Gods droom - Blijven uitzien

 

"Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig." (2 Korinthe 4:18)

 

Gods droom komt er en wij zijn er zelfs een onderdeel in. Wij zijn geroepen om er ambassadeurs van te zijn, maar tegelijk kan ik niet zeggen het altijd makkelijk gaat. Ik kan niet altijd zeggen dat ik Gods droom nu echt al in vervulling ziet gaan, er zijn momenten dat je het zicht daarop helemaal kwijt raakt. God is met ons onderweg naar het herstel van alle dingen, maar tegelijkertijd leven we in de woestijn.

Laten we elkaar niet voor de gek houden en het ook maar eerlijk zeggen dat het leven op aarde, ook een strijd is die tegen alles van ons lijkt in te gaan. En soms dreig je de moed te verliezen omdat er zoveel om je heen is dat echt niets te maken heeft met Gods droom. En voor de duidelijkheid, Gods droom is een volmaakte aarde en een volmaakte hemel vol mensen die volkomen voldoen aan Zijn beeld. Het plan A, dat Hij nooit heeft losgelaten en waar Hij altijd aan heeft gewerkt.

 

En ja, de vervulling van die droom van God gaat er komen. Straks zullen alle dingen nieuw worden, maar tot die tijd leven wij wel in een onvolmaakte en gebroken wereld. En nee, daar blijven wij niet in hangen terwijl wij hier nog leven. En zelfs als ons lichaam lijdt onder deze barre werkelijkheid, we verliezen de moed niet. Dat zeggen we tegen elkaar. Ik ben er geen voorstander van om een christendom te kweken dat alleen maar wil vluchten van deze aarde en alleen op zichzelf is gericht als het om redding gaat, maar er zijn momenten van moedeloosheid en strijd dat het echt zwaar is. En juist op die momenten verliezen we de moed niet. Blijkbaar ziet Paulus dat in de Korinthebrief als een keus. 

 

Wij worden opgeroepen om moed te houden door vooruit te kijken naar wat uiteindelijk zal komen. Wij richten onze ogen niet op de dingen die we zien, want dat zijn slechts dingen van het ogenblik. Maar wat wij gekregen hebben is het geloof in de dingen die we niet zien, Gods volmaakte droom. Dat is een allesovertreffende heerlijkheid waarnaar wij nu onderweg zijn. Daar zijn wij ambassadeurs van, daar zijn wij verkondigers van, maar daar zijn wij ook zelfs in geloof naar onderweg. En nu kan het in onze aardse omstandigheden zwaar zijn, maar wij weten dat wij een gebouw van God in de hemel hebben.

 

Ik wil je bemoedigen in deze tijd die je op aarde mag dienen voor God. Ik wil je bemoedigen met met de werkelijkheid die je soms niet kunt zien, maar die er wel is: God wacht op je en Hij droomt over de eeuwige toekomst met jou. En Hij weet zeker dat Hij Zijn droom met ons zal waarmaken, maar Hij weet ook dat het plan met deze wereld en met het aantal mensen dat moet zaligworden nog niet klaar is. Hij vraagt je om in geloof te blijven zien op Hem!

 

Gebed: Vader, Uw droom zult U vervullen en wilt U mij helpen om in alle strijd en verdrukking te blijven zien naar U!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom