"U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid, u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen." (Hooglied 4:1-14)

Wat moet de Koning in Hooglied helemaal tot over Zijn oren verliefd zijn geweest op dat zwarte meisje. Zij is in Zijn ogen helemaal volmaakt. Alles is volmaakt goed en zuiver. Alles is mooi aan haar. Hij weet in dit gedeelte de woorden niet bij elkaar te rapen als het gaat over de schoonheid van Zijn liefste. En dat van een Koning, die Zijn waardigheid toch echt moet houden. En dat van een Koning die op een meisje als dit toch onmogelijk kan vallen.

Ik denk dat we deze eerste verzen van hoofdstuk 4 eens moeten lezen, betrokken op hoe Jezus naar jou wil kijken door het geloof in Hem. Je moet elk vers echt lezen en doe het maar hardop! Spreek elke tekst uit! Alles aan jou ziet Hij, in Zichzelf, als volkomen volmaakt. Deze bruid heeft aan zichzelf echt wel onvolkomenheden gezien. En als Jezus vanuit Zijn heiligheid naar je kijkt, ziet Hij ook genoeg. Maar als Jezus in Zijn liefde naar je kijkt, dan ziet Hij niets anders dan alleen maar pracht en schoonheid.

Jezus zegt het tegen je: Je bent mooi!! En Hij verlangt dat we uit de woestijn van Libanon met Hem gaan. Dat is hoe Jezus je ziet. Dit verhaal van Koning Salomo, is ook het verhaal van Jezus en Zijn gemeente. Als Jezus in liefde kijkt, ziet Hij geen enkel gebrek meer.

En hoe het zover is gekomen? Waar deze liefde vandaan komt en waar deze is ontstaan? Door in geloof op Jezus te zien. Dit meisje uit Hooglied had haar ogen geslagen op de Koning. Hoeveel vertrouwen moet dat meisje hebben gehad om dit te durven. Het gaat wel over de grootste Koning van dat moment. En hoeveel vertrouwen moeten wij hebben in de Koning van de koningen? Dan duizelt het ons, want als Jezus Zijn liefde wil geven, als Hij dat wil doen aan mij, aan ons... Dat kan toch eigenlijk niet. En toch in geloof dat de liefde van God zo groot is dat Hij Zijn Zoon stuurde naar deze wereld, in die liefde mogen we geloven dat we Hem verliefd in het geloof mogen aankijken.

Die verliefde geloofsblik maakt dat we het hart van de Koning veroveren. Dat maakt dat Jezus hart wegsmelt van liefde voor jou. Dat is onze Koning, als wij durven geloven in Zijn liefde voor ons en Hem in oprechtheid slechts aankijken, dan laat Hij Zijn hart veroveren. Dit kan alleen maar in geloof, dit kan niet met ons gevoel, niet met ons verstand, maar in geloof is het mogelijk. Als ons voelen en al ons denken maakt dat we het nooit kunnen of durven, maar de waarheid is dat we mogen geloven in Zijn liefde.

Dit is voor deze bruid echt een stap in geloof geweest, net zo als het voor ons een stap in geloof is, om Jezus op Zijn Woord te geloven dat Zijn liefde er echt voor ons is. En dan maar één blik op Jezus en dan roept Jezus het uit: Hoe mooi is jouw liefde, Mijn liefste.

Gebed: Mijn Liefste, ik geloof, ik geloof, ja ik geloof dat U mij in Uw liefde ziet en ik kijk U in geloof aan en weet dat U Uw hart hebt laten veroveren door mij.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu