Tien meiden - Talenten

 

"Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde." (Mattheüs 25:14)

 

Het is duidelijk dat de gelijkenis van de tien meiden alles te maken heeft met de intentie waarmee we Jezus dienen. Die feestzaal staat eigenlijk symbool voor het Koninkrijk van God waaraan wij geroepen worden om te bouwen. En als de Bruidegom dan straks komt, hebben wij dat de zaal voor Hem klaar gemaakt, of gaat het ons er om dat wij in ieder geval maar binnen zijn. En dat het vooral om de intentie gaat waarmee we voor Jezus leven, wordt nog veel duidelijker als je achter deze gelijkenis, direct de volgende gelijkenis leest. De gelijkenis van de talenten. Dan blijkt dat wij op deze aarde zijn, niet voor onszelf, maar voor Jezus Zelf.

Je moet eens lezen op welke manier Jezus, bijna zonder adem te halen, de volgende gelijkenis begint te vertellen: "Want het is als iemand die naar het buitenland ging." Dit is de werkelijkheid die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus. Jezus is naar de hemel gegaan, maar tegelijk laat Hij ons niet werkeloos achter. Dat is natuurlijk ook de boodschap die in de vorige gelijkenis zat. Terwijl wij wachten op Jezus' komst, zijn we geroepen alles in gereedheid te brengen voor Zijn komst. Dan kun je bij een bruiloft aan een feestzaal denken, maar als we naar de komst van Jezus kijken heeft het alles te maken met Zijn Koninkrijk dat op aarde gebouwd moet zijn als Hij komt. En hoe zijn we daar dan mee bezig?

 

Als je doorleest in de gelijkenis over de talenten kom je namelijk tot de nogal schokkende ontdekking dat wij op aarde niet zijn achterlaten met een beetje goede wil of een goede intentie op ons voor te bereiden op de komst van Jezus, maar Jezus heeft ons achtergelaten met alles van Hemzelf! Lees wat er staat in het tweede gedeelte van vers 14: "Hij riep zijn eigen slaven bij zich en vertrouwde hun Zijn bezittingen toe."

 

Jezus ging naar de hemel, maar Hij zei erbij dat dit nuttig was, want daardoor zouden wij die geloven, de Heilige Geest van Hem ontvangen, Die zou ons leiden in de weg van de waarheid, maar wij zouden ook Zijn bediening, het bouwen van het Koninkrijk op aarde, voortzetten. "Julie zullen dezelfde dingen doen als Ik, en nog meer dan deze", waren de woorden van Jezus. Dus als je nadenkt over de gelijkenis van de talenten, dan staat die niet los van de gelijkenis van 10 meiden, helemaal niet zelfs. Ze horen bij elkaar omdat het duidelijk maakt wat onze roeping op aarde is, terwijl we op Jezus wachten. We maken alles klaar voor de komst van Jezus en zorgen er voor dat Hij een Bruiloftszaal aantreft die aan Zijn verlangen voldoet. En tegelijk is dat niet iets van onszelf, maar dat is door ons heen Zijn eigen werk, want Jezus is naar een ver land gegaan en heeft Zijn bezittingen aan ons toevertrouwd. Hij is ver weg gegaan, maar alles wat in Hem was, heeft Hij in ons gelegd. Daarom kan Jezus uiteindelijk, als die 5 meiden met lege lampen komen, de deur dichthouden, want ze zijn bezig geweest om Zijn gaven te verkwanselen voor eigen plezier.

 

Gebed: Heer, U hebt mij rijk bedeeld zodat U door mij heen kunt werken, zodat Uw komst groots en heerlijk voor U zal zijn. Zo wil ik U dienen, met alles wat in mij is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom