Ik geloof... in God de Schepper (2)

 

Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. (Psalm 33:8 en 9)

 

God had maar een paar woorden nodig om Zijn masterplan vorm te geven. Het is onbegrijpelijk hoe God deze wereld, waarin wij leven, heeft gemaakt. Hij sprak en het ontstond. De God in Wie wij geloven is de God bij Wie woorden kracht hebben. Het is niet zo vreemd dat als wij naar Zijn evenbeeld geschapen zijn dat ook onze woorden kracht hebben. Daar moet je maar eens over nadenken. Wij weten dat woorden kracht hebben en in de geestelijke wereld ook echt iets uitwerken, maar dit is nog iets dat is overgebleven van het beeld van God in ons.

Gods woorden hadden zoveel kracht dat telkens een woord genoeg was voor de volgende scheppingsdaad van God. En we hoeven nu niet helemaal in te gaan op elke scheppingsdag. Als je nadenkt over de volgorde van het scheppen van de wereld en ons mensen, dan valt op dat bij elke nieuwe scheppingsdaad, het voorgaande nodig was om het in stand te kunnen houden. En uiteindelijk waren wij de laatsten die gemaakt werden in een wereld die helemaal klaar was om bewoond te worden en tegelijk konden wij nooit zeggen ook maar iets te hebben bijgedragen.

 

Gods woorden hebben scheppende kracht. Waar God spreekt, daar gebeurt iets. God als Schepper is een enorm wonder, maar ook een enorme troost en bemoediging. Stel dat God eeuwenlang, stukje voor stukje deze wereld had gemaakt, dan was alles wat God nu nog deed nog steeds iets wat veel tijd zou kosten. Maar God sprak en het was er, Hij gebied en het stond er. 

 

Maar daar zit nog iets anders aan vast. Wij geloven dat God eeuwig is, dat hebben we al gezien. God is gisteren, vandaag en morgen Dezelfde. Hij is tijdloos en eeuwig. God zal nooit veranderen in Wie Hij is. Maar dat betekent dat wij geloven in de God Die met woorden schept, daarin ook nooit verandert. Dat betekent nogal wat voor ons in elke situatie die hopeloos is. Want als dit zo is, is er dan nog iets hopeloos? Juist dit wonder in Gods Wezen is hoopvol en vol van troost. Wat kan er dan zijn wat God niet kan?

 

Artsen kunnen heel erg veel, maar ook zij lopen tegen hun grenzen aan. En dan te beseffen dat wij geloven in God Die schept met woorden en die ook nog eens een hemelleger van engelen heeft geschapen. Ik merk dat als ik hier over ga nadenken dat ik meer en meer geloof krijg in situaties waarin we Gods wonderen nodig hebben. Niet om daarmee God te dwingen of naar onze hand te zetten, maar wel om te geloven dat als Jezus zegt dat God ons in geloof alles kan geven, dat het onmogelijke zeker mogelijk is. Als God met een paar woorden een volmaakte wereld heeft gemaakt, waarin alles volmaakt klopt, kan God dan machteloos zijn als wij vragen om het onmogelijke? Eén woord van God en het is er. Gods woorden hebben oneindige kracht en dat troost ons.

 

Gebed: HEER, dank U dat U met een woord het grootste tot stand kunt brengen en daarom geloof ik dat er niets meer is wat bij U onmogelijk is. U was Schepper en U bent Schepper en U zult het altijd zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom