"En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te preken." (Handelingen 16:6)

Nog ene keer iets uit de geschiedenissen van de apostelen en dan wil ik overgaan naar ons persoonlijk leven en de gaven van de Geest. Maar eerst nog een wat opmerkelijke tekst. En het is tegelijk ook een tekst waarvan we in onze tijd bijna lijken te bedenken dat dit niet kan gebeuren. Het gaat er namelijk om dat Paulus in Asia het Woord van God wil gaan preken, maar dat hij wordt tegen gehouden. En in onze tijd lijkt het wel dat God alles maar goed moet vinden. Al onze plannen moeten toch eigenlijk wel goed zijn dat God er blij mee zou moeten zijn.

Of iets anders dat we ook steeds meer horen is dat God zo vol liefde is dat Hij ons geen strobreed in de weg legt. Maar helaas, de Bijbel leert ons iets anders. En tegelijk zit er ook een andere kant aan. Als je nu met de angst tobt dat je in je hele zoektocht met de Heilige Geest fouten maakt en misschien op een verkeerde manier hebt geluisterd waardoor dat Gods plan met je leven dreigt mis te lopen, dan is deze tekst juist een tekst die laat zien dat God Zelf de regie heeft en houdt.

Paulus merkt in ieder geval duidelijk dat hij niet die kant op mag, die hij had gedacht. En dan doet God dit, Die liefde is! Dit doet God Die altijd het beste zoekt en daarbij sluit Hij deze weg helemaal af. Hoe de Geest het heeft verhinderd weten we niet, wellicht kwam er geen boot opdagen, in ieder geval konden ze die kant niet op. God sluit dus wegen af, en ook dat is de Heilige Geest. Hij sluit een deur om een andere deur te openen. Ook dit is hoe God je de weg wil wijzen. En dat kan enorm frustrerend zijn. Want het gebeurt niet ene keer, maar meerdere keren. En ondertussen blijven de apostelen wel reizen. Ze stoppen niet met hun zendingsreis en telkens proberen ze het dus weer. 

Misschien heb jij ook wel meerdere momenten gehad dat jij dacht: dit is God plan en je dacht het echt zeker te weten en toch ging de deur dicht. En ze waren echt niet zomaar iets aan het proberen geweest, hun verlangen was oprecht. En toch liet God het niet toe, hoe zeer ze ook dachten dat het goed was. Ik denk dat we ook mogen zeggen dat we dankbaar mogen zijn dat ook dit een stukje is van Gods Geest. Want daarmee behoud God ons voor onze wegen, terwijl het om Gods weg moet gaan.

Wees dus ook niet al te bang dat er momenten zijn in je leven dat er een deur dicht gaat. Dan wil God je blijkbaar daar niet hebben. En de reden is eenvoudig: Gods beste plan is anders. En frustratie heeft geen zin, omdat Gods plan echt altijd van het beste uitgaat en in dat plan je willen voegen is verreweg het beste.

Gebed: Heilige Geest, dank U wel dat U de regie houdt. Soms denk ik Uw weg te gaan, maar is het helemaal de uwe niet. Dank U wel dat U ook de Geest bent die deuren sluit.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu