"Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing [die ons] ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid." (Efeze 1:14) 

Het tweede gedeelte van de lofzang waar Paulus deze brief mee begint spreekt van grotere dingen dan dat wij, maar ook Paulus kunnen begrijpen. Waar het eerst nog ging over onze verlossing en het overvloedig schenken van de onbegrijpelijke genade, blijkt er achter alles nog veel meer te zitten. Wij beperken ons vaak, als het gaat over de genade van God, tot onze redding en het herstel van de mens. Paulus opent in deze brief met grotere dingen dan dat. Op zichzelf is de redding van de mens heel wat bijzonders, maar toen God overvloedig deze waarheid bekendmaakte aan ons die geloven, heeft Hij ook het geheim van Zijn wil aan ons bekend gemaakt.

Dat geheim is onderdeel van het grote mysterie van God. Gods plan omvat namelijk veel meer dan onze redding. En ergens is het ook zo, dat als je niet gelooft, dat je ook geen, of bijna geen inzicht in de mysterie kan krijgen. Hoe meer we door de Heilige Geest vervuld worden, hoe meer we inzicht in dit mysterie gaan krijgen. Je hoeft ook niet te proberen om met ongelovigen hierover door te praten. God is er namelijk niet alleen op uit om ons te redden, maar in Gods hart is besloten om alles weer terug te brengen tot het volmaakte plan dat Hij had. In Christus, is dit eigenlijk al in de belofte tot stand gekomen, want op dat moment dat Jezus komt, brengt God de hemel en de aarde weer bij elkaar. En op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen, zijn wij onderdeel van de erfenis die met de komst van Jezus is begonnen. 

Jezus heeft Gods plan van redding vervuld om uiteindelijk straks de erfenis te ontvangen waarin de hemel en de aarde weer volmaakt bij elkaar gebracht zullen worden. Wij zijn een groot onderdeel in het masterplan van God, maar uiteindelijk bevat Gods grote masterplan het complete herstel van hemel en aarde. En vanaf het moment dat wij tot geloof zijn gekomen heeft God ons verzegeld door ons de Heilige Geest te schenken. Het is niet de vraag of je de Heilige Geest hebt ontvangen, het is de vraag of je in het geloof leeft dat jij met Hem bent verzegeld. En waar jij beseft dat jij een deel van God Zelf in jou hebt ontvangen, besef je ook dat je daarmee de garantie hebt dat je straks ook helemaal zult delen in de uiteindelijk volvoering van Gods masterplan, waarin de hemel en de aarde bij elkaar komen en alles volmaakt zal zijn zoals God het bedoelde.

Dat gaat het niet alleen om je redding, maar ook om volmaakte vrijheid van zonden en ongerechtigheid, dan gaat het ook om leven in een volmaakte schepping, leven waarin we helemaal vervuld zullen zijn van God. Gods geheim overtreft straks alles. Je bent niet alleen van zonden vrij, maar straks zal alles volkomen volmaakt zijn. Dit geheim van Gods wil, wordt nu al voor ons ontrold, maar nog niet door ons volkomen bevat. Maar het feit dat de Geest in ons woont, maakt dat we de garantie om daar onderdeel van te zijn in ons hebben gekregen.

Gebed: Heilige Geest laat mij beseffen, laat mij weten, laat mij voelen dat ik met U ben verzegeld om straks volkomen, volmaakt te delen in Uw volvoerde masterplan. Het gaat mijn verstand te boven, maar als een kind dat uitziet naar een verrassing, sterk ik mij uit naar dat moment.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu