"En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te preken." (Handelingen 16:6)

Nog ene keer iets uit de geschiedenissen van de apostelen en dan wil ik overgaan naar ons persoonlijk leven en de gaven van de Geest. Maar eerst nog een wat opmerkelijke tekst. En het is tegelijk ook een tekst waarvan we in onze tijd bijna lijken te bedenken dat dit niet kan gebeuren. Het gaat er namelijk om dat Paulus in Asia het Woord van God wil gaan preken, maar dat hij wordt tegen gehouden. En in onze tijd lijkt het wel dat God alles maar goed moet vinden. Al onze plannen moeten toch eigenlijk wel goed zijn dat God er blij mee zou moeten zijn.

Of iets anders dat we ook steeds meer horen is dat God zo vol liefde is dat Hij ons geen strobreed in de weg legt. Maar helaas, de Bijbel leert ons iets anders. En tegelijk zit er ook een andere kant aan. Als je nu met de angst tobt dat je in je hele zoektocht met de Heilige Geest fouten maakt en misschien op een verkeerde manier hebt geluisterd waardoor dat Gods plan met je leven dreigt mis te lopen, dan is deze tekst juist een tekst die laat zien dat God Zelf de regie heeft en houdt.

Paulus merkt in ieder geval duidelijk dat hij niet die kant op mag, die hij had gedacht. En dan doet God dit, Die liefde is! Dit doet God Die altijd het beste zoekt en daarbij sluit Hij deze weg helemaal af. Hoe de Geest het heeft verhinderd weten we niet, wellicht kwam er geen boot opdagen, in ieder geval konden ze die kant niet op. God sluit dus wegen af, en ook dat is de Heilige Geest. Hij sluit een deur om een andere deur te openen. Ook dit is hoe God je de weg wil wijzen. En dat kan enorm frustrerend zijn. Want het gebeurt niet ene keer, maar meerdere keren. En ondertussen blijven de apostelen wel reizen. Ze stoppen niet met hun zendingsreis en telkens proberen ze het dus weer. 

Misschien heb jij ook wel meerdere momenten gehad dat jij dacht: dit is God plan en je dacht het echt zeker te weten en toch ging de deur dicht. En ze waren echt niet zomaar iets aan het proberen geweest, hun verlangen was oprecht. En toch liet God het niet toe, hoe zeer ze ook dachten dat het goed was. Ik denk dat we ook mogen zeggen dat we dankbaar mogen zijn dat ook dit een stukje is van Gods Geest. Want daarmee behoud God ons voor onze wegen, terwijl het om Gods weg moet gaan.

Wees dus ook niet al te bang dat er momenten zijn in je leven dat er een deur dicht gaat. Dan wil God je blijkbaar daar niet hebben. En de reden is eenvoudig: Gods beste plan is anders. En frustratie heeft geen zin, omdat Gods plan echt altijd van het beste uitgaat en in dat plan je willen voegen is verreweg het beste.

Gebed: Heilige Geest, dank U wel dat U de regie houdt. Soms denk ik Uw weg te gaan, maar is het helemaal de uwe niet. Dank U wel dat U ook de Geest bent die deuren sluit.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu