Naar een hoger niveau

 

Er zijn van die momenten waarop je merkt dat God iets tegen je wilt zeggen. En ik geloof dat ik dit met jullie moet delen omdat God je op een hoger plan wil gaan zetten. God heeft het verlangen om je op een ander niveau te laten leven met Hem. En soms zijn er momenten dat je telkens ergens bij wordt stilgezet en je afvraagt waarom dat gebeurt. En wat God wil met jouw leven is dat Hij meer de regie en meer de controle gaat krijgen, zodat je nog meer en nog meer naar Zijn plan voor Hem zult gaan leven.

Het was gisteren heel erg opmerkelijk dat ik schreef over het regeren van God. Daar is op zichzelf niets vreemds aan binnen het thema wat we geloven. Maar vervolgens kreeg ik van Hanneke een stukje binnen voor 'Opwekking overdacht' met dezelfde thematiek. God heeft alle macht. Dat is de basis die je moet leren vast houden. Want als het over Gods plan en Gods doel met je leven gaat en God wil je op een hoger niveau tillen, dan is het zo belangrijk dat je eerst beseft dat wat er dan ook gebeurt, God reageert.

 

Het was opmerkelijk dat ik vervolgens vanmorgen in een dienst was waar alle liederen weer draaiden om het thema 'God regeert'. Wat wil God nu eigenlijk daarmee? Uiteindelijk is dat slechts het houvast waar je op terug mag vallen. Wat God wil met je leven is dit: Een leven waarin God het helemaal voor het zeggen mag hebben. Dat is toch logisch, denk je misschien. Ja, dat lijkt wel logisch, maar is dat ook echt zo? Bij hoeveel situaties bedenk jij of de stap die je zet, Gods stap zou zijn? En hoeveel nieuwe situaties heb jij in je leven gehad in de afgelopen week, die jij nooit had bedacht, maar die je deed omdat Gods stem het je duidelijk liet horen?

 

Wees hier een heel eerlijk over? Mijn eerste reactie is dan: Stel je voor dat God iets zegt, waardoor je in de problemen komt met mensen om je heen? Ja, en? Want dat kan inderdaad. Stel je voor dat je vanmiddag een rondje gaat lopen en je komt iemand tegen en God zegt: "Vraag diegene waar hij mee zit en zeg hem dat Jezus het antwoord is." Hoeveel kans heeft God dat jij uitstapt in geloof en dit doet? 

 

Ik denk dat wij best wel voor God willen leven, maar echt luisteren naar wat God in specifieke situaties zegt en op bepaalde momenten vraagt, hoevaak stemmen wij daar echt op af? Dus niet ergens op af stappen omdat jij vindt dat het maar eens moet gebeuren, maar zoeken naar wat God vraagt en dan doen. En dat God regeert, ligt daar onder als basis. De controle is bij Hem. Ik geloof dat dit het hogere niveau van omgaan met God is, waar Hij je naartoe wil brengen. Dat betekent radicale overgave, niet in je keus voor Jezus, maar om Hem na je keus ook jouw weg te laten bepalen.

 

Gebed: Heer, ik gaf mijzelf helemaal over aan U en ik wil er nu voor kiezen om telkens afgestemd te zijn op Uw stem. En laat niet angst regeren, want U regeert en laat mij stappen zetten in geloof en ervaren hoe U door mij heen zult werken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom