Het land winnen voor Jezus - Ben jij beschikbaar

 

"Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij." (Jesaja 6:8)

 

Het thema 'Het land winnen voor Jezus', zullen we morgen afronden. Bewust heb ik niet de insteek genomen over allerlei methodes waarmee we Nederland zouden kunnen winnen voor Jezus, omdat ik geloof dat wij de boodschap van het Evangelie echt wel kennen. Waar het in het Evangelie om gaat is wel duidelijk, maar hoe we aantrekkelijk christen zijn, is wel bepalend of onze boodschap overkomt. Toch wil ik nu nog een belangrijke vraag stellen: Als God vandaag de vraag stelt wie er wil gaan in Zijn dienst, ben jij dan beschikbaar?

Kijk, we kunnen allemaal weten waar het om draait, we kunnen weten om welke houding het draait en om welke boodschpa, maar dan is er nog wel de vraag wie er bereid is om te gaan. Ben jij dat? Ben jij bereid om bemoedigend, liefdevol, gelovend, vertrouwend, eerlijk en zuiver, op te staan en de boodschap van het Evangelie te brengen. Ik vraag je dus niet of je bereid bent om het Evangelie te vertellen en ik vraag je ook niet of je bereid bent om een juiste christelijke houding aan te nemen, ik vraag je of je bereid bent om het beide te doen?

 

En ik wil je eerlijk zeggen dat je dit, hoe dan ook, altijd wat kost. Ergens kost het je dit altijd iets van jezelf. Er was een moment in het leven van Jesaja dat hij een visioen kreeg met engelen, die zijn mond reinigde met een vurige kool van het altaar en daarna hoorde Jesaja de stem van de Heer die zei: "Wie zal Ik zenden en Wie zal voor Ons gaan?" En bedenk dat de boodschap die Jesaja moest gaan brengen geen fijne boodschap was. Hij moest het volk gaan vertellen dat de ballingschap eraan zou komen. Dat is een stevige boodschap van oordeel en in het land was het een puinhoop. En wat stelde Jesaja voor in dit soort omstandigheden. Hij besefte zijn eigen onwaardigheid en dat er tot hiertoe genoeg in zijn leven ook niet op orde was geweest. Zijn lippen waren onrein, zegt hij zelf. 

 

Toch, als de vraag van God komt, dan is er geen twijfel. Als God, in Zijn volheid, Zich hardop afvraagt wie er voor hen zal uitgaan, dan staat Jesaja op en zegt: "Hier ben ik, zend mij" En ik geloof dat God vandaag ook zo naar deze wereld kijkt, naar een wereld vol ongerechtigheid en zonde waarover eigenlijk Zijn toorn moet komen, terwijl er een Evangelie van redding is. En ik geloof dat God naar beneden kijkt en ook nu zegt: "Wie zal er voor Ons gaan?" En die vraag ligt bij jou en bij mij, of wij willen gaan, in houding en met de boodschap. Wat mag het jou kosten om te gaan voor Jezus? Het verhaal uit buitenbijbelse bronnen is dat Jesaja uiteindelijk de marteldood is gestorven en dat hij in een holle boomstam is gelegd die doormidden is gezaagd. Ik zeg niet dat het je zoveel zal kosten, maar zou het mogen voor jouw Koning?

 

Gebed: Heer, als U roept, wie zou ik zijn om niet te antwoorden. Ik zal gaan, om Uw Naam bekend te maken en ik zal mij Koninklijk gedragen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom