Ik geloof... in God de Schepper (2)

 

Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. (Psalm 33:8 en 9)

 

God had maar een paar woorden nodig om Zijn masterplan vorm te geven. Het is onbegrijpelijk hoe God deze wereld, waarin wij leven, heeft gemaakt. Hij sprak en het ontstond. De God in Wie wij geloven is de God bij Wie woorden kracht hebben. Het is niet zo vreemd dat als wij naar Zijn evenbeeld geschapen zijn dat ook onze woorden kracht hebben. Daar moet je maar eens over nadenken. Wij weten dat woorden kracht hebben en in de geestelijke wereld ook echt iets uitwerken, maar dit is nog iets dat is overgebleven van het beeld van God in ons.

Gods woorden hadden zoveel kracht dat telkens een woord genoeg was voor de volgende scheppingsdaad van God. En we hoeven nu niet helemaal in te gaan op elke scheppingsdag. Als je nadenkt over de volgorde van het scheppen van de wereld en ons mensen, dan valt op dat bij elke nieuwe scheppingsdaad, het voorgaande nodig was om het in stand te kunnen houden. En uiteindelijk waren wij de laatsten die gemaakt werden in een wereld die helemaal klaar was om bewoond te worden en tegelijk konden wij nooit zeggen ook maar iets te hebben bijgedragen.

 

Gods woorden hebben scheppende kracht. Waar God spreekt, daar gebeurt iets. God als Schepper is een enorm wonder, maar ook een enorme troost en bemoediging. Stel dat God eeuwenlang, stukje voor stukje deze wereld had gemaakt, dan was alles wat God nu nog deed nog steeds iets wat veel tijd zou kosten. Maar God sprak en het was er, Hij gebied en het stond er. 

 

Maar daar zit nog iets anders aan vast. Wij geloven dat God eeuwig is, dat hebben we al gezien. God is gisteren, vandaag en morgen Dezelfde. Hij is tijdloos en eeuwig. God zal nooit veranderen in Wie Hij is. Maar dat betekent dat wij geloven in de God Die met woorden schept, daarin ook nooit verandert. Dat betekent nogal wat voor ons in elke situatie die hopeloos is. Want als dit zo is, is er dan nog iets hopeloos? Juist dit wonder in Gods Wezen is hoopvol en vol van troost. Wat kan er dan zijn wat God niet kan?

 

Artsen kunnen heel erg veel, maar ook zij lopen tegen hun grenzen aan. En dan te beseffen dat wij geloven in God Die schept met woorden en die ook nog eens een hemelleger van engelen heeft geschapen. Ik merk dat als ik hier over ga nadenken dat ik meer en meer geloof krijg in situaties waarin we Gods wonderen nodig hebben. Niet om daarmee God te dwingen of naar onze hand te zetten, maar wel om te geloven dat als Jezus zegt dat God ons in geloof alles kan geven, dat het onmogelijke zeker mogelijk is. Als God met een paar woorden een volmaakte wereld heeft gemaakt, waarin alles volmaakt klopt, kan God dan machteloos zijn als wij vragen om het onmogelijke? Eén woord van God en het is er. Gods woorden hebben oneindige kracht en dat troost ons.

 

Gebed: HEER, dank U dat U met een woord het grootste tot stand kunt brengen en daarom geloof ik dat er niets meer is wat bij U onmogelijk is. U was Schepper en U bent Schepper en U zult het altijd zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom