Geestelijke werkelijkheid - Engelen meer aanwezig dan je beseft

 

"Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden." (Hebreeën 13:2)

 

Gisteren hadden we het al over dat niet alles wat we zien ook is wat het werkelijk is. Engelen zijn aanwezig in situaties waarin we ons dat niet hadden voorgesteld. Als we alles zouden zien, dan zouden we ons wellicht verbazen en schrikken. Want meestal zien wij niet veel van de geestelijke machten om ons heen, of dat nu engelen of demonen zijn. Maar er zit nog een andere kant het verhaal. Engelen kunnen namelijk ook een mensenlijk lichaam aannemen. Hoe dat allemaal in elkaar zit, weten we echt niet, maar in de Bijbel komen we meerdere situaties tegen waarin engelen verschijnen in een menselijke gestalte.

 

 

 

We zien bijvoorbeeld bij Lot dat de engelen die bij hem komen om hem uit de stad te halen, dat deze blijkbaar niet onderscheiden worden van mensen. De mannen van Sodom en Gomorra zien op dat moment mannen bij Lot naar binnen gaan. Ze hebben zelfs onreine plannen met hen. Maar als deze mannen in de verschijning van engelen waren gekomen, dan hadden ze zeker anders gereageerd. En toch staat er in die geschiedenis dat twee engelen naar Lot toe gingen.

 

Met dit in zijn achterhoofd, schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief iets over de gastvrijheid. Weet je, we moeten uitkijken dat we niet alles willen begrijpen. Wij zoeken vaak overal een reden achter, maar daar moeten we voor uitkijken, omdat God ons regelmatig niet de reden geeft van dingen die Hij doet, zeker als het om de engelen gaat, dan zullen wij niet alles begrijpen.

 

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt ons dat we de gastvrijheid niet moeten vergeten. Het kan namelijk zijn dat we, zonder het te weten, engelen hebben geherbergd. Dat zou zomaar kunnen zijn op het moment dat God ons door mensen heen iets wil zeggen. Zoiets als bij Lot. Die mannen, waren uiteindelijk geen mannen, maar engelen. En ik weet het, als je hier zo nuchter over gaat denken dat dit kan, dan wordt je tot in je kerkbank toe vreemd aangekeken, maar toch is dit wel wat Gods woord er van zegt.

 

De schrijver van deze brief zegt dit niet om ons schrik aan te jagen. Helemaal niet zelfs. Eigenlijk staat deze opmerking gewoon tussen een aantal aansporingen aan het einde van de brief. Maar dat ongemerkte van die engelen, maakt wel duidelijk dat onze onbekende gasten, wel eens bijzonderder kunnen zijn dan wij beseffen. Wij weten niet alles en wij zien niet alles. Wees gerust herbergzaam, wees ook gerust in alle situaties vriendelijk, het zou een engel zijn die je in de trein respectvol als eerste uit zal stappen. En ja, dat klinkt vreemd. Maar als we echt Gods Woord serieus willen nemen, dan is ook dit besef en geloof van belang. Mede ook omdat we beseffen dat het Koninkrijk van God op meer manieren wordt gebouwd dan dat wij altijd beseffen. En met dat in ons achterhoofd zouden we veel meer moeten rekenen. Dan dien je ook in die dingen het Koninkrijk en geloven we dat er nooit een hopeloze situatie zal zijn.

 

Gebed: Vader, ik durf er bijna niet hardop over na te denken dat dit soort teksten uit Uw Woord een werkelijkheid zijn. Hoeveel zullen mij raar aankijken, maar ik wil Uw Woord helemaal serieus nemen en ik dank U voor Uw engelen.

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom