"Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is." (Efeze 3:18)

Ik denk dat dit mijn grootste wens is voor elke lezer van deze dagelijkse stukjes. Het gebed dat Paulus hier opschrijft zoals hij dat op zijn knieën bidt voor degenen die hij het Evangelie brengt. Dat is wat ik je gun, ik verlang dat er zoveel van Gods liefde in Christus Jezus in je leven vrijkomt, zoals Paulus hier bidt. Paulus heeft een intens verlangen voor zijn lezers.

Ik denk soms wel eens na over het doel van elk dagelijks stukje. Het begon aan het begin van dit jaar om ook mijn eigen stille tijd te stimuleren. De reden dat ik het ben gaan delen, heb ik de afgelopen maanden vaak over nagedacht, maar ik herken mij zo in het gebed van Paulus. Als ik nog vijftig jaar zou mogen schrijven, dan zou ik het met dit verlangen willen doen: Dat elke keer als je weer meeleest meer geworteld wordt in de liefde van Jezus, dat het fundament onder je leven dikker en dikker wordt. Dat we met elkaar, samen met alle heiligen, de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Jezus voor ons leren kennen.

Paulus schrijft hier waarschijnlijk over de heiligen die al in de hemel zijn en deze omvang van liefde al werkelijk kennen en beseffen en hij verlangt dat zijn lezers nu al daar meer van gaan zien, net zolang tot de hele volheid van God in zijn lezers is uitgestort. Zoveel liefde van Jezus in hun hart, dat hun hart te klein zou zijn. En misschien is dit gebed wel erg hoog gegrepen, maar Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, kan en wil ons dat geven.

Mogen we elkaar oproepen om dit voor elkaar te bidden en ook voor alle mensen om ons heen die Jezus hebben liefgekregen. Zodat de stroom van liefde van Jezus werkelijk door ons heen zal gaan stromen. Zover dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Wat een heerlijkheid en eer zal Jezus dan krijgen in de wereld om ons heen, maar zeker ook in de gemeente. Vanuit dat verlangen werkt Paulus, dit is werkelijk zijn passie die hij voor Jezus heeft en die hij wil terugzien bij zijn lezers.

Vaak ervaren wij dat de liefde van Jezus, Zijn fundament, in ons leven lang niet zo stevig is als dat we verlangen. Meer van Jezus, meer van Zijn Geest, meer van Zijn heerlijkheid! Het is vaak maar zo 'net aan', vaak ook zo onder de maat. En Paulus ziet dat ook wel bij zijn lezers, hij weet ook wel dat op het moment dat men de genade van Jezus ontvangt en aanneemt, dat ze daarmee niet gelijk vervuld zijn met Gods heerlijkheid. Laten wij dat ook beseffen, bekering en geloof is geen eindpunt, maar juist het punt van waaruit het geloof vruchten moet gaan dragen. Als we dat beseffen en zo voor elkaar bidden, dan zal een stroom van Jezus' liefde zichtbaar worden.

Gebed: Vader, ik bid u voor iedereen die dit leest dat een ieder de omvang van Uw liefde zal leren zien en helemaal vervuld zal worden met Uw heerlijkheid, zodat een stroom van liefde zichtbaar zal worden in deze wereld.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu