Psalm 139 - Omgeven

 

Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. (Psalm 139:6)

 

David komt er eigenlijk niet over uitgesproken hoe dat God Hem kent. JWHW kent hem. Dat is eigenlijk onbevattelijk! De Almachtige God Die jou kent tussen 7 miljard mensen. En Hij kent je niet zomaar, maar Hij kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Hij kent je gedachten, Hij kent je woorden, zelfs al voor jij ze zelf hebt uitgesproken. Maar het is meer dan kennen. David gebruikt in ieder geval zeven woorden die alles met het werkwoord 'kennen' te maken hebben. David doet dat niet per ongeluk, maar hiermee geeft hij aan dat God jou volmaakt kent. Er ontgaat Hem niets en dat niet om te oordelen, maar om je HEER te willen zijn die er voor jou is.

 

David spreekt maar zelden over God Die tegen hem zou zijn. En elke vertrouwelijke psalm is God nooit zijn tegenstander. Dat is wel hoe je God in het Oude Testament soms zou kunnen uitleggen. Maar zo spreekt David niet over God. David gebruikt hier zelfs hele andere en nog veel diepere woorden. Hij zegt dat de HEER met al zijn wegen vertrouwd is. Dat is nog veel dieper dan kennen. Je kunt iemand kennen en je kunt met iemand vertrouwd zijn. Dan hoef je hem eigenlijk niet eens meer iets te vragen, want je voelt al feilloos aan wat die ander denkt. Zo is het met God, Hij is met al je wegen vertrouwd. En soms zou je dan denken: "Als God met al mijn wegen zo vertrouwd is, dan zal dat soms ook zeker consequenties hebben." Maar dan moet je eens lezen hoe David het ervaart.

 

David zegt: "U legt Uw hand op mij!" En in het Hebreeuws staat er dan nog bij: "U omgeeft mij van achteren en van voren." Eigenlijk zou je kunnen zeggen God staat in een omhelzing om je heen. God kent je, weet alles van je en tegelijk laat Hij je niet los, slaat Hij je niet bij Hem vandaan, maar tegelijk omhelst Hij je met Zijn tegenwoordigheid.

 

Hier word je toch gewoon even echt stil van? Dit is de HEER die jou kent, die alles weet van je en die precies weet wat je gaat doen in elke situatie. Ook dus als jij gewoontepatronen hebt die nog niet doorbroken zijn, maar waar dat wel mee moet gebeuren. Dan blijft Hij in Zijn tegenwoordigheid om je heen. En dat te beseffen, dan word je stel, daar kan ik niet bij. David valt er bij wijze van spreken stil van. En als je op dit punt komt, dan kom je in aanbidding voor de HEER. Dat is het moment dat je werkelijk je begint te richten op Wie Hij voor je is.

 

En hoe hoog en hoe groot dit is? Daar zijn echt geen woorden voor. Dat God je zelfs als je struikelt gewoon blijft omgeven, daar mogen we echt Hem voor prijzen en liefhebben. Wat een onbeschrijfelijke en onvoorwaardelijke liefde. En in dat omgeven van God is Hij er ook beschermend. Het is niet alleen aanvaarding, maar ook bescherming. Dat brengt ons in aanbidding voor Hem, die ons hart liefheeft en vertrouwd is met ons.

 

Gebed: HEER, dat U met mij vertrouwt bent, dat U mij, ondanks mij gewoon mij blijft omgeven, daar aanbid ik U om. U bent mijn HEER, mijn Koning en mijn God.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom