"Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is." (Efeze 3:18)

Ik denk dat dit mijn grootste wens is voor elke lezer van deze dagelijkse stukjes. Het gebed dat Paulus hier opschrijft zoals hij dat op zijn knieën bidt voor degenen die hij het Evangelie brengt. Dat is wat ik je gun, ik verlang dat er zoveel van Gods liefde in Christus Jezus in je leven vrijkomt, zoals Paulus hier bidt. Paulus heeft een intens verlangen voor zijn lezers.

Ik denk soms wel eens na over het doel van elk dagelijks stukje. Het begon aan het begin van dit jaar om ook mijn eigen stille tijd te stimuleren. De reden dat ik het ben gaan delen, heb ik de afgelopen maanden vaak over nagedacht, maar ik herken mij zo in het gebed van Paulus. Als ik nog vijftig jaar zou mogen schrijven, dan zou ik het met dit verlangen willen doen: Dat elke keer als je weer meeleest meer geworteld wordt in de liefde van Jezus, dat het fundament onder je leven dikker en dikker wordt. Dat we met elkaar, samen met alle heiligen, de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Jezus voor ons leren kennen.

Paulus schrijft hier waarschijnlijk over de heiligen die al in de hemel zijn en deze omvang van liefde al werkelijk kennen en beseffen en hij verlangt dat zijn lezers nu al daar meer van gaan zien, net zolang tot de hele volheid van God in zijn lezers is uitgestort. Zoveel liefde van Jezus in hun hart, dat hun hart te klein zou zijn. En misschien is dit gebed wel erg hoog gegrepen, maar Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, kan en wil ons dat geven.

Mogen we elkaar oproepen om dit voor elkaar te bidden en ook voor alle mensen om ons heen die Jezus hebben liefgekregen. Zodat de stroom van liefde van Jezus werkelijk door ons heen zal gaan stromen. Zover dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Wat een heerlijkheid en eer zal Jezus dan krijgen in de wereld om ons heen, maar zeker ook in de gemeente. Vanuit dat verlangen werkt Paulus, dit is werkelijk zijn passie die hij voor Jezus heeft en die hij wil terugzien bij zijn lezers.

Vaak ervaren wij dat de liefde van Jezus, Zijn fundament, in ons leven lang niet zo stevig is als dat we verlangen. Meer van Jezus, meer van Zijn Geest, meer van Zijn heerlijkheid! Het is vaak maar zo 'net aan', vaak ook zo onder de maat. En Paulus ziet dat ook wel bij zijn lezers, hij weet ook wel dat op het moment dat men de genade van Jezus ontvangt en aanneemt, dat ze daarmee niet gelijk vervuld zijn met Gods heerlijkheid. Laten wij dat ook beseffen, bekering en geloof is geen eindpunt, maar juist het punt van waaruit het geloof vruchten moet gaan dragen. Als we dat beseffen en zo voor elkaar bidden, dan zal een stroom van Jezus' liefde zichtbaar worden.

Gebed: Vader, ik bid u voor iedereen die dit leest dat een ieder de omvang van Uw liefde zal leren zien en helemaal vervuld zal worden met Uw heerlijkheid, zodat een stroom van liefde zichtbaar zal worden in deze wereld.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu