"U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid, u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen." (Hooglied 4:1-14)

Wat moet de Koning in Hooglied helemaal tot over Zijn oren verliefd zijn geweest op dat zwarte meisje. Zij is in Zijn ogen helemaal volmaakt. Alles is volmaakt goed en zuiver. Alles is mooi aan haar. Hij weet in dit gedeelte de woorden niet bij elkaar te rapen als het gaat over de schoonheid van Zijn liefste. En dat van een Koning, die Zijn waardigheid toch echt moet houden. En dat van een Koning die op een meisje als dit toch onmogelijk kan vallen.

Ik denk dat we deze eerste verzen van hoofdstuk 4 eens moeten lezen, betrokken op hoe Jezus naar jou wil kijken door het geloof in Hem. Je moet elk vers echt lezen en doe het maar hardop! Spreek elke tekst uit! Alles aan jou ziet Hij, in Zichzelf, als volkomen volmaakt. Deze bruid heeft aan zichzelf echt wel onvolkomenheden gezien. En als Jezus vanuit Zijn heiligheid naar je kijkt, ziet Hij ook genoeg. Maar als Jezus in Zijn liefde naar je kijkt, dan ziet Hij niets anders dan alleen maar pracht en schoonheid.

Jezus zegt het tegen je: Je bent mooi!! En Hij verlangt dat we uit de woestijn van Libanon met Hem gaan. Dat is hoe Jezus je ziet. Dit verhaal van Koning Salomo, is ook het verhaal van Jezus en Zijn gemeente. Als Jezus in liefde kijkt, ziet Hij geen enkel gebrek meer.

En hoe het zover is gekomen? Waar deze liefde vandaan komt en waar deze is ontstaan? Door in geloof op Jezus te zien. Dit meisje uit Hooglied had haar ogen geslagen op de Koning. Hoeveel vertrouwen moet dat meisje hebben gehad om dit te durven. Het gaat wel over de grootste Koning van dat moment. En hoeveel vertrouwen moeten wij hebben in de Koning van de koningen? Dan duizelt het ons, want als Jezus Zijn liefde wil geven, als Hij dat wil doen aan mij, aan ons... Dat kan toch eigenlijk niet. En toch in geloof dat de liefde van God zo groot is dat Hij Zijn Zoon stuurde naar deze wereld, in die liefde mogen we geloven dat we Hem verliefd in het geloof mogen aankijken.

Die verliefde geloofsblik maakt dat we het hart van de Koning veroveren. Dat maakt dat Jezus hart wegsmelt van liefde voor jou. Dat is onze Koning, als wij durven geloven in Zijn liefde voor ons en Hem in oprechtheid slechts aankijken, dan laat Hij Zijn hart veroveren. Dit kan alleen maar in geloof, dit kan niet met ons gevoel, niet met ons verstand, maar in geloof is het mogelijk. Als ons voelen en al ons denken maakt dat we het nooit kunnen of durven, maar de waarheid is dat we mogen geloven in Zijn liefde.

Dit is voor deze bruid echt een stap in geloof geweest, net zo als het voor ons een stap in geloof is, om Jezus op Zijn Woord te geloven dat Zijn liefde er echt voor ons is. En dan maar één blik op Jezus en dan roept Jezus het uit: Hoe mooi is jouw liefde, Mijn liefste.

Gebed: Mijn Liefste, ik geloof, ik geloof, ja ik geloof dat U mij in Uw liefde ziet en ik kijk U in geloof aan en weet dat U Uw hart hebt laten veroveren door mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu