"Liefelijk zijn uw wangen tussen de kettinkjes, en uw hals met de parelsnoeren." (Hooglied 1:8-11)

Het verlangen van de bruid is intens. Ze verlangt naar Hem die ze innig liefheeft. Maar ze weet blijkbaar niet waar Hij is gebleven. Ze vraagt of Hij haar bekend wil maken waar Hij de kudde wijdt. Dat is een opmerkelijke vraag, want de Bruidegom is tegelijk ook de Koning Zelf, dus hoe kan Hij de schapen wijden. Toch is dit wel het beeld dat de bruid gebruikt. Het is dan de vraag wie het antwoord geeft in vers 8. Dat zouden andere meisjes kunnen zijn, die later ook meerdere keren aan het woord komen, maar de vraag in vers 7 was aan de Bruidegom gesteld en het is maar de vraag of de andere meisjes deze zwarte vrouw zouden benoemen als de allermooiste onder de vrouwen.

Het is wel duidelijk waar de Bruidegom te vinden is, of vooral, hoe Hij te vinden is. De opdracht is heel eenvoudig voor iedereen die Jezus kwijt is: "Volg gewoon de sporen van de schapen en dan kom je vanzelf bij Hem uit. Nou, een pittig antwoord, want als wij bij Hem horen en Hem niet kwijt zijn dan betekent het wel dat onze sporen van belang zijn voor iemand als deze bruid. En als we dan bedenken dat de bruid uit Hooglied tegelijk ook iedere gelovige is.

In ieder geval komt ze uiteindelijk aan bij haar Liefste. Ze heeft de sporen van de schapen gevolgd en dan ontmoet ze haar Liefste. Misschien waren die eerdere woorden ook al een ontmoeting, maar in vers 9 ontmoet ze Hem werkelijk. En weet je wat dan opvalt? Ze gaat dan niet vertellen hoe blij zij is, ze steekt geen verhaal af aan het adres van haar Liefste, daar krijgt ze niet eens de kans voor. Voordat deze, onogelijk, zwarte vrouw iets kan zeggen, terwijl ze niet eens weet of deze Man haar wel echt ziet zitten vanwege haar afkomst, gaat haar Liefste spreken. En wat gaat Hij zeggen? In een paar woorden samengevat zegt Hij dat ze de allermooiste is.

Hoe kan dat nu, deze vrouw die helemaal niet mooi is vanwege haar kleur. Hij vergelijkt haar met de paarden van farao. Dat is een uiterst positieve benadering. Deze paarden waren waarschijnlijk sierpaarden van de mooiste soort. Elke Koning zou niets meer verlangen dan dit soort paarden. En juist deze Koning gebruikt deze woorden voor haar schoonheid. En zoals deze paarden versierd zijn met parels en kettinkjes, zo beschrijft Hij ook deze zwarte vrouw. Maar niet de versieringen zijn het mooist, maar haar wangen. Als het ware streelt Hij haar wangen en Hij geniet van haar schoonheid.

Zou Jezus zo naar jou kunnen kijken? Zou Hij zo naar jou kunnen verlangen? Wie is jouw Liefste? Als dat Jezus is, dan bewondert Hij je schoonheid. Ja, je bent zwart, maar zo liefelijk in Zijn ogen. Je ziet er niet uit, maar bij Jezus valt alle onvolmaaktheid weg en ziet Hij je in je schoonheid in Hem. Je bent voor Hem de mooiste. Je bent het mooiste voor Hem wat Hij kan bezitten, zoals de mooiste sierpaarden waar een koning mee kon pronken. Met jou kan Hij pronken. Zo ziet Hij jou en zo ben jij!

Gebed: Mijn Liefste, U zegt dat U blij met mij bent. Ik wil alleen maar stil worden voor deze waarheid en in stilte aanvaard ik Uw aandacht voor mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu