Het land winnen voor Jezus - Liefhebben (2)

 

"En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar  vooral aan de huisgenoten van het geloof. (Galaten 6:9 en 10)"

 

Een aantrekkelijke kerk, een kerk die werkelijk de wereld om ons heen laat zien Wie Jezus is, daarmee winnen de mensen voor Jezus. En niet de kerk als instituut, dat hebben we al benadrukt, maar de kerk die jij en ik zijn. Daar waar wij persoonlijk beseffen dat we zout op de aarde zijn en smaak brengen in deze wereld, deze verzameling mensen is de kerk die Jezus bedoelt. Bemoedigen is iets dat daarbij belangrijk is, maar liefhebben hoort daar van wel bij. Aan de ene kant het liefhebben van elkaar als broers en zussen in het geloof, over alle kerkmuren heen, maar ook het liefhebben van hen die buiten de kerk zijn.

 

Zou jij een keus willen maken om niet alleen degenen die in Jezus geloven, hartelijk lief te hebben, maar zou jij dat ook willen doen met al die anderen die Jezus nog niet kennen? Nu moet je niet al te snel 'ja' roepen, want ik heb het dan echt over iedereen, wat ze ook hebben gedaan. Jezus' leven op aarde leven is niet iets dat je zonder nadenken doet, maar als wij echt ons hele land willen winnen voor Jezus dan komt het er wel op aan dat wij ook hen die zo totaal anders geloven dan wij, dat we hen toch onvoorwaardelijk willen aanvaarden. 

 

Dat betekent niet dat we alles goed hoeven te praten, maar dat betekent wel dat we zo liefhebben, zodat we accepteren waar de ander zich nu bevindt. Al is dat in de gevangenis, in de goot van de straat, achter het raam in Amsterdam, of dat het iemand is die zich een echte atheïst noemt, hoe dan ook, dat jij de keus maakt om hen lief te hebben. Weet je, ik zou je eens willen uitdagen om in hele concrete situaties aan God te vragen of Hij je wil laten zien wat Hij ziet.

 

Als je op plaatsen komt, vraag dan gewoon eens of jij mag kijken met de ogen van Jezus. Ik geloof dat dit er voor zal zorgen dat onze manier van omgaan met hen die buiten zijn totaal anders zal zijn. Dan zijn we niet in de eerste plaats bezig om die ander zo snel mogelijk te bekeren, maar dan raken we bewogen zoals Jezus bewogen was. Paulus zegt dat we niet moeten ophouden om goed te doen. Altijd weer is dat onze houding: We willen altijd goed doen aan alle mensen. Natuurlijk kijk je eerst naar je geloofsgenoten als het gaat om hun noden, maar vergeet ook al die anderen niet. Altijd weer de keus maken om goed te doen in elke situatie. Misschien een collega die over jouw rug beter wilde worden toch met liefde en bewogenheid benaderen. Als de kerk in Nederland een kerk is waar de liefde stroomt, dan zal er iets gebeuren. Laten wij een voortdurend kanaal van liefde zijn, Jezus' liefde, die door ons heen blijft stromen.

 

Gebed: Heere Jezus, laat Uw liefde door mij heen krachtig stromen. Liefde die de wereld zal veranderen, liefde die mensen zal aanraken en zal veranderen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom