Gods stem verstaan - Soms heel spannend

 

"Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen." (Handelingen 5:9)

 

Is Gods stem verstaan altijd mooi en bijzonder? Dat hopen wij natuurlijk wel. Wij hopen meestal dat we een bijzonder woord mogen ontvangen om door te geven. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook wel eens anders is. Regelmatig weet ik tijdens een gesprek, zeker waar het gaat om bevrijding, dingen, die alleen God mij te kennen kan geven. Het enige dat ik kan doen is het toetsen en zien wat er gebeurt. En meerdere keren bleken juist deze dingen fundamenteel in een gesprek te zijn. Soms komen er zonden op tafel en andere keren geheimen.

 

Er is een geschiedenis in het boek Handelingen die we meestal liever maar overslaan. Niet omdat we er niet in geloven, maar vooral omdat we er niet goed mee uit de voeten kunnen. Het is de geschiedenis van Annanias en Safira. En nee, ik wil over deze twee mensen niet te veel zeggen en ik wil al helemaal niet gaan speculeren waar de ziel van deze mensen nu is. Het gaat mij nu om hoe Petrus reageert. Want de reactie van Petrus roept misschien wel net zoveel vragen op als de vraag waarom Annanias en Safira de Heilige Geest bedriegen. Het antwoord op die laatste vraag is misschien ook wel veel makkelijker in te vullen. Wellicht iets met geldzucht en ook graag in de gemeente bekend staan als mensen die echt alles over hebben voor God? We weten het niet. Maar wat nog opmerkelijker is, is de reactie van Petrus.

 

Moet je even bedenken: Annanias komt binnen met zijn zak met geld en legt dat voor de voeten van Petrus neer. Wat zou je dan verwachten? Je zou verwachten dat Petrus zou zeggen: "Joh, broeder, wat ben ik hier blij mee, dankjewel!" Maar dat doet hij niet. Petrus zegt precies de waarheid van dat moment. Hij stelt de vraag waarom Annanias door satan zijn hart heeft laten vervullen en waarom hij liegt tegen de Heilige Geest. Hij had het helemaal niet hoeven te geven, niemand die dat van hem had gevraagd. En op het moment dat Annanias dit hoort valt hij direct dood neer. Er zit een lastige vraag in waarom dit gebeurt. Maar wat ik nog veel lastiger vind is de stelligheid van Petrus. 

 

Je zou kunnen denken dat Petrus hier vanaf wist omdat er iemand wist hoeveel had land had opgebracht. Maar als dan Safira binnenkomt dan zegt Petrus precies hoe ze het met elkaar in het geheim hebben afgesproken. Dit kan alleen maar kennis zijn door Gods Geest. En het enige dat Petrus doet met de overtuiging in zijn hart, is dat hij deze uitspreekt. Petrus kent de stem van de Geest in zijn hart. Of dit nu hardop of in een gedachte of overtuiging kwam, Petrus wist hoe God hem dingen bekend maakt. Misschien heeft ook Petrus er wel eens naast gezeten, maar door afgestemd te zijn op Gods Geest, is dit het gevolg: Dan weet je dat je het weet en dan kun je het zeggen. 

 

Gebed: Vader, sommige dingen die U bekendmaakt zijn niet leuk om mee te moeten confronteren, maar uiteindelijk wil ik toch dat uitspreken waarvan U zegt dat het moet gebeuren. Leer mij steeds meer om afgestemd te zijn op Uw stem.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom