“Toen nam Samuël een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom heeft gezalfd?” (1 Samuël 10:1)

Saul weet tot op dit moment niet waar hij aan toe is. Die ezels zijn dan wel gevonden, maar Samuël laat Saul nog niet gaan. Opmerkelijk dat Saul op zoek is naar Samuël, maar niet weet dat hij Samuël aanspreekt. Hij zoekt de ziener en op het moment dat hij aan Samuël vraagt waar de ziener is, zegt Samuël dat hij het is. En dan zegt Samuël hem dat hij morgenvroeg pas weg mag. Saul is op dat moment gewoon een boerenzoon die niet weet wat hem staat te gebeuren. Let er ook op dat leiderschap niet een menselijke keus is. Leiderschap wordt hier ook niet overgedragen, het is God Die kiest.

Leiderschap blijft later wel binnen de geslachtslijn, maar dat is alleen vanwege het feit dat Jezus uit de koninklijke lijn wordt geboren. Maar het zijn Gods keuzes wie Hij wil dat de leiding over Zijn volk neemt. In de kerk komen we mensen tegen die zichzelf tot leider hebben gemaakt, soms uit onvrede omdat men vindt dat het in de kerk niet gaat hoe het zou moeten gaan. Levensgevaarlijk als mensen zichzelf tot leider uitroepen. Leiderschap over Gods eigendom wordt door God Zelf aangesteld.

De andere morgen neemt Samuël Saul de berg mee op. En op het alleronverwachts giet Samuël dan de olie uit over het hoofd van Saul. Was Saul klaar voor dit leiderschap? Zoals we het kunnen zien was er voor hem geen enkele reden om aan te nemen dat God hem zou aanstellen tot koning over Israël. Toch kiest God deze man uit.

God laat Israël dus niet los op het moment dat zij kiezen om het geestelijk leiderschap op het spel te zetten. De richters en ook Samuël willen ze niet meer, maar ondanks dat ze een koning willen, bepaalt God nog steeds wie Hij wil aanstellen over Zijn eigendom. En het is goed om daar over na te denken. Israël, maar ook de kerk is Gods eigendom en God bepaalt wie Hij aanstelt over dit eigendom. Leiders die uit onvrede leiding willen nemen, zijn geen gezalfde leiders door God Zelf. En hoe fout het straks ook gaat met Saul, David zal de gezalfde van de HEERE nooit iets aandoen, hoe oneens hij het ook met Saul is. Dit is kenmerkend voor de situatie met Saul. Zolang Saul leeft, neemt niemand het leiderschap van hem over. Hij is en blijft vanaf dit moment de gezalfde van God Zelf.

De gevolgen van Sauls leven gaan wel een grote rol voor het volk spelen. Een leider van Gods eigendom draagt dan ook een hele grote verantwoordelijkheid. Hij is namelijk gezalfd voor God over Zijn eigendom. Op die manier zullen geroepen leiders ook moeten blijven benaderen. En ik geloof dat de meeste leiders ook werkelijk geroepen zijn, ondanks dat ze in veel gevallen niet meer in hun zalving wandelen. Maar ze blijven gezalfd door God en dragen verantwoordelijkheid over Gods eigendom. En dit geldt voor alle leiders, ook in de kerk, behalve degenen die zichzelf als leider hebben aangesteld.

Gebed: HERE, misschien is dit wel een grote worsteling dat U leiders, ook in de kerk hebt aangesteld, die niet meer wandelen in hun zalving en daardoor zijn gaan dwalen. Leer mij om hen te blijven zien als gezalfde vorsten over Uw eigendom.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu