"En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te preken." (Handelingen 16:6)

Nog ene keer iets uit de geschiedenissen van de apostelen en dan wil ik overgaan naar ons persoonlijk leven en de gaven van de Geest. Maar eerst nog een wat opmerkelijke tekst. En het is tegelijk ook een tekst waarvan we in onze tijd bijna lijken te bedenken dat dit niet kan gebeuren. Het gaat er namelijk om dat Paulus in Asia het Woord van God wil gaan preken, maar dat hij wordt tegen gehouden. En in onze tijd lijkt het wel dat God alles maar goed moet vinden. Al onze plannen moeten toch eigenlijk wel goed zijn dat God er blij mee zou moeten zijn.

Of iets anders dat we ook steeds meer horen is dat God zo vol liefde is dat Hij ons geen strobreed in de weg legt. Maar helaas, de Bijbel leert ons iets anders. En tegelijk zit er ook een andere kant aan. Als je nu met de angst tobt dat je in je hele zoektocht met de Heilige Geest fouten maakt en misschien op een verkeerde manier hebt geluisterd waardoor dat Gods plan met je leven dreigt mis te lopen, dan is deze tekst juist een tekst die laat zien dat God Zelf de regie heeft en houdt.

Paulus merkt in ieder geval duidelijk dat hij niet die kant op mag, die hij had gedacht. En dan doet God dit, Die liefde is! Dit doet God Die altijd het beste zoekt en daarbij sluit Hij deze weg helemaal af. Hoe de Geest het heeft verhinderd weten we niet, wellicht kwam er geen boot opdagen, in ieder geval konden ze die kant niet op. God sluit dus wegen af, en ook dat is de Heilige Geest. Hij sluit een deur om een andere deur te openen. Ook dit is hoe God je de weg wil wijzen. En dat kan enorm frustrerend zijn. Want het gebeurt niet ene keer, maar meerdere keren. En ondertussen blijven de apostelen wel reizen. Ze stoppen niet met hun zendingsreis en telkens proberen ze het dus weer. 

Misschien heb jij ook wel meerdere momenten gehad dat jij dacht: dit is God plan en je dacht het echt zeker te weten en toch ging de deur dicht. En ze waren echt niet zomaar iets aan het proberen geweest, hun verlangen was oprecht. En toch liet God het niet toe, hoe zeer ze ook dachten dat het goed was. Ik denk dat we ook mogen zeggen dat we dankbaar mogen zijn dat ook dit een stukje is van Gods Geest. Want daarmee behoud God ons voor onze wegen, terwijl het om Gods weg moet gaan.

Wees dus ook niet al te bang dat er momenten zijn in je leven dat er een deur dicht gaat. Dan wil God je blijkbaar daar niet hebben. En de reden is eenvoudig: Gods beste plan is anders. En frustratie heeft geen zin, omdat Gods plan echt altijd van het beste uitgaat en in dat plan je willen voegen is verreweg het beste.

Gebed: Heilige Geest, dank U wel dat U de regie houdt. Soms denk ik Uw weg te gaan, maar is het helemaal de uwe niet. Dank U wel dat U ook de Geest bent die deuren sluit.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu