Onbarmhartige knecht - Schuld

 

"Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was." (Mattheüs 18:23 en 24)

 

Als we nadenken over vergeven en nadenken over de gelijkenis van de onbarmhartige knecht, dan is er eerst nog iets anders nodig. En Jezus beseft als geen ander dat we echt aan de basis moeten beginnen. Jezus begint niet een verhaal te vertellen van een dienstknecht die iemands schuld moet kwijtschelden, maar Jezus begint een verhaal te vertellen van een koning

Is het je wel eens opgevallen in deze gelijkenis dat Jezus niet begint met ons? Meestal als wij over vergeven nadenken, worstelen we met ons persoonlijke aandeel daarin. Sommigen zeggen dat je dan alles maar moet accepteren wat er is gebeurd, anders doen net alsof je op elk moment van de dag, wat je ook is overkomen, zonder nadenken kunt vergeven, maar Jezus begint heel ergens anders in deze gelijkenis. Jezus zegt dat het Koninkrijk van de hemel vergeleken wordt met een koning.

 

Als Jezus in een gelijkenis een koning noemt, gaat dat nooit over ons, maar altijd over Zijn Vader. Een koning in een gelijkenis heeft altijd betrekking op het handelen van God. Dat moet je eens bedenken. Jezus begint met het handelen van God en wat Hij doet. En wat doet deze koning in de gelijkenis? Hij roept zijn slaven die hem iets schuldig zijn. Nu is een slaaf altijd iets schuldig aan zijn heer en het vervelende is ook nog eens dat een slaaf geen kapitaal heeft, dus zijn schuld terug betalen is onmogelijk. En toch roept deze koning zijn slaaf bij zich.

 

Maar als deze koning het beeld van God Zelf is, dan betekent het dat Hij ons bij Zich roept. En Hij roept ons niet zomaar bij ons, maar Hij roept ons bij Zich met de vraag om al je schuld te betalen. Alles moet je betalen. En dat terwijl Hij weet dat jij geen kapitaal op je rekening hebt staan. Dat terwijl Hij weet dat je niets hebt om te betalen. En toch roept God je in Zijn nabijheid om af te rekenen. Dit klinkt heel erg negatief, maar dat is het uiteindelijk niet. Het is aan de ene kant Gods onbeschrijfelijke genade en aan de andere kant Gods diepe les in hoe Hij wil dat wij op deze wereld met elkaar omgaan.

 

En de schuld die Hij benoemd? Uiteindelijk is het dit: Gods meesterwerk kapotgemaakt. En de prijs van dat meesterwerk is niet in menselijke begrippen uit te drukken omdat het een Goddelijk meesterwerk is. Het is goed om in deze studie te beseffen dat onze schuld, waar God ons mee confronteert, meer, veel meer is dan wat wij op deze aarde elkaar kunnen aandoen. Het is meer dan de grootste genocide die je kunt bedenken. Het is meer dan de verzameling van alle misdaden bij elkaar. Ik wil het niet overdrijven, maar ik hoop dat het je de komende dagen gaat helpen om een stap te zetten met alles wat jou is aangedaan. 

 

Gebed: Heer, als ik echt zie wat de schuld is waarvoor U betaling vraagt, kan ik dan nog ooit zeggen dat vergeven geen optie is? Wilt U mij laten beseffen hoe verschrikkelijk het is geweest dat wij, dat ik, Uw meesterwerk kapot heb gemaakt?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom