Gods stem verstaan - Beelden

 

"In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel." (Jesaja 6:1)

 

Gods stem verstaan is iets dat lastig kan zijn. Tegelijk moeten we ook zeggen dat de term 'Gods stem verstaan' een term is die echt niet precies zegt met wat er bedoeld wordt. Want als we het hebben over het verstaan van Gods stem dan is het meer dan het horen naar een letterlijke stem. Het heeft er mee te maken dat we vanuit de relatie met God, antwoord krijgen op de vragen over dat wat God van ons vraagt. En niet in algemene zin, maar in specifieke zin. Heel persoonlijk en gericht op je levensweg of je levenstaak.

En als je met dat in je achterhoofd over dit thema nadenkt dan komen we er ineens achter dat God op een heleboel manieren 'spreekt'. En ls we daarnaast geloven dat God eeuwig is, gisteren, heden en in de toekomst Dezelfde omdat eeuwigheid het altijd 'nu' is, dan is God ook in Zijn spreken niet veranderd, maar nog steeds Dezelfde. Gods stem verstaan is op de manieren zoals we vanuit de Zijn Woord lezen, ook voor ons actueel. En niet alleen actueel, maar zelfs noodzakelijk voor elke gelovige omdat we anders verkeerde keuzes maken.

 

Bij Jesaja zien we hoe God Zich aan hem openbaart. En die manier is niet een hele bijzondere manier, het is een manier die we vaker tegenkomen. Niet altijd in de grootsheid, maar wel op de manier waarop het gebeurt. Dromen zijn voor ons soms heel lastig. Psychologisch verklaren we dromen als een verwerking van de dag die we hebben meegemaakt. Maar toch is wat er hier gebeurd wel meer dan gewoon een droom. We weten niet precies wat het was bij Jesaja, maar het is wel duidelijk dat hij dit op een manier ervaart die niet de gewone werkelijkheid is.

 

Dat blijkt ook wel uit de manier van beschrijven. Hij zag de Heer zitten op Zijn troon en er stonden engelen om Hem heen. En de heiligheid van God kwam met zoveel kracht over Jesaja dat hij beefde. Er komt zelfs een engel naar hem toe gevlogen die zijn lippen van de ongerechtigheid reinigt. En door het geheel heen gaat het op dit punt om de roeping van Jesaja.

 

Het is wel duidelijk dat Jesaja geen moment twijfelt dat het hier gaat om een visioen van God. De manier hoe God hier spreekt is een manier die we vaker zien in de Bijbel. God geeft eigenlijk een beeld van dat wat Jesaja moet zien van de werkelijkheid die geestelijk is. Er zijn momenten dat God door beelden spreekt. Zeker de beelddenkers onder ons zijn hier echt gevoelig voor. Natuurlijk kun je je afvragen of dit niet een beeld is dat je zelf bedenkt, maar heel vaak zijn het dan dingen die je zelf echt niet had kunnen bedenken. Om dit te leren moet je niet gelijk in grote bedieningen denken, maar begin gewoon eens om aan God te vragen of Hij je bij kleine dingen op deze manier wil laten zien wat van belang is. En op momenten dat je een beeld ergens van hebt, deel dat dan ook, ook als je het zelf nog niet begrijpt.

 

Gebed: HEER, ik wil U vragen om mij in concrete situaties te laten zien wat U wilt zeggen en mij wil leren op welke manier ik door beelden of visioenen Uw stem kan verstaan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom