"En Hij moest door Samaria gaan" (Johannes 4:4)

Na een ingewikkeld verhaal in het vorige hoofdstuk, met heel veel dingen die moeilijk te bevatten en uit te leggen zijn, gaan we vandaag verder. Jezus gaat verder. Mede omdat de Farizeeërs op een bepaalde manier op Hem reageren omdat Jezus meer discipelen maakte dan Johannes. Waarschijnlijk kreeg Hij dus steeds meer de aandacht van die vrome Joden die de hele dag bezig waren met hun religieuze regeltjes. En toch, ondanks dat we deze Farizeeërs vaak negatief voorbij zien komen, deden die mensen het met de beste bedoelingen. Ze dachten dat ze daarmee God een dienst bewezen.

En misschien herken jij dat ook wel in je leven. Dat je het zo belangrijk vindt dat de regels bewaakt worden. Traditie en religie zijn misschien wel zo belangrijk geworden dat je, om ze te bewaken, net als de Farizeeërs er een heleboel regeltjes omheen hebt gemaakt. Zo erg dat je niet meer bezig bent om van genade te leven, maar dat je bezig bent om bij God iets te verdienen. En dat met iets wat Hij echt niet vraagt.

En we zien hier wat er gebeurd als Jezus de aandacht van deze wettische mensen krijgt. Mensen die Jezus gaan beoordelen met hun regels. Er staat dan dat Jezus Judea verliet. Jezus verlaat de plaats waar geloof gemeten wordt met religie. Zo gevaarlijk is dus religie. Dan gaat Jezus er vandoor. Want Jezus heeft niets te doen bij hen die volgens hun eigen regels willen leven. Want die regels zullen er altijd voor zorgen dat Jezus Zijn onvoorwaardelijke liefde niet kwijt kan. En als jij je relatie met Jezus bent kwijtgeraakt, dan moet je misschien vandaag eens heel eerlijk in de spiegel kijken en jezelf afvragen: "Wat is er in mijn leven waardoor ik voor God van alles moet en genade wil verdienen." Jezus vlucht daar vandaan.

En wat doet Hij? Hij moet door Samaria gaan. Moet Jezus dan toch ook wat? Dit moeten is iets wat gedrongen wordt door de Heilige Geest. Dat is iets wat eigen gewoon gebeurd. Het is niet een keus, maar veel meer een drang om ergens heen te gaan. En achteraf kun je dan zeggen: Dit moest gebeuren. Zo gaat Jezus naar Samaria. Een streek waar een soort half-Joden woonden. In deze landstreek waren tijdens de ballingschap veteranen gaan wonen uit het leger van de Assyriërs. En omdat niet iedereen in ballingschap was gegaan, maar de onderlaag van de bevolking daar was blijven wonen, was er een menggodsdienst ontstaan.

En juist daar moest Jezus naar toe. Daar vluchtte Hij niet voor. Daar, waar mensen het niet aan het verdienen zijn met godsdienstige regels, daar gaat Hij heen. En dat ging tegen alle regels in, want daar hoorde een Jood niet te komen. Maar Hij ging wel. De religie verafschuwd deze onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Maar de relatie met Jezus weet: dit is mijn Jezus. Onvoorwaardelijk, ook als ik faal, dan zegt Jezus: "Ik kom naar jou toe." Ik weet niet waar jij zit, maar waar jij stopt met verdienen en werken voor God, daar komt Jezus naast je zitten.

Gebed: Jezus, ik dank U dat U onvoorwaardelijke liefde hebt, want al mijn proberen om voor U te werken, brengt mij nergens. Vlucht niet bij mij vandaan, maar komt U alstublieft naast mij zitten en laat mij zien dat U mij niet veroordeelt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu