Geestelijke werkelijkheid - Satan en de dood

 

"Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren." (Hebreeën 2:16 en 17)

 

We moeten het nog over een enigszins lastig thema hebben als het gaat over satan. Wij zijn aan een heleboel dingen gewend geraakt, waardoor sommige dingen als een verrassing kunnen komen. Want welk antwoord zou jij geven op de vraag: "Welke macht heeft satan als het over de dood gaat?" Wij zeggen namelijk dat de dood de straf op de zonde is. En als goede christen ga je daar natuurlijk ook niets tegenin brengen. Het loon op de zonde is de dood, zegt Paulus. God had tegen Adam gezegd: "Op de dag dat je van deze boom zult eten, zul je sterven." Er is dus duidelijk een directe link tussen de dood en de zonde. Maar daarmee zijn we er niet mee klaar.

 

 

 

Paulus zegt in 1 Korinthe 15 dat de gelovigen de dood niet zullen zien. Hoe zit dat dan, want in principe is dit onmogelijk, zou je zeggen. Er zijn wat teksten in de Bijbel waaruit duidelijk wordt dat satan ook heel veel met de dood te maken heeft. Eén van zijn demonen, Apolyon, wordt de engel van de afgrond genoemd. Dat staat gelijk aan de engel van de dood. Onze tijden zijn in Gods hand en tegelijk speelt ook satan een rol van betekenis bij de dood.

 

Zonder verzoening met God, wordt ieder mens aan het einde van zijn leven door God overgegeven aan de dood. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, diegenen zonder verzoening worden overgegeven aan de demon die de macht heeft over de afgrond. De schrijver van de Hebreeënbrief laat daar eigenlijk geen misverstand over bestaan. Degene die de macht over de dood heeft, is satan. Jezus heeft vier keer in zijn leven oog in oog gestaan met de demon van de dood. Drie keer in zijn leven toen Hij iemand opwekte uit de dood, daar bleek Jezus dus sterker te zijn dan de dood. Het dochtertje van Jaïrus, de jongen uit Naïn en Lazarus. En bij Lazarus stond Jezus op de begraafplaats als hij de dood gebied om Lazarus los te laten. Hij spreekt hier de demon van de dood aan om Lazarus los te laten. Hoe dat in de geestelijke wereld allemaal precies zit, wordt niet duidelijk, maar doordat wij onder de zegen vandaan zijn gegaan, leven we in dit opzicht onder de vloek en heeft satan hier ook een rol in. Onze ziel zal de dood niet zien. Jezus zag de dood, of eigenlijk de demon van de dood wel toen Hij stierf op Golgotha.

 

Op het moment dat Jezus opstond heeft hij de laatste vijand, de demon van de dood overwonnen. Uiteindelijk zal deze demon, misschien wel de hoogste van satans leger, moeten kapituleren en elk lichaam loslaten waar hij geen recht op heeft. Maar omdat in ons lichaam ons uiteindelijk leven niet zit, maar in onze ziel, zullen de gelovigen de dood niet zien. 

De zonde heeft satan heel veel in handen gegeven, maar uiteindelijk zal hij ook deze macht kwijtraken op de dag dat Jezus terugkomt.

 

Gebed: Vader, dank U dat ik, doordat Jezus de dood heeft gezien, de dood nooit zo hoef te zien zoals Jezus. Jezus, U hebt ook de dood al overwonnen, als worden we er nog wel mee geconfronteerd.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom