Ezra - Fundament

 

"Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij de HEERE brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd" (Ezra 3:6)

 

Het offer was het eerste dat de Israëlieten herstelden, maar op het moment dat ze hun eerste offer brachten, viel er ook een ander ding op: het fundament voor de tempel was er nog niet. Dus al zouden ze nu de tempel willen bouwen, om daar echt de dienst voor God weer te beginnen, met alles wat erbij hoort, dan kan dat nog niet, want een gebouw als de tempel waar het fundament zou ontbreken zou een gebouw zijn dat tot mislukken zou zijn gedoemd. En het eerste wat ze doen is het investeren in het fundament.

 

Het lijken van die, bijna, gewone zinnen die in het verhaal voorkomen. Het is toch heel logisch dat er eerst een fundament moet zijn? Zonder fundament bouw je toch niet verder? Ja, dat lijkt inderdaad heel erg logisch. Het is net alsof er niets bijzonders wordt geschreven en wellicht was het in die situatie ook helemaal geen discussie en beseffen ze allemaal dat er eerst een fundament moet komen.

 

Maar wat heeft ons dit ene zinnetje te zeggen in dit verhaal? Vanaf het begin hebben we de lijn al getrokken naar de tempel van ons lichaam waar God vanaf het Nieuwe Testament in wil wonen. Ook wij zijn ten diepste tempelbouwers. En dan is het maar de vraag hoe wij bouwen. En misschien is dit voor jou niet een onderwerp waar we het nog over moeten hebben, maar ik wil je vandaag vragen om na te denken over het fundament dat onder onze tempel, onder ons lichaam, onder ons dienen van God moet liggen. En ik hoop echt dat dit voor jou geen vraag meer is, maar wil jij vandaag nadenken over zovelen in de kerken in Nederland die zich een slag in de rondte werken om God te behagen?

 

In allerlei stromingen, van uiterst Reformatorisch tot Vrijzinnig en alles wat er tussen zit kom ik mensen tegen die hun best doen om aan het beeld van God te voldoen. De ene met voldoende zondekennis en de ander door barmhartig te leven, de ene door voldoende aanbidding en de ander door een humaan leven. En nee, velen zullen zeggen dat dit niet het belangrijkste is, maar als je doorpraat zijn zovelen bezig om zich te verdienen bij God en zijn de genade kwijt geraakt.

 

Als God ons oproept om een tempel te zijn van de Heilige Geest, dan moet onze tempel een fundament hebben. Ik wil je vragen om deze boodschap door te geven omdat ik geloof dat dit belangrijk is voor de kerk van nu. Ik geloof dat het fundament goed moet zijn. Als je niet je identiteit in Christus kent, dan word je hele tempel slechts een tempel zonder fundament. Jezus moet het fundament zijn, en niet een Jezus waarbij wij iets verdienen, maar Jezus Die ons kwam opzoeken en waardoor wij genade hebben ontvangen. Jezus bij wie wij nooit kunnen verdienen, maar Hij Die onder ons leven het fundament geeft waardoor wij aanvaard zijn, onvoorwaardelijk. Als dat ontbreekt, moeten we werken en blijven we ons onrustig over deze aarde voortbewegen om er straks achter te komen dat het fundament ontbreekt en we omkomen in de storm van oordeel over deze wereld. Ik geloof dat de meeste van de lezers gebouwd zijn op het fundament Jezus, maar willen jullie boodschappers zijn van genade zodat de velen die werken voor hun behoud, van genade gaan leven.

 

Gebed: HEER, ik zie zoveel mensen werken om hun redding! Ik zie ze in allerlei kringen in onzekerheid doorgaan. Ik wil vertellen dat er geen daden zijn die ons dichterbij U brengen, maar slechts Uw genade, waardoor ik de rest van mijn leven mag bouwen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom