Blijf in Mij en Ik in U (Johannes 15:4a)
Aan de heilige en gelovige broeders in Christus (Kolossenzen 1:2a)

We zullen de komende tijd stilstaan bij het thema ‘Wie ben ik in Christus’. Het zal om waarheden gaan waarvan ik hoop dat je leven rigoureus zal veranderen. Heel veel christenen denken dat ze geloven om net de eindstreep te kunnen halen. Alsof dat het alleen maar gaat om de overwinningen die we zojuist hebben overdacht uit Openbaring. Alsof het geloof datgene is waardoor je net over de drempel van de hemel kunt komen. En ondertussen blijft het leven van vele christenen ongelofelijk onder de maat van Gods verlangen.

De Bijbel en vooral het Nieuwe Testament leert ons dat als we in Christus zijn, we een heleboel kenmerken krijgen die Jezus ook heeft. Door in Christus te zijn, kijkt God namelijk niet meer naar je zoals Hij dat doet naar een ongelovige. En het is zo ontzettend belangrijk om te leren wat deze waarheden over jouw leven zijn, zodat je niet meer negatief naar jezelf blijft kijken als een arme zondaar die tobt, maar om jezelf te leren zien, zoals God je ziet.

Maar voordat je alle voorrechten kunt laten binnenkomen in je denken en in je geloven moeten we eerst even heel kort stilstaan bij wat die term betekent: ‘In Christus zijn’. En vervolgens zullen we elke dag stilstaan bij een tekst die beschrijft wie jij in Christus bent. Eén van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat je in Christus een heilige bent. Jij bent een heilige… Maar dat ben je alleen in Christus.

Wat betekent deze term? Wel, Jezus zegt Zelf dat wij in Hem moeten blijven en Hij in ons. Aan de ene kant betekent in Christus zijn, dat je innig met Hem verbonden bent, waardoor jij niet meer leeft van je eigen levenssap, maar dat je leeft van het levenssap van Jezus, de Wijnstok. De identiteit, het levenssap dat door je heen stroomt, is dus dat levenssap van Jezus en van Zijn Geest.

Het tweede is dat op het moment dat jij gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, dat jij dus met Hem bent gestorven, maar ook dat jij met Hem bent opgestaan. Het betekent dat alles wat Jezus deed, jouw eigendom wordt. In Christus zijn betekent niets anders dan dat jij dezelfde identiteit ontvangt die Jezus heeft. Je krijgt een nieuwe identiteit, een nieuwe mens. Dat is de Geest van God in jou, en in die Geest en in die identiteit ziet God jou. En alles wat Jezus heeft ontvangen als Zoon, heb jij ook als zoon of dochter ontvangen.

God ziet je dus niet meer aan in je oude identiteit, maar in je nieuwe identiteit die net zo volmaakt is als die van Jezus. Als persoon blijf jij voor God gewoon bestaan, alleen jouw identiteit wordt een volmaakt goddelijke en heilige identiteit. Zo ervaar jij dat niet altijd omdat er altijd zonden blijven, maar zo ziet God jou en vanuit die identiteit mag jij steeds meer leren leven. Je bent dus niet Jezus, maar wel draag je Zijn identiteit. Begin er mee om deze waarheid over je leven uit te spreken.

Gebed: Heer, door het geloof heeft U mij de identiteit gegeven is gelijk is aan die van Uw eigen Kind Jezus. Mijn identiteit is volmaakt in Uw ogen en ik wil de komende tijd gaan leren wat dat betekent voor de praktijk van mijn leven op aarde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu