"Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee. Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan?" (Johannes 6:66 en 67)

Het lijkt wel alsof Jezus alleen over wil blijven. Welke rabbi stelt nu zo'n vraag? De vraag of de laatste die nog over waren ook niet weg willen gaan. De hele massa die achter Hem aanliep had Hem ondertussen verlaten. Ze vonden Zijn woorden te hard. Die tekenen die ze als wonderen zagen wilden ze wel, maar Zijn woorden liever niet. Die woorden waren voor hen nogal hard. Want als je goed luisterde naar de woorden van Jezus over dat Hij het Brood van het leven was, hoorde maar ene boodschap: Alleen met dit Brood, alleen door te geloven wat Ik zeg, kun je het eeuwige leven ontvangen. Alle andere boodschappen brengen je er niet.

Harde woorden, vinden ze het. Dit is net wat ze niet willen horen. Die wonderen zijn wel mooi, sommige verhalen misschien ook wel, maar dat alleen Jezus de weg naar het eeuwige leven heeft, dat kan gewoon niet. Dat betekent dat al het andere van ondergeschikt belang is. Nou, als dat waar is, dan hoeft het van de massa echt niet meer. En nee, wees maar niet te snel met je woorden dat het bij ons zo niet werkt. Want hoe vaak is jouw gevoel bepalend voor de waarde van je geloof in Jezus? Als je niets voelt, is Jezus het dan echt nog die alleen de waarheid spreekt?

Zou jij ook maar niet weggaan en zonder Jezus verder leven? Mag je dat vragen? Dit is toch het tegenovergestelde van wat God wil? Dat vraag ik mij af en daarom vraag ik je heel eerlijk: Jezus alleen en verder niets anders, is dat wat jij wil geloven? Misschien moet je maar stoppen met geloven, want wil je dit echt wel? Wat een vraag hè? En toch is dit wel de vraag die Jezus ook Zelf stelt. Alleen Jezus en niets anders, dat is de weg naar het eeuwige leven. Alle andere wegen lopen dood. Wil je dit eigenlijk wel echt geloven? Zou je ook niet gaan?

Het verbaast mij soms dat God er niet op uit is om iemand te dwingen om Jezus te volgen. Het hoeft niet, dat laat Jezus ook duidelijk zien. Als je niet wil, het hoeft niet. Ja, Zijn woorden zijn nog wel steeds de waarheid. Dat alleen Hij de weg naar het eeuwige leven is, dat verandert niet. Wie niet eet en drinkt van Zijn lichaam en bloed, wie niet leeft van Hem, daar is ook geen hoop voor. Maar als je de uniciteit van Jezus niet wil erkennen, dan mag je Jezus laten voor wat Hij is.

En dan zegt Petrus: Waar zouden we anders heen moeten gaan, U hebt de woorden van het eeuwige leven. Alleen Jezus is voor hem genoeg. Waar zou je anders je heil moeten zoeken? Nergens, alleen bij Jezus, dat is genoeg. Niet gedwongen, maar wel noodzakelijk. Je mag weggaan, je mag Jezus laten gaan, maar de weg naar het heil is alleen Jezus. Al het andere is hopeloze verlorenheid. En Jezus... Hij legt de keus bij jou.

Gebed: Here Jezus, dat U het alleen bent en dat er zelfs van mij geen gedachten bij mogen, prikt mij soms heel erg. En toch wil ik niet weggaan, want ik grijp mijzelf helemaal vast aan U. U bent mijn zaligheid.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu