"Hij is niet een God van doden, maar Hij is een God van levenden." (Markus 12:27)

Je moet er toch wel heel wat creatieve gedachten voor willen bedenken om Jezus zover te krijgen dat Hij gaat zeggen dat dood, dood is. Dat de opstanding uit de doden er niet zou zijn. En voor veel mensen zou deze gedachte een bevrijding zijn. Want als je nergens in gelooft, of je twijfelt of je wel in de hemel zou kunnen komen, dan is de gedachte dat dood, dood is, zo verkeerd nog niet. Maar Jezus doorziet deze strikvragen en ik wil nu niet te diep ingaan op deze vragen, maar veel meer op de troost voor de gelovige achter deze antwoorden van Jezus.

Het laatste in het antwoord van Jezus valt op. Het feit dat de doden opstaan verklaart Jezus met de woorden van God aan Mozes. God zegt namelijk niet dat Hij de God was van Abraham, Izak en Jakob, maar God zei tegen Mozes dat Hij de God van hen is. En dit is zo'n tekst waar je zomaar overheen zou lezen. Als jij straks gestorven bent in het geloof, dan is God nog steeds jouw God. En God is echt geen God voor mensen die dood zijn. Want als wij sterven is ons lichaam voor God niet belangrijk als het inderdaad alleen maar zou verteren.

God is een God van de levenden, ook van de levenden die al gestorven zijn. Daar moet je eens over nadenken. God is een God van de levenden die al gestorven zijn. Want degenen die levend zijn in Christus, die sterven niet, die ontslapen slechts. Die gaan slechts het graf in zoals wij 's nachts gaan slapen en de andere morgen ontwaken. En op de grote morgen worden alle ontslapenen wakker gemaakt door God Zelf. En dan zal God zeggen: Ik ben jouw God!

En in de hemel, zijn daar dan nog huwelijken? Want daar ging het die Saduceeën ook nog om. Van wie is wie als iemand meerdere keren is getrouwd geweest. Eigenlijk zegt Jezus niets anders dan dat wat hier op aarde bijna niet mogelijk is, of door velen niet begrepen wordt, zal straks in de hemel de praktijk van de eeuwigheid zijn. Daar zullen we elkaar intens liefhebben op de meest zuivere manier. Niet zoals liefde binnen het huwelijk, want dat zal er niet meer zijn, maar we zullen elkaar daar als broers en zussen liefhebben.

En dan zeg ik het gelijk maar: Het doet mij soms zoveel pijn dat deze hemelse waarheid altijd verdacht gemaakt lijkt te moeten worden op aarde. Gods kinderen krijgen in hun nieuwe identiteit ook zuivere liefde voor elkaar, zonder verkeerde bedoelingen. Liefde zoals Jezus ons liefheeft. Dan kan een broer een zus liefhebben en een zus een broer, zonder verkeerde bedoelingen. En als dit niet kan, wil niet zeggen dat Gods uiteindelijke doel niet goed is, maar als je verkeerde gedachten krijgt, is het de vraag wat er in jouw leven nog opgeruimd moet worden. Jezus zegt dat we straks in de hemel als de engelen zullen zijn, niet letterlijk, maar in de manier van omgang en relatie hebben met elkaar. En hier op aarde mogen we in het geloof al iets ervaren van liefde in Christus voor elkaar!

Gebed: Here Jezus, ik ben dankbaar met Uw woorden. Dankbaar dat ik een God heb die eeuwig mijn God zal zijn. En ik wil hier op aarde al iets ervaren van geestelijke liefde voor mijn broers en zussen in het geloof. Laat deze zegen nu al stromen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu