Ik geloof... in de kerk

 

"Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar." (Romeinen 12:4 en 5)

 

Geloof jij in de kerk? Dat is wel een bijzonder vreemde vraag, want als je ergens niet in zou durven geloven dan is het de kerk. Ik kom mensen tegen die zeggen dat de kerk niet meer hoeft en dat de kerk niet meer iets is van deze tijd. Iedereen kiest wat het beste bij hem of haar past en daar is het mee klaar. Toch geloof ik niet dat we kunnen zeggen dat iedereen maar moet doen waar hij zin in heeft. Ik geloof ook niet dat we allemaal een eigen kerk moeten oprichten, hoe zeer ik ook begrijp dat als er geen leven is, je verlangt om iets te doen.

Toch is er, in het Nieuwe Testament, één ding heel duidelijk: De kerk is een feit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er in elke stad een gemeente was. En hoe wij dat nu precies moeten vormgeven is misschien niet het belangrijkste. Degenen die mij kennen weten dat kerkmuren voor mij iets zijn waar ik slecht mee overweg kan. Ik geloof ook niet in de kerk als de kerk binnen menselijke structuren, al kunnen die goed en ook noodzakelijk zijn. Uiteindelijk is dat niet de kerk die Jezus voor ogen heeft gehad. 

 

De kerk is uiteindelijk de verzameling van gelovigen in deze wereld. En natuurlijk is ene grote wereldkerk helemaal geen optie en dus splitst dat zich ook gewoon op in groepen. Van daaruit zijn structuren ook niet vreemd. Alleen de structuur, de kerkorde, het regelement mag niet de basis zijn van de gemeente. En het kan zelfs niet zo zijn dat als je lid bent van een kerk met een andere naam dan je buurman, dit zou betekenen dat de los van elkaar functioneert. Lees die zin nog maar een keer.

 

Uiteindelijk is dit belangrijk: De verzameling van gelovigen is als een lichaam, waarvan Jezus het Hoofd is. Het Hoofd is al in de hemel en heeft Zijn Geest in ons uitgestort. En daar waar gelovigen geloven in Jezus Christus als het Hoofd, daar zijn ze onderdeel van dat lichaam. En dat dit in plaatselijke kerken en denominaties gebouwd wordt, is begrijpelijk, maar geestelijk gaat het over al die grenzen en muren heen. Sterker nog, als in jouw kerk een gave ontbreekt, is dat niet verschrikkelijk, maar het wordt verschrikkelijk op het moment dat je de gave niet van iemand anders durft te aanvaarden die van een andere kerk is. Want het lichaam van Christus met de complete verscheidenheid aan gaven en bedieningen is namelijk niet voorbehouden aan alleen jouw kerk, maar ligt uiteindelijk als een zalving over de hele kerk op aarde.

Dit zijn flinke, schokkende woorden, dat besef ik. En ze zijn schokkend omdat wij, in ons land heel sterk zijn gaan denken in wij en zij, in onze kerk en in onze vorm. En waar dat gebeurt, lukt het niet meer om te geloven in de kerk. Geloven in de kerk is niet geloven dat je redding ligt in je kerklidmaatschap, maar geloven in de kerk betekent dat je gelooft dat Jezus Zelf, door de kerk Zijn werk voortzet op aarde.

 

Gebed: Heer, U bouwt Uw Koninkrijk door ons heen. U doet het en U wilt het met ons doen. En U laat Uw Geest de grenzen doorbreken die wij hebben gemaakt, Heer, breekt U er doorheen en bouw Uw lichaam op aarde.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom