Tien meiden - Talenten

 

"Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde." (Mattheüs 25:14)

 

Het is duidelijk dat de gelijkenis van de tien meiden alles te maken heeft met de intentie waarmee we Jezus dienen. Die feestzaal staat eigenlijk symbool voor het Koninkrijk van God waaraan wij geroepen worden om te bouwen. En als de Bruidegom dan straks komt, hebben wij dat de zaal voor Hem klaar gemaakt, of gaat het ons er om dat wij in ieder geval maar binnen zijn. En dat het vooral om de intentie gaat waarmee we voor Jezus leven, wordt nog veel duidelijker als je achter deze gelijkenis, direct de volgende gelijkenis leest. De gelijkenis van de talenten. Dan blijkt dat wij op deze aarde zijn, niet voor onszelf, maar voor Jezus Zelf.

Je moet eens lezen op welke manier Jezus, bijna zonder adem te halen, de volgende gelijkenis begint te vertellen: "Want het is als iemand die naar het buitenland ging." Dit is de werkelijkheid die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus. Jezus is naar de hemel gegaan, maar tegelijk laat Hij ons niet werkeloos achter. Dat is natuurlijk ook de boodschap die in de vorige gelijkenis zat. Terwijl wij wachten op Jezus' komst, zijn we geroepen alles in gereedheid te brengen voor Zijn komst. Dan kun je bij een bruiloft aan een feestzaal denken, maar als we naar de komst van Jezus kijken heeft het alles te maken met Zijn Koninkrijk dat op aarde gebouwd moet zijn als Hij komt. En hoe zijn we daar dan mee bezig?

 

Als je doorleest in de gelijkenis over de talenten kom je namelijk tot de nogal schokkende ontdekking dat wij op aarde niet zijn achterlaten met een beetje goede wil of een goede intentie op ons voor te bereiden op de komst van Jezus, maar Jezus heeft ons achtergelaten met alles van Hemzelf! Lees wat er staat in het tweede gedeelte van vers 14: "Hij riep zijn eigen slaven bij zich en vertrouwde hun Zijn bezittingen toe."

 

Jezus ging naar de hemel, maar Hij zei erbij dat dit nuttig was, want daardoor zouden wij die geloven, de Heilige Geest van Hem ontvangen, Die zou ons leiden in de weg van de waarheid, maar wij zouden ook Zijn bediening, het bouwen van het Koninkrijk op aarde, voortzetten. "Julie zullen dezelfde dingen doen als Ik, en nog meer dan deze", waren de woorden van Jezus. Dus als je nadenkt over de gelijkenis van de talenten, dan staat die niet los van de gelijkenis van 10 meiden, helemaal niet zelfs. Ze horen bij elkaar omdat het duidelijk maakt wat onze roeping op aarde is, terwijl we op Jezus wachten. We maken alles klaar voor de komst van Jezus en zorgen er voor dat Hij een Bruiloftszaal aantreft die aan Zijn verlangen voldoet. En tegelijk is dat niet iets van onszelf, maar dat is door ons heen Zijn eigen werk, want Jezus is naar een ver land gegaan en heeft Zijn bezittingen aan ons toevertrouwd. Hij is ver weg gegaan, maar alles wat in Hem was, heeft Hij in ons gelegd. Daarom kan Jezus uiteindelijk, als die 5 meiden met lege lampen komen, de deur dichthouden, want ze zijn bezig geweest om Zijn gaven te verkwanselen voor eigen plezier.

 

Gebed: Heer, U hebt mij rijk bedeeld zodat U door mij heen kunt werken, zodat Uw komst groots en heerlijk voor U zal zijn. Zo wil ik U dienen, met alles wat in mij is.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom