Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood

 

"Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren." (Hebreeën 2:16 en 17)

 

We moeten het nog over een enigszins lastig thema hebben als het gaat over satan. Wij zijn aan een heleboel dingen gewend geraakt, waardoor sommige dingen als een verrassing kunnen komen. Want welk antwoord zou jij geven op de vraag: "Welke macht heeft satan als het over de dood gaat?" Wij zeggen namelijk dat de dood de straf op de zonde is. En als goede christen ga je daar natuurlijk ook niets tegenin brengen. Het loon op de zonde is de dood, zegt Paulus. God had tegen Adam gezegd: "Op de dag dat je van deze boom zult eten, zul je sterven." Er is dus duidelijk een directe link tussen de dood en de zonde. Maar daarmee zijn we er niet mee klaar.

 

 

 

Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat de gelovigen de dood niet zullen zien. Hoe zit dat dan, want in principe is dit onmogelijk, zou je zeggen. Er zijn wat teksten in de Bijbel waaruit duidelijk wordt dat satan ook heel veel met de dood te maken heeft. Eén van zijn demonen, Apolyon, wordt de engel van de afgrond genoemd. Dat staat gelijk aan de engel van de dood. Onze tijden zijn in Gods hand en tegelijk speelt ook satan een rol van betekenis bij de dood.

 

Zonder verzoening met God, wordt ieder mens aan het einde van zijn leven door God overgegeven aan de dood. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, diegenen zonder verzoening worden overgegeven aan de demon die de macht heeft over de afgrond. De schrijver van de Hebreeënbrief laat daar eigenlijk geen misverstand over bestaan. Degene die de macht over de dood heeft, is satan. Jezus heeft vier keer in zijn leven oog in oog gestaan met de demon van de dood. Drie keer in zijn leven toen Hij iemand opwekte uit de dood, daar bleek Jezus dus sterker te zijn dan de dood. Het dochtertje van Jaïrus, de jongen uit Naïn en Lazarus. En bij Lazarus stond Jezus op de begraafplaats als hij de dood gebied om Lazarus los te laten. Hij spreekt hier de demon van de dood aan om Lazarus los te laten. Hoe dat in de geestelijke wereld allemaal precies zit, wordt niet duidelijk, maar doordat wij onder de zegen vandaan zijn gegaan, leven we in dit opzicht onder de vloek en heeft satan hier ook een rol in. Onze ziel zal de dood niet zien. Jezus zag de dood, of eigenlijk de demon van de dood wel toen Hij stierf op Golgotha.

 

Op het moment dat Jezus opstond heeft hij de laatste vijand, de demon van de dood overwonnen. Uiteindelijk zal deze demon, misschien wel de hoogste van satans leger, moeten kapituleren en elk lichaam loslaten waar hij geen recht op heeft. Maar omdat in ons lichaam ons uiteindelijk leven niet zit, maar in onze ziel, zullen de gelovigen de dood niet zien. 

De zonde heeft satan heel veel in handen gegeven, maar uiteindelijk zal hij ook deze macht kwijtraken op de dag dat Jezus terugkomt.

 

Gebed: Vader, dank U dat ik, doordat Jezus de dood heeft gezien, de dood nooit zo hoef te zien zoals Jezus. Jezus, U hebt ook de dood al overwonnen, als worden we er nog wel mee geconfronteerd.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom