"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5:7)

Geloof je dat God voor je zorgt? Nee, ik vraag niet of je dat altijd ziet of zo voelt, maar geloof je dat God echt voor je zorgt? Want dat heeft nog al wat te betekenen. En ik wil eigenlijk nog een stap dieper gaan dan alleen het geloof dat God voor je zorgt, want Petrus gaat hier ook nog een behoorlijke stap dieper. Ook deze tekst heeft namelijk een 'want'. Als je namelijk gelooft dat God voor je zorgt, heeft dit een absoluut gevolg.

In Christus zorgt God net zo goed voor jou als dat Hij voor Zijn Eigen Kind Jezus zorgt. Hij zorgt voor je zoals een vader voor zijn kind zorgt. Sterker nog, God zorgt zelfs voor je zorgen. Dat kan geen vader echt doen, want voor je zorgen zorgen, dat kan alleen God. God kan je zorgen echt overnemen, zodat jij vrij komt van je overbezorgdheid.

Overbezorgdheid is iets dat niet thuishoort bij het Koninkrijk van God. Want in het Koninkrijk van God, is God Degene die zorgt en ben jij degene die je zorgen mag loslaten. En dat heeft alles te maken met dat je in Christus een Vader hebt die echt voor je zorgt. En wat mag van deze waarheid jouw denken gaan bepalen.

Jezus zegt in het Evangelie dat wij ons geen zorgen moeten maken voor morgen, dat doen de bloemen in het veld ook niet, en God bekleed hen met heerlijkheid en glorie. Jij hoeft je geen zorgen te maken om je leven, je hebt wel je verantwoording, maar zorgen hebben is iets dat God niet van je vraagt. Je mag namelijk al je zorgen bij God brengen en ze daar laten. 

Durf jij te geloven dat als je je zorgen bij God brengt, dat Hij er voor gaat zorgen? Misschien is het zo dat er in je leven dingen niet gebeuren omdat jij de zorgen erover probeert vast te houden, terwijl God van je vraagt om ze aan Hem te geven. In Christus is alle zorg van God voor jou beschikbaar. En als jij het loslaat, kan God je gebrek en behoefte gaan vervullen. Maar zodra jij uit je identiteit valt en denkt dat jij moet gaan zorgen, ontneem je God de ruimte om jouw verlangen, jouw nood, jouw behoefte te vervullen.

Mag ik je vragen of jij God de ruimte wil geven om voor jou te zorgen en los te laten dat jij gaat zorgen over je zorgen? Want dat is wat Petrus hier zegt: Omdat God voor je zorgt, kun je al je zorgen bij God laten. En wat je terugkrijgt? Je mag zorg gaan dragen voor dat wat je dan op je pad krijgt, je mag zorg gaan dragen om Zijn Koninkrijk uit te dragen. En zorg dragen voor wat God je toevertrouwt is geen bezorgdheid, maar is zorg dragen om van daaruit Zijn Koninkrijk in je leven te ervaren.

Vandaag heb jij de keus om je zorgen te maken of om zorg te gaan dragen. Vandaag heb jij de keus om je zorgen bij God neer te leggen en voor je te laten zorgen of om overbezorgd en gebonden in overbezorgdheid je leven te vervolgen. Maar Gods kind hoeft nooit bezorgd te zijn, want God wil voor je zorgen.

Gebed: Vader God, ik leg al mijn zorgen in Uw handen, ik laat het los, zodat ik losgelaten zal worden door overbezorgdheid en dat ik vrij kan zijn om zorg te dragen voor dat wat U mij geeft om zorg voor te dragen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu