"En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4)

We onderbreken even de zaligsprekingen. Eigenlijk is dat ook nodig want de twee zaligsprekingen die nog volgen zijn te veel voor mensen die Pinksteren nog niet hebben meegemaakt. De discipelen hebben tien dagen gewacht en teruggekeken en nagedacht. Maar bij de zevende zaligspreking moet de angst hen wel om de hart zijn geslagen. Zalig zijn degenen die vervolgd worden. Petrus wist het wel dat dit nog niet zo makkelijk was om hier mee overweg te kunnen. Want bang als dat ze waren en al dagen zaten te wachten op wat komen ging, was dit echt teveel. En zo zitten ze al tien dagen bij elkaar.

 En plotseling... zo begint ineens vers 2. Plotseling kwam er het geluid van een geweldige wind en het hele huis werd er mee vervuld en even plotsseling hadden de discipelen ineens vlammen op hun hoofd. Op dat moment was er ook plotseling geen tijd meer om na te denken hoe het toch allemaal verder moest, ook geen tijd meer om bang te zijn want plotseling verandert alles.

Plotseling, dat is het wat er gebeurt. Zelfs al zou je ook maar iets verwachten, dan is de Geest van God er toch plotseling. Ergens ook gewoon onverwacht. En ineens komt de Heilige Geest van God en niet alleen in hert huis, maar vooral in allen die in het huis waren. Het biddende wachten om de kracht van Boven wordt ineens vervuld.

Dat is wat de Geest doet, Hij valt niet te commanderen, nog veel minder de regisseren en je ziet Hem ook niet aankomen. Het is een Goddelijk plotseling. Ineens en dan is het Gods tijd. En de vervulling met de Heilige Geest is niet zoals je een boterham eet, maar je hele bestaan is in ene keer vervuld met Gods aanwezigheid. God verdeelt Zichzelf over de tempels die daar aanwezig waren. Elke tempel van het lichaam in dat huis wordt vervuld.

En tegelijk is dat de boodschap van Pinksteren, dat God dit nog steeds doet. Zo werkt God nog. De Heilige Geest is niet iets vaags, maar de Heilige Geest komt ineens waar mensen Zijn hulp verwachten en nodig hebben. En misschien moeten we er ook nog bij zeggen: Hij doet het niet altijd op onze manieren en Hij werkt ook nog wel eens wat uit wat wij niet gewend zijn. Want dan verwacht je dat de discipelen gewoon bepaalde kracht zouden krijgen, maar ze gaan ineens in allerlei talen spreken. De Geest gaat buiten het verstand om door hen heen spreken. Tongentaal van een zeldzaam niveau.

Maar nu de vraag als jij verlangt om meer van Gods Geest in ontvangen in je leven: Durf jij het aan? Mag Gods Geest werkelijk, plotseling en op een krachtige manier de regie overnemen? Zelfs als dit met de tekenen van het Koninkrijk gepaard gaat? Want daar zit wel ons punt vaak: Het moet wel op onze veilige manier en liefst gepland binnen de liturgie van de zondag. Maar God komt plotseling en met kracht en majesteit. De vraag voor nu is of jij beschikbaar bent.

Gebed: Heilige Geest, wees welkom in mijn leven, in mijn lichaam, in Uw tempel. Ik wil U de ruimte geven om te komen zoals U wilt komen. Waai en storm door mij heen, en laat mij slechts een kanaal zijn voor U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu