"Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan." (Hooglied 2:3-14)

De bruid beschrijft haar Liefste als een vervolg op de uitspraak van de Bruidegom dat zij een lelie is tussen de distels. Misschien heb jij je net eenzaam gevoeld en is ook je eenzaamheid herkenbaar tussen de distels. Alsof je een vreemde bent in deze wereld en ergens klopt dat natuurlijk ook. Natuurlijk valt het op dat dit meisje een lelie is tussen de distels, maar het laat ook haar kwetsbaarheid en eenzaamheid zien. Die distels groeien hard en overwoekeren die lelie, hoe mooi dat deze er ook tussenuit springt. Maar is het misschien wel juist daardoor waarom de bruid aansluit bij deze beeldspraak uit de natuur?

Ze vergelijkt haar Liefste met een appelboom tussen al die andere bomen in het woud. Ook zij gebruikt een beeld dat haar Liefste uitzonderlijk is en eruit springt, maar ze verlangt ook naar zorg, naar veiligheid en geborgenheid. Dat spreekt ze intens diep uit. Juist dat is zo belangrijk voor haar. En ze is ook kwetsbaar, dat bleek al uit het eerste hoofdstuk. Ze was verstoten en eenzaam, ze is zwart en ze telt niet mee. En nu haar Liefste haar vertelt hoe bijzonder zij voor Hem is, spreekt ze ook het verlangen naar Zijn kracht uit over haar leven. Ze wil in Zijn armen liggen. Eigenlijk is het al zo lang moeilijk geweest. En tegelijk wil ze ook de tijd krijgen om de liefde toe te laten in haar leven. Ze vraagt zelfs of anderen het niet gaan aanwakkeren.

En als Hij dan in haar beeldende woorden komt aanhuppelen over de bergen als een hinde en naar haar toekomt, dan herhaalt ze de woorden die Hij tegen haar heeft gesproken. Hij heeft haar toegeroepen dat ze moet opstaan en als Zijn liefste naar Hem moet toekomen. En dan die woorden: "De winter is voorbij, de regentijd is over." Wat een beeld van het heden met je Liefste. Zeker bij dit meisje, zo kwetsbaar, zo alleen en eigenlijk een leven dat als de dood was. Dat is ons leven hoe het was toen Jezus er niet was. Ons leven was als de winter waarin alles dor en doods was.

Zo was het, toch? Totdat Jezus in je leven kwam en zei: "En nu is de winter voorbij, Mijn liefste, nu mag je tot leven komen." Het is alsof het voorjaar is geworden in je leven vanaf het moment dat Jezus kwam. Vanaf dat moment kwamen de bloemen en de vruchten in je leven te voorschijn. En Jezus blijft het je zeggen: "Kom, kom en kom." Hij wil verder met je, elke dag. Hij wil het volle leven met je delen, tijden vol vruchten, tijdens waarin de tortelduif te horen is. Tijden dat jij je mag laten zien aan Hem zoals je bent.

Jezus heeft de winter voorbij laten gaan en de lente in je leven gebracht en Hij wil je alles geven aan liefde, alles aan bescherming en allen eenzaamheid en dorheid is voorbij. Het leven is volop begonnen en je mag het leven met Hem.

Gebed: Mijn Liefste, U bracht het leven in mij, U veranderde de winter in lente en Uw liefde en Uw bescherming maakt dat ik nu echt mag leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu