"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen." (Handelingen 2:17)

Het is misschien wel een hele bekende tekst waarover je al menig preek gehoord hebt rond Pinksteren. En hoewel dat zo zal zijn, is het toch goed om even heel duidelijk stil te staan bij de vervulling van de profetie van Joël. En de vervulling van de woorden uit de profetie van Joël maakt de gedachte los dat die apostelen dronken zijn. Zo moet het er uit hebben gezien. De omstanders gingen er zelfs mee spotten. Deels zal het er ook wel erg vreemd uitgezien hebben. Maar besef daarmee dat als deze Geest op dezelfde manier ook nu nog werkt, dat je ook nu aangekeken wordt alsof je dronken bent.

De bijzondere gaven en krachten van de Geest leveren altijd een reactie op. En het is goed om dat vanuit het Pinksterverhaal ook echt te beseffen. De woorden van Joël hebben namelijk aan kracht nog niets verloren. In de laatste dagen zullen profetie, visioenen en dromen dus werkelijk aan de orde zijn. En dat geldt niet alleen voor de Pinksterdag van toen. Door heel het boek Handelingen heen blijkt dat dit niet eenmalig is geweest. En de tijdsaanduiding 'in de laatste dagen' is de tijdsbepaling die met de eindtijd te maken heeft. Het gaat over de periode van hemelvaart tot wederkomst.

Profetie en ook visioenen en dromen, die daar alles mee te maken hebben, is niet van het verleden, maar zijn er overal waar de Geest wordt uitgestort. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat de Geest ene keer is uitgestort en dat zich dit niet meer herhaalt. Het is maar net hoe je het woord 'uitstorten' uitlegt. Als uitstorten van Gods Geest alleen het moment van de Pinksterdag is, dan klopt het niet. In die zin is Gods Geest ene keer op die manier uitgestort, maar elke keer als er weer een gelovige wordt vervuld met de Heilige Geest, is dit een uitstorting van Die Geest. 

Het is ook in de beschrijving wel duidelijk dat het niet om twaalf apostelen gaat bij wie dit zal gebeuren. Het gaat over zonen en dochters, over dienaren en dienaressen. Het gaat over een grote groep. Het gaat over het nageslacht vanuit Joël gezien en iedereen die daarbij hoort. En daarbij is de profetie van Joël meervoudig. Hier in Handelingen ontbreekt er ook nog eens een stuk van de profetie. Petrus haalt hier alleen dat stukje aan wat past bij deze situatie. 

De les is dan wel dat door de houding van de apostelen en de belofte van Jezus, de vervulling er ook werkelijk komt. Het gaat niet om enge dingen, maar het gaat om het biddend verwachten van God Zelf, die openbaar komt in de gelovigen. Soms krijg je wel eens de gedachte dat de Heilige Geest allemaal maar mistig gedoe is, maar besef dat dit een deel van God Zelf is, van Hij Die de Waarheid Zelf is, dat wordt uitgegoten over het leven van de gelovige. Biddend verwachten en durven laten gebeuren wat God werkt.

Gebed: Heilige Geest, ik wil niet één moment meer tevreden zijn met minder van U. Ik wil zo vervuld zijn, dan mijn mond gaat profeteren en ik opensta voor Uw werk in mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu