Naar een hoger niveau

 

Er zijn van die momenten waarop je merkt dat God iets tegen je wilt zeggen. En ik geloof dat ik dit met jullie moet delen omdat God je op een hoger plan wil gaan zetten. God heeft het verlangen om je op een ander niveau te laten leven met Hem. En soms zijn er momenten dat je telkens ergens bij wordt stilgezet en je afvraagt waarom dat gebeurt. En wat God wil met jouw leven is dat Hij meer de regie en meer de controle gaat krijgen, zodat je nog meer en nog meer naar Zijn plan voor Hem zult gaan leven.

Het was gisteren heel erg opmerkelijk dat ik schreef over het regeren van God. Daar is op zichzelf niets vreemds aan binnen het thema wat we geloven. Maar vervolgens kreeg ik van Hanneke een stukje binnen voor 'Opwekking overdacht' met dezelfde thematiek. God heeft alle macht. Dat is de basis die je moet leren vast houden. Want als het over Gods plan en Gods doel met je leven gaat en God wil je op een hoger niveau tillen, dan is het zo belangrijk dat je eerst beseft dat wat er dan ook gebeurt, God reageert.

 

Het was opmerkelijk dat ik vervolgens vanmorgen in een dienst was waar alle liederen weer draaiden om het thema 'God regeert'. Wat wil God nu eigenlijk daarmee? Uiteindelijk is dat slechts het houvast waar je op terug mag vallen. Wat God wil met je leven is dit: Een leven waarin God het helemaal voor het zeggen mag hebben. Dat is toch logisch, denk je misschien. Ja, dat lijkt wel logisch, maar is dat ook echt zo? Bij hoeveel situaties bedenk jij of de stap die je zet, Gods stap zou zijn? En hoeveel nieuwe situaties heb jij in je leven gehad in de afgelopen week, die jij nooit had bedacht, maar die je deed omdat Gods stem het je duidelijk liet horen?

 

Wees hier een heel eerlijk over? Mijn eerste reactie is dan: Stel je voor dat God iets zegt, waardoor je in de problemen komt met mensen om je heen? Ja, en? Want dat kan inderdaad. Stel je voor dat je vanmiddag een rondje gaat lopen en je komt iemand tegen en God zegt: "Vraag diegene waar hij mee zit en zeg hem dat Jezus het antwoord is." Hoeveel kans heeft God dat jij uitstapt in geloof en dit doet? 

 

Ik denk dat wij best wel voor God willen leven, maar echt luisteren naar wat God in specifieke situaties zegt en op bepaalde momenten vraagt, hoevaak stemmen wij daar echt op af? Dus niet ergens op af stappen omdat jij vindt dat het maar eens moet gebeuren, maar zoeken naar wat God vraagt en dan doen. En dat God regeert, ligt daar onder als basis. De controle is bij Hem. Ik geloof dat dit het hogere niveau van omgaan met God is, waar Hij je naartoe wil brengen. Dat betekent radicale overgave, niet in je keus voor Jezus, maar om Hem na je keus ook jouw weg te laten bepalen.

 

Gebed: Heer, ik gaf mijzelf helemaal over aan U en ik wil er nu voor kiezen om telkens afgestemd te zijn op Uw stem. En laat niet angst regeren, want U regeert en laat mij stappen zetten in geloof en ervaren hoe U door mij heen zult werken.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom