Gods droom - Blijven uitzien

 

"Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig." (2 Korinthe 4:18)

 

Gods droom komt er en wij zijn er zelfs een onderdeel in. Wij zijn geroepen om er ambassadeurs van te zijn, maar tegelijk kan ik niet zeggen het altijd makkelijk gaat. Ik kan niet altijd zeggen dat ik Gods droom nu echt al in vervulling ziet gaan, er zijn momenten dat je het zicht daarop helemaal kwijt raakt. God is met ons onderweg naar het herstel van alle dingen, maar tegelijkertijd leven we in de woestijn.

Laten we elkaar niet voor de gek houden en het ook maar eerlijk zeggen dat het leven op aarde, ook een strijd is die tegen alles van ons lijkt in te gaan. En soms dreig je de moed te verliezen omdat er zoveel om je heen is dat echt niets te maken heeft met Gods droom. En voor de duidelijkheid, Gods droom is een volmaakte aarde en een volmaakte hemel vol mensen die volkomen voldoen aan Zijn beeld. Het plan A, dat Hij nooit heeft losgelaten en waar Hij altijd aan heeft gewerkt.

 

En ja, de vervulling van die droom van God gaat er komen. Straks zullen alle dingen nieuw worden, maar tot die tijd leven wij wel in een onvolmaakte en gebroken wereld. En nee, daar blijven wij niet in hangen terwijl wij hier nog leven. En zelfs als ons lichaam lijdt onder deze barre werkelijkheid, we verliezen de moed niet. Dat zeggen we tegen elkaar. Ik ben er geen voorstander van om een christendom te kweken dat alleen maar wil vluchten van deze aarde en alleen op zichzelf is gericht als het om redding gaat, maar er zijn momenten van moedeloosheid en strijd dat het echt zwaar is. En juist op die momenten verliezen we de moed niet. Blijkbaar ziet Paulus dat in de Korinthebrief als een keus. 

 

Wij worden opgeroepen om moed te houden door vooruit te kijken naar wat uiteindelijk zal komen. Wij richten onze ogen niet op de dingen die we zien, want dat zijn slechts dingen van het ogenblik. Maar wat wij gekregen hebben is het geloof in de dingen die we niet zien, Gods volmaakte droom. Dat is een allesovertreffende heerlijkheid waarnaar wij nu onderweg zijn. Daar zijn wij ambassadeurs van, daar zijn wij verkondigers van, maar daar zijn wij ook zelfs in geloof naar onderweg. En nu kan het in onze aardse omstandigheden zwaar zijn, maar wij weten dat wij een gebouw van God in de hemel hebben.

 

Ik wil je bemoedigen in deze tijd die je op aarde mag dienen voor God. Ik wil je bemoedigen met met de werkelijkheid die je soms niet kunt zien, maar die er wel is: God wacht op je en Hij droomt over de eeuwige toekomst met jou. En Hij weet zeker dat Hij Zijn droom met ons zal waarmaken, maar Hij weet ook dat het plan met deze wereld en met het aantal mensen dat moet zaligworden nog niet klaar is. Hij vraagt je om in geloof te blijven zien op Hem!

 

Gebed: Vader, Uw droom zult U vervullen en wilt U mij helpen om in alle strijd en verdrukking te blijven zien naar U!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom