Ik geloof... in het Koninkrijk

 

"Maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen." (Markus 16:20)

 

We hebben het nu uitgebreid gehad over de kerk. Het lichaam van Christus waardoor Hij Zichzelf laat zien. Als je het Evangelie van Jezus leest merk je dat de boodschap van het Evangelie uiteindelijk de komst van Zijn Koninkrijk is. Verzoening, genezing, bevrijding, allemaal tekenen, maar ook woorden waarin blijkt dat het Koninkrijk van Jezus het rijk is waar geen schuld meer is, maar waar ook ziekte en satan verleden tijd is. En Jezus zegt dan dat het Koninkrijk nabij is gekomen met Zijn komst.

En dan gaat Jezus naar de hemel en wat zegt Hij dan tegen Zijn discipelen: Onderwijs alle volken en de tekenen zullen jullie volgen. Het is normaal, het is vanzelfsprekend dat op het geloof de tekenen van het Koninkrijk volgen. Wanneer heb jij voor het laatst, op jouw bevel een demon het veld zien ruimen en wanneer heb jij voor het laatst door jouw handoplegging een zieke zien genezen? Dit zijn de dingen die gewoon bij het Koninkrijk van God horen en die hier op aarde actueel zullen zijn. Deze tekenen zullen er straks in de hemel niet meer zijn, want daar zal het Koninkrijk volmaakt gekomen zijn, maar nu in de tijd, zijn deze tekenen het bewijs, de bevestiging van het geloof en van het Woord.

 

Het Koninkrijk is niet een toekomstperspectief waar we nu nog niets mee kunnen dan alleen maar naar verlangen, het is een werkelijkheid, waar wij nu al onderdeel van zijn. Daarom geloven wij in het Koninkrijk en waar we dat geloven daar gaat God ook door ons heen doen wat Hij deed door de discipelen heen. Het is opmerkelijk dat Jezus zegt dat de tekenen van het Koninkrijk behoren bij hen die geloven. Dan volgen die bijzondere tekenen vanzelf om het Woord te bevestigen.

 

Het lichaam van Christus is dus niet zomaar op aarde. Ons doel op aarde is niet een zinloos doel, onze tijd is niet een tijd waarin we vooral maar veel moeten verlangen naar de wederkomst van Jezus, het is een tijd waarin wij worden ingezet om het werk van Jezus en Zijn Koninkrijk voort te zetten. Waar dit niet meer gebeurt, daar zal het Woord Zijn kracht verliezen.

 

En daarom is het belangrijk om elkaar op deze dingen scherp te houden. Het kan niet zo zijn dat we door de Heilige Geest bedeeld zijn met tekenen van het Koninkrijk, maar we dit laten lopen en er niets mee doen. Het wordt tijd dat het lichaam van Jezus op aarde zijn taak gaat verstaan en niet langer bezig blijft met zichzelf. Redding is het ene, maar actief als lichaam van Christus functioeneren is het andere. Daarmee wordt het Koninkrijk van God nu al werkelijkheid. Zeker, in alle gebrokenheid, maar de eerste tekenen zullen zichtbaar worden voordat Jezus terug zal komen. Geef daarom de ruimte ook aan de tekenen die bij het geloof horen. Dat is niet iets engs of ongrijpbaars, dat is niet gevaarlijk, maar het is de realiteit van het Koninkrijk.

 

Gebed: Heer, ik wil het de normaalste zaak van de wereld vinden dat de tekenen die volgen op het geloof dagelijks zichtbaar zijn op elke plaats waar ik kom, zodat Uw Koninkrijk krachtig zal doorbreken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom