Vrouwen in de Bijbel - Martha

 

"Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis." (Lukas 10:38)

 

Dat wil je toch allemaal wel, Jezus in je huis ontvangen? Als je bedenkt wat er om Jezus heen allemaal gebeurde aan wonderen en tekenen, aan krachten van het Koninkrijk, dan laat je zeker de kans niet voorbij gaan om Jezus in huis te ontvangen. Als de Koning van het hemelse Koninkrijk langs komt, die laat je toch niet buiten staan? Martha ziet Jezus komen en ontvangt Hem in haar huis. 

Martha was een dienende vrouw, net als Maria Magdalena. Ze stond klaar om het Jezus zo makkelijk mogelijk te maken. Jezus hoefde echt de tafel niet te dekken, want dat deed Martha wel. Jezus mocht gewoon aanliggen en Martha deed de rest. Tenminste, zo zou het ongeveer gegaan moeten zijn. En in huis was ook haar zus Maria en die zal dan echt wel een handje helpen. Misschien was het een ongeschreven regel dat het zo zou werken. Maar Maria kiest ervoor om aan de voeten van Jezus te gaan zitten en te luisteren naar Zijn boodschap.

 

Er is niets mis met een dienende vrouw. Laat het duidelijk zijn dat dienen van fundamenteel belang is in het Koninkrijk van God. Op basis van deze geschiedenis kun je dus niet zeggen dat je niet hoeft te dienen. Dat is ook niet wat er nu gebeurt. Blijkbaar was er iets in het dienen van Martha dat niet goed ging. Was Martha aan het dienen om haar plaats bij Jezus te verdienen? Dat zou kunnen. In ieder geval wordt Martha op een geven moment er niet vrolijk van dat Maria niets doet en als het dan hoog genoeg is opgelopen dan spuugt ze het eruit en zegt ze: "Ziet U dan niet dat Maria niets doet."

 

Het is nooit verstandig om je emmer te laten vullen totdat deze overloopt. Dan gaat het een keer mis en zeker in deze situatie. En dan zegt Jezus dat Maria het goede deel uitgekozen heeft en dat Martha zich te veel bezorgd maakt en zich te druk maakt over veel dingen. Het gaat dus niet om het dienen van Martha, maar Martha kan blijkbaar de zorg en de bezorgdheid niet loslaten. Misschien kan ze Jezus niet eens loslaten om Hem te laten gaan naar Golgotha. 

 

Maria kon haar zorgen loslaten en kon de tijd hebben om met de goede focus op Jezus gericht te zijn. Martha zou zomaar in de 21e eeuw geleefd kunnen hebben.  Druk met van alles, maar zo weinig tijd voor Jezus. Dit moet en dat moet en als Jezus komt, moet alles toch volmaakt in orde zijn. Tot Jezus je ontnuchterd en zegt: "Wat maak jij je druk, zeg. Ga eens gewoon aan Mijn voeten zitten en luister eens naar wat Ik zeg." Dat is confronterend voor ons, multi-taskende mensen. Maar Jezus wil dat je tot rust komt bij Hem. Hij wil je leren om zonder zorg en stress te leven en daarom heeft Maria het goede deel gekozen en moet Martha stoppen met haar bezorgdheid en uitrusten aan Zijn voeten, want dat is de hoogste plaats.

 

Gebed: Heer, aan Uw voeten, is de hoogste plaats, daar wil ik meer zijn en minder in de weer met mijn drukte. Ik wil Uw stem horen en die verstaan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom