"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5:7)

Geloof je dat God voor je zorgt? Nee, ik vraag niet of je dat altijd ziet of zo voelt, maar geloof je dat God echt voor je zorgt? Want dat heeft nog al wat te betekenen. En ik wil eigenlijk nog een stap dieper gaan dan alleen het geloof dat God voor je zorgt, want Petrus gaat hier ook nog een behoorlijke stap dieper. Ook deze tekst heeft namelijk een 'want'. Als je namelijk gelooft dat God voor je zorgt, heeft dit een absoluut gevolg.

In Christus zorgt God net zo goed voor jou als dat Hij voor Zijn Eigen Kind Jezus zorgt. Hij zorgt voor je zoals een vader voor zijn kind zorgt. Sterker nog, God zorgt zelfs voor je zorgen. Dat kan geen vader echt doen, want voor je zorgen zorgen, dat kan alleen God. God kan je zorgen echt overnemen, zodat jij vrij komt van je overbezorgdheid.

Overbezorgdheid is iets dat niet thuishoort bij het Koninkrijk van God. Want in het Koninkrijk van God, is God Degene die zorgt en ben jij degene die je zorgen mag loslaten. En dat heeft alles te maken met dat je in Christus een Vader hebt die echt voor je zorgt. En wat mag van deze waarheid jouw denken gaan bepalen.

Jezus zegt in het Evangelie dat wij ons geen zorgen moeten maken voor morgen, dat doen de bloemen in het veld ook niet, en God bekleed hen met heerlijkheid en glorie. Jij hoeft je geen zorgen te maken om je leven, je hebt wel je verantwoording, maar zorgen hebben is iets dat God niet van je vraagt. Je mag namelijk al je zorgen bij God brengen en ze daar laten. 

Durf jij te geloven dat als je je zorgen bij God brengt, dat Hij er voor gaat zorgen? Misschien is het zo dat er in je leven dingen niet gebeuren omdat jij de zorgen erover probeert vast te houden, terwijl God van je vraagt om ze aan Hem te geven. In Christus is alle zorg van God voor jou beschikbaar. En als jij het loslaat, kan God je gebrek en behoefte gaan vervullen. Maar zodra jij uit je identiteit valt en denkt dat jij moet gaan zorgen, ontneem je God de ruimte om jouw verlangen, jouw nood, jouw behoefte te vervullen.

Mag ik je vragen of jij God de ruimte wil geven om voor jou te zorgen en los te laten dat jij gaat zorgen over je zorgen? Want dat is wat Petrus hier zegt: Omdat God voor je zorgt, kun je al je zorgen bij God laten. En wat je terugkrijgt? Je mag zorg gaan dragen voor dat wat je dan op je pad krijgt, je mag zorg gaan dragen om Zijn Koninkrijk uit te dragen. En zorg dragen voor wat God je toevertrouwt is geen bezorgdheid, maar is zorg dragen om van daaruit Zijn Koninkrijk in je leven te ervaren.

Vandaag heb jij de keus om je zorgen te maken of om zorg te gaan dragen. Vandaag heb jij de keus om je zorgen bij God neer te leggen en voor je te laten zorgen of om overbezorgd en gebonden in overbezorgdheid je leven te vervolgen. Maar Gods kind hoeft nooit bezorgd te zijn, want God wil voor je zorgen.

Gebed: Vader God, ik leg al mijn zorgen in Uw handen, ik laat het los, zodat ik losgelaten zal worden door overbezorgdheid en dat ik vrij kan zijn om zorg te dragen voor dat wat U mij geeft om zorg voor te dragen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu