. Daar verblijft nog niemand. Satan is daar nog niet in terecht gekomen met zijn demonen.

 

Zijn we daarmee dan klaar? Nee, we zijn niet klaar. De hel is ook voor mensen een realiteit, maar alleen voor de mensen die de keus hebben gemaakt om Jezus af te wijzen en daarmee onderdeel te zijn en te blijven van het koninkrijk van de duisternis. Maar de uitnodiging om de liefde van Jezus toe te laten blijft klinken. Niemand hoeft uiteindelijk de duivel en zijn demonen te vergezellen in de hel, want de liefde van Jezus is zo groot dat Hij Zichzelf gaf om ons rechtvaardig te maken door het geloof in Hem en de rechtvaardigen zullen gaan in het eeuwige leven! Dat is Gods Woord. Uiteindelijk komt er een afrekening, maar die komt er na heel lang smeken van God om vooral te geloven in Jezus als het ultieme offer van God waarmee elke onrechtvaardige uiteindelijk rechtvaardig kan worden. En wie kan, nadat God Zijn Zoon tot in de dood gaf, nog zeggen dat God uiteindelijk dan geen recht zou hebben om degenen die niets met Jezus van doen willen hebben, met satan en zijn demonen meestuurt. 

 

Gebed: Vader, ik wil alleen maar vertellen van Uw liefde, zodat niemand een eeuwige prooi van satan zal zijn als hij eeuwig gepijnigd zal worden. Ik dank U dat U satan straks eeuwig opsluit op de plaats die hem toekomt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom