Ezra - Gods trouw

 

"In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte." (Ezra 1:1)

 

Je kunt soms bedenken dat je zelf de regie kunt hebben over wat je doet, maar wat kan dat soms heel erg tegenvallen. En wat kan het aan de andere kant soms meevallen als je denkt dat bepaalde zaken nooit meer goed gaan komen en jij de controle mag loslaten en God gaat ingrijpen. Beide kanten kunnen heel herkenbaar zijn. En eigenlijk is dit ook hoe het boek Ezra begint. Israël zit in ballingsschap door eigen schuld. God had het al zo vaak gezegd: "Als jullie blijven zondigen zal er een moment komen dat jullie het land uit moeten en weggevoerd zullen worden. En dat was gebeurd. Heeft ons dat eigenlijk wel iets te zeggen?

Het heeft ons misschien meer te zeggen dan dat wij beseffen. Nee, wij zijn heel snel bang dat als we hier over na moeten denken, we dan tot de conclusie moeten komen dat God nog steeds op deze manier straft. En als we dat zouden zeggen, haken wij liever maar af. Maar laat duidelijk zijn dat als we ons van God afkeren dat aan de ene kant wel een gevolg heeft. En misschien is het gevolg voor Gods kind die vast blijft houden aan zonden het gevolg ook echt groter dan een ongelovige die zonder God leeft.

 

Je relatie met God gaat er gegarandeerd onder lijden. Je raakt er eigenlijk ook door in ballingschap. Als wij God negeren, dan kun je mij niet vertellen dat je relatie met God er niet onder zou lijden. Natuurlijk is de situatie met Israël anders, maar er zit ook een andere kant aan. Als Gods eigen volk, Israël, ondanks hun zonden, toch door God weer wordt opgezocht, hoeveel hoop geeft ons dat in al onze situaties waarin onze relatie met God soms heel erg heeft geleden onder keuzes die wij maakten?

 

Want weet je wat er in Ezra gebeurt? God is trouw aan Zijn beloften. God is zo trouw dat Hij na zeventig jaar omziet naar Zijn eigen volk, naar Israël. En dat lijkt een totale onmogelijkheid, want Israël is weggevoerd en staat onder het gezag van een heidense koning. Koning Kores is net een jaar bezig om te regeren. En teruggaan naar Israël, lijkt onmogelijk. Maar God laat Zijn volk niet aan zichzelf over. Zo is God niet en zo zal God nooit zijn. En wat doet Hij dan? Hij laat een goddeloze koning Kores meewerken aan Zijn plan om Israël uiteindelijk terug te brengen.

 

Hier laat God Zijn karakter zien, hier laat God zien dat Hij Zijn volk niet vergeten is. En Kores neemt, uit het niets, ineens het besluit dat het Huis van God in Jeruzalem opnieuw gebouwd moet worden. Dit heeft ons iets te zeggen. Het Huis van God staat symbool voor de woonplaats van God, zoals jij de woonplaats van Gods Geest bent. God is uit op herstel en laat daar zelfs degenen in meerwerken waar je het niet van verwacht.

 

Gebed: HEER, wat het boek Ezra mij gaat leren weet ik niet precies, maar ik wil U wel loven om Uw trouw.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom