Blokkades voor Gods kracht (2)

 

"Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn." (Mattheüs 17:19 en 20)

 

We zagen gisteren dat al er ongeloof is, als er mensen zijn die alles proberen te beredeneren, dan zorgt dat er voor dat de kracht van Gods Geest niet kan werken. Uiteindelijk kon zelfs Jezus toen nog maar weinig krachten doen en genas Hij er maar enkelen. Dat is wel een schokkende werkelijkheid. Want wij kunnen wat redeneren en wij kunnen wat discussieren over onze theologie, waardoor we in de praktijk niets hoeven te doen. Want onze tijd gaat dan op met praten en met ons denken, maar niet met gehoorzamen.

 

Een totaal ander voorbeeld komen wij tegen als de discipelen tegen een probleem aanlopen. Het is misschien wel het meest onhandigste moment dat je kunt bedenken. Jezus is net op de berg geweest en heeft daar de verheerlijking meegemaakt. Hij moet helemaal vervuld zijn geweest van de hemelse glorie. En dan komt Hij van de berg af, en hoe snel kun je dan weer op aarde moeten landen? Want beneden aan de berg treft Hij zijn overige discipelen aan die gelijk op Hem af komen om te vertellen dat het helemaal mis gaat. Er is daar een jongen die door een demon is bezeten. En op de ene of andere manier krijgen ze demon er niet uit.

 

Ik weet niet of jij wel eens in zo'n situatie bent geweest, maar mijn ervaring is als je wel ziet dat er bevrijding nodig is, maar die demon wil niet loslaten, dat je geloof heel snel kleiner dreigt te worden. De manifestaties gaan door en het gaat verschrikkelijk te keer, maar wat je ook doet, het lukt niet om die demon eruit te krijgen. En dan komt Jezus van de berg af.

 

Jezus windt er niet bepaald veel doekjes omheen. Hij maakt gelijk duidelijk dat het niet aan die jongen ligt, maar dat het uiteindelijk ligt aan het ongeloof van de discipelen. Als je het geloof niet hebt dat je een demon kunt wegsturen, dan blijkt dat ook niet te lukken. De demonen voelen feilloos aan als wij hen niet met echt geloof in de Naam Jezus aanspreken. Dat weten ze echt wel en op dat moment zullen wij ook niet de kracht van Jezus in ons hebben omdat we uiteindelijk twijfelen aan de macht van Jezus. Genezing zal lang niet altijd plaats vinden, maar bevrijding zal altijd mogelijk zijn. Natuurlijk kan er rechtsgrond zijn bij degenen bij wie de demon aanwezig is, dan zal er zonde beleden moeten worden, maar hoe vaak twijfelen wij in ons geloof, waardoor onze woorden geen geestelijk gezag meer hebben? Zelfs bergen zouden wij kunnen verzetten, zo vergelijkt Jezus het. Er is geen reden om te twijfelen aan de macht van Jezus ten op zichte van de duisternis. Maar zodra wij ongeloof toelaten, kan Gods kracht niet stromen door ons heen.

 

Gebed: Heer, ik geloof dat U altijd de macht heeft, en aan ons schenkt, om Uw vijand aan te spreken en weg te sturen. Mijn ongeloof kan Uw werk in de weg staan, daarom vraag ik U om onvoorwaardelijk geloof.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom