Het land winnen voor Jezus - Bemoediging

 

"Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen." (Handelingen 15:32) 

 

Nederland winnen voor Jezus, dat verlangen, hoe sterk ook en hoe mooi ook, zal niet beginnen door de straat op te gaan en iedereen te overtuigen dat Jezus hun Redder wil zijn. Natuurlijk heeft Gods Woord kracht en zullen er op die manier ongetwijfeld mensen tot geloof gekomen zijn, maar in de vele jaren dat ik straatevangelisatie heb gedaan, heb ik dit nooit ervaren als het middel waardoor we Nederland kunnen winnen voor Jezus. Dat begint op een andere manier. Dat begint daar als wij zout willen zijn in deze wereld. Als wij smaak willen aanbrengen in alle smakeloosheid.

Als er iets is dat belangrijk is aan het zout, is dat het lichaam daardoor kracht krijgt. Zonder zout, wordt je heel slap. Zo is dat lichamelijk, maar ook is het ook in het lichaam van Christus. Zout is niet alleen een smaakmaker, maar je lichaam heeft het ook echt nodig. Dat waarmee wij dus anders zijn dan de wereld, dat bouwt elkaar op. En één van die dingen, die niet heel letterlijk als een opdracht in de Bijbel staat, maar die wel overal doorheen zit is bemoediging.

 

Als je gaat zoeken op het woord 'bemoedigen', dan komt dat verrassend vaak voor in de Bijbel en zeker ook in het Nieuwe Testament. Toch wordt het niet als een thema besproken in de brieven van de apostelen. Waarschijnlijk komt dat omdat de cultuur in Israël anders is dan de onze. Wat in onze cultuur een grote rol speelt is veroordeling, schuld en schaamte. Wij zijn in onze cultuur gewend om elkaar zo snel mogelijk af te branden, af te kraken, van commentaar te voorzien en naar beneden te halen.

 

Wat zou er gebeuren als de kerk in Nederland een kerk is waarin mensen elkaar bemoedigen en opbouwen? Wat zou er dan gebeuren? Wat zal er gaan opvallen als de kerk een veilige plaats is waar we elkaar niet naar beneden halen, maar waar we elkaar opbouwen en versterken? Dan gaat het als zout werken in deze wereld. Een cultuur van bemoedigen wil niet zeggen dat er nooit een keer de waarheid gezegd mag worden, dat deed Jezus ook soms. Al is het ook zo dat het aantal verwijten dat Jezus maakt niet veel is.

 

Het moment van de tekst is het moment als twee profeten, of misschien waren het ook wel apostelen, terugkomen van de vergadering uit Jeruzalem over de besnijdenis. En ze komen dan terug in Antiochië, met een brief van de apostelen in Jeruzalem. En wat doen ze dan? Ze lezen de brief voor, maar wat staat er vooral: Judas en Silas bemoedigden de broeders met vele woorden en sterkten hen.

 

Willen wij, als wij zout in deze wereld willen zijn, het besluit nemen om niet gelijk te oordelen, of gelijk klaar staan met wat wij ergens van vinden, maar willen wij de keus maken om elkaar te bemoedigen. Dat zal een wervende kerk zijn, waar het veilig is voor onze gebreken en waar we bemoedigd worden door mensen die in ons geloven en waar mensen zijn die je telkens kansen en uitdagingen geven. Alleen de gedachte straalt al zoveel vrede uit, wat zal dit een smaak geven aan de wereld waarin wij leven.

 

Gebed: Heer, ik wil telkens weer anderen bemoedigen en versterken, hen laten merken dat ze het waard zijn en dat ik in hen wil geloven en hen kansen en uitdagingen wil geven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom