Gods stem verstaan

 

"Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep." (1 Samuël 3:8)

 

Gods stem verstaan, dat is voor velen een heel lastig onderwerp. Lang heb ik zelf geloofd dat God alleen maar zou spreken door Zijn Woord en verder niet. Ik heb zelfs een tijd gehad dat ik aan God wat vroeg en antwoord zocht en ik dan mijn Bijbel open deed en wat ik dan als eerste las moest dan het antwoord maar zijn. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dat je dan wel hele vreemde dingen kunt krijgen. Je zou maar als eerste tekst lezen: "En Salomo had 300 vrouwen." Toch is de vraag over hoe we Gods stem kunnen verstaan, actueel en velen worstelen met deze vraag.

 

Hoe kun je Gods stem eigenlijk verstaan? Maar misschien is de andere vraag die nog belangrijker lijkt de volgende: "Stel je voor dat God iets tegen je wilt zeggen, maar jij verstaat op dat moment Gods stem niet." En hoe voorkom je nu dat als je zoekt naar Gods antwoord, dat je bepaalde omstandigheden niet zelf gaat invullen en hoe weet je nu dat het Gods stem is en niet die van jezelf. En dan heb ik het nog niet over de vraag of het letterlijk een stem moet zijn of misschien alleen maar een gedachte.

 

Ik wil om met dit thema te beginnen eerst maar even een bemoediging geven: Gods stem leren verstaan moet je leren en het bijzondere is dat God er ook echt je de tijd voor wil geven om dat te leren. Ik wil je aan het begin van dit thema vragen of jij bereid bent om echt te leren luisteren naar Gods stem, zelfs als God soms dingen van je vraagt die niet altijd leuk zijn. Want zo eerlijk moeten we ook zijn. Als we de profeten in het Oude Testament zien, dan is hun boodschap echt niet altijd de meest positieve.

 

Ik denk wel dat er in onze tijd heel veel mensen zijn zoals Samuël. Samuël ligt als jongen op zijn bed in de tempel te slapen als God hem roept. Er staat dat er op dat moment eigenlijk geen woord van God was. Niemand kreeg dus een woord van de HEER. Ongetwijfeld had dit er ook mee te maken dat niemand er naar zocht. En zelfs Eli had drie keer Samuël aan zijn bed nodig voordat hij in de gaten kreeg dat God Samuël misschien wel riep. Dat is wat, dan ben je priester en dan weet je niet eens dat Samuël door de HEER geroepen wordt. En daar ligt Samuël, die een stem hoort en er echt niets van begrijpt. Drie keer staat hij bij Eli en hij hoorde toch echt een stem. Hij droomde echt niet! Zo kan het zijn met het spreken van God. Soms zijn we er te onbekend mee om Gods stem te onderscheiden. En bij Samuël was dit een concrete stem, maar door heel de Bijbel heen openbaart God Zich ook op andere manieren.

 

Gebed: HEER, ik wil Uw stem verstaan, ik wil horen wat U wilt dat ik horen zal en wil keuzes maken op basis van wat U van mij vraagt.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom