Gods droom - Ambassadeurs

 

"Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefrde aan, die de band van de volmaaktheid is." (Kolossenzen 3:12-14)

 

Veel christenen zijn in hun geloof vooral bezig met het feit dat ze gered moeten worden of gered zijn. En natuurlijk is dit van eeuwigheidswaarde en bepaalt onze redding ook de vervulling van Gods droom. Gods droom is nog steeds onveranderd, en alles wat God heeft gedaan om ons te redden is allemaal nog steeds plan A. Gods plan is nooit gewijzigd, maar dat betekent dus ook dat plan A ook geldt voor ons leven nu.

Stel je voor dat het God alleen te doen zou zijn geweest om ons te redden, dan is het op zijn minst erg vreemd dat we allemaal, na onze redding nog steeds op deze aarde rond moeten blijven lopen. En echt waar, jij bent geschapen voor Gods heerlijkheid, daar bestaat geen twijfel over. God heeft ons allemaal gemaakt voor Zijn heerlijkheid en voor Zijn glorie. Dat is echt ons doel, ook degenen die niet geloven, daarvan is hun doel in hun leven nog steeds niet veranderd.

 

Maar het betekent niet dat onze redding ons einddoel mag zijn. Gods droom zal straks volkomen uitkomen, al Gods verlangens zullen op de nieuwe aarde en in de hemel straks vervuld worden. Maar tot die tijd leven wij in de tussentijd en zijn we geroepen als ambassadeurs van Gods droom! Daar moet je gewoon eens over nadenken. Gods volmaakte droom, daar zijn wij nu al onderdeel van. Op dit moment vervullen wij al een gedeelte van Gods droom en maken dat verlangen van God bekend in onze houding. Tenminste, dat is wel onze roeping.

 

Paulus verwoord het aan de gemeente in Kolosse heel duidelijk. Hij roept ons op om ons te bekleden met datgene wat Gods diepste droom is. Het gaat om dat waarvoor God deze wereld heeft geschapen en zelfs nadat Zijn Meesterwerk kapot is gegaan, is Zijn Meesterplan nog steeds aanwezig. En daarom, door onze wedergeboorte, hebben wij het hemelse leven al in ons gekregen en kan Paulus tegen ons zeggen: Bekleed je met ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmodigheid en geduld, verdraag elkaar en kleed je vooral met de liefde.

 

Op het moment dat dit gebeurt in ons leven, dan zien we al iets van Gods droom en zien anderen om ons heen Gods diepste verlangen. Ik heb er wel eens moeite mee om op zondag in een gemeente, als ik preek, de wet te lezen. Maar als je de wet van Gods ziet als Gods diepste Vaderverlangen voor deze wereld, dan kun je er ineens heel anders naar kijken. Je bent nu geroepen om Gods droom al een klein beetje te vervullen en een ambassadeur te zijn van Gods Koninkrijk. Wij hebben zo'n belangrijke taak en daarom is onze redding geen eindpunt, maar het beginpunt van het nieuwe leven. Redding is het ene, maar beschikbaar zijn om het leven van Jezus uit te delen is er onlosmakelijk aan verbonden.

 

Gebed: Vader, wat een wonder dat ik Uw droom mag helpen verwezelijken. Nu al in de tijd en straks in de eeuwigheid. Ik ben beschikbaar voor Uw droom.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom