“Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd.” (1 Samuël 17:11)
“Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren.” (1 Samuël  17:46a)

Misschien kenmerken de twee teksten van vandaag wel het grootste probleem onder leiders. Dit is misschien de kern van kerken die leeglopen en een land dat zich steeds verder bij God vandaan beweegt. Saul is immers als leider zijn eigen dingen gaan doen en niet meer die van God. Het gaat hem er om wat hij wil bereiken. En dan is het kenmerkend wat er hier gebeurt op het moment dat Saul leiding moet geven aan de strijd tegen de Filistijnen en tegen Goliath. Saul hoort de grootspraak van Goliath en hij doet niets meer.

Saul en het volk is bevangen door angst. Dit kan hij niet aan. Ook in de kerk zien we leiders die van alles op zich af zien komen en bedenken: “dit kunnen we niet meer aan.” En het gevolg is dat ze blijven zitten waar de zitten, niets meer durven te doen. Sommige kerken durven de missie van God niet meer aan omdat er leiders zijn die bang zijn voor hun eigen positie. En Saul blijft zitten en beweegt zich niet meer. De angst is toegeslagen. En zelfs als deze brute Goliath de spot drijft met God, een heiden die de kerk voor spot zet omdat het de kerk van God is, dan zwijgt Saul in alle toonaarden. Hij laat het gewoon gebeuren.

Blijkbaar maakt eigenbelang, macht en eer dat de zaak van God echt van ondergeschikt belang is. Maar als we verder lezen, dan zien we ineens het eerste optreden van David. David is ondertussen, zonder dat Saul het weet, al tot nieuwe koning over Israël gezalfd. En dan blijkt de houding van David totaal anders te zijn dan die van Saul. David blijkt het niet te accepteren dat de slagorden van de levende God bespot worden en hij staat op.

Als kerk worden we door de wereld misschien wel vaak bespot en velen maken de kerk belachelijk. Het verschil tussen de leiders gaat dan opvallen. Er is een categorie leiders die zich er eigenlijk niet druk over kan maken, als hun leiderschap maar gegarandeerd is en ze hun kerkje in stand kunnen houden. Dat zijn de Sauls onder de leiders. Maar er zijn ook leiders, die heilig verontwaardigd dat strijd met de duisternis aangaan, zelfs als dat op een andere manier zou moeten dan wat men gewend is. Want laten we eerlijk zijn, een slinger en een steen is niet bepaald wat men gewend was.

Maar ten diepste zit er bij David geloof achter op het moment dat hij opstaat. Want op het moment dat David voor Goliath staat zegt David niet: “Ik zal je vandaag een kopje kleiner maken.” David zegt: “Vandaag heeft de HEERE jou overgeleverd in mijn hand.” David weet dat hij de missie van God strijd en zijn verantwoordelijkheid is om niet toe te laten dat een heiden op deze manier met God omgaat.

Het is maar net waar het ons om gaat. Gaat het ons om Gods eer of de onze. En zeker de leiders onder ons mogen deze vraag wel overdenken.

Gebed: HERE God, het is verschrikkelijk dat de kerk haar groei kwijt is en dat we een bespotting zijn geworden voor de wereld om ons heen. Ik sta op en wil in Uw kracht gaan en geloven dat de overwinning van U is.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu