Ezra - Onderwijs

 

"Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen." (Ezra 7:10)

 

Is het verhaal nu klaar als de tempel uiteindelijk weer is gebouwd en hersteld? Dat zou je bijna als vanzelfsprekend kunnen aannemen, maar zo eenvoudig bleek het dus niet te zijn. Want je kunt de tempel wel herbouwen en je kunt feestvieren voor wat God heeft gedaan, maar de feesten zullen de Joden wellicht nog wel hebben geweten, maar hoe zit het dan met de rest van Gods wil? Bedenk ook dat Israël nog steeds onder de oude bedeling leefde en dat de hele tempeldienst moest voldoen aan de aller strengste wetten. Niets mocht onheilig gebeuren, want God strafte dat met de dood. Maar hoe konden ze daar in Jeruzalem ooit feilloos doen wat God had gevraagd.

Na het zesde hoofdstuk verschijnt ineens Ezra op het toneel. Is het je al eens opgevallen dat we al zes hoofdstukken uit het boek Ezra hebben besproken, maar dat de naam van Ezra nog niet is gevallen? Ezra was al die tijd nog in Babel. Hij was niet meegegaan naar Jeruzalem. En Ezra, wie was hij eigenlijk? Als je goed leest zie je dat Ezra een ver nageslacht is van Aäron. Hij stamt rechtstreeks af van Aäron en daarmee is hij dus een priester uit de zuivere lijn van zijn voorvader. Daarnaast was hij ook bedreven in het onderwijzen van de wet van de HEER. Deze Ezra blijkt te weten dat hij naar Jeruzalem moet gaan. We lezen dat hij dit met de koning overlegd en dat de koning hem alles geeft wat hij vraagt.

 

Dat zijn ook wel weer opmerkelijke dingen. Hij wordt dus niet door de koning gestuurd, maar hij gaat uit eigen initiatief. De koning was tevreden met een tempel voor God, maar Ezra wist dat dit niet genoeg was. Er was meer nodig. Leven met God betekent niet alleen uiterlijk een tempel bouwen, maar het lag op zijn hart om Gods wet te onderzoeken en om die te onderwijzen in Jeruzalem. Het doel was dat het onderwijs over Gods wil in Jeruzalem zou klinken.

 

Eigenlijk is dit onderwijs het enige dat ervoor kan zorgen dat het niet weer misgaat. Wij zijn als christenen niet erg meer voor veel onderwijs en Gods wet klinkt heel negatief. En inderdaad, als je onder de genade bent, is de wet niet nodig om je te redden. Tegelijk is Gods wet, of misschien beter gezegd, Gods wil, wel belangrijk om met Hem te kunnen wandelen. Daarom is onderwijs in wat God wil en wat Zijn verlangen is met deze wereld, fundamenteel belangrijk. Zonder onderwijs, gaat een volk verloren. Laten wij, net als Ezra, beseffen dat als het onderwijs ontbreekt, het niet goed gaat. 

 

Soms zeggen christenen in onze tijd dat je dan heel erg wettisch bent, maar het gaat niet om iets te verdienen, maar juist om je te helpen om echt te leven voor God en te wandelen in alle ontspanning met Hem. Zo onderhoud je de relatie met God, niet door regels te stellen, maar wel door het Vaderhart van God te leren kennen.

 

Gebed: HEER, soms lijkt onderwijs in onze tijd uit de mode te zijn, maar als we Uw diepste verlangens niet kennen, kunnen ook niet met U wandelen. Laat ook mij een Ezra zijn die Uw Woord doorzoekt en het ook weer onderwijst.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom