"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren is uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk niet binnengaan" (Johannes 3:5)

Het blijkt in dit hoofdstuk dat je echt niet zomaar het Koninkrijk van God kunt binnengaan. Het gaat niet zomaar ineens. Er is nogal niet wat nodig om in Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan. Sterker nog, dit leven hoort hier op aarde, maar om de hemel binnen te kunnen gaan, moet je opnieuw geboren worden. Je leeft zoals je geboren bent je leven op aarde, zoals je op aarde bent geboren. Maar in Gods Koninkrijk kan dit niet.

Dan zou je eens moeten nadenken hoe Nicodemus hierop heeft gereageerd. Wij weten de termen wel, maar hij hoorde dit voor het eerst. Opnieuw geboren worden? Dat is toch dwaas? En toch zal het moeten. Geestelijk is een nieuwe geboorte nodig. We moeten daarvoor geboren worden uit het water en uit de Geest. Het zijn eigenlijk maar vreemde termen. Maar toch is de ene term voor Nicodemus zeker niet vreemd geweest. Dat water heeft hij begrepen. Johannes doopte immers met water. Hij doopte de doop van bekering en geloof.

Meer kon Johannes niet doen. Ieder die zich bekeerde en geloofde in Hem die na Johannes zou komen, mocht gedoopt worden. Dan werden door het waterbad zijn zonden afgewassen. Dat water doet natuurlijk niets, maar het onderstreepte het geloof dat er werkelijk zonden werden afgewassen. Jeremia schreef al dat God rein water zou sprenkelen om de zonden af te wassen. Het is niet in de eerste plaats de letterlijke doop, maar wel het geloof in de afwassing van zonden. Dat geloof is onderdeel van die nieuwe geboorte.

Vraag jezelf maar af of jij werkelijk gelooft dat Jezus jouw zonden heeft verzoend. Dit geloof is het bewijs van jouw nieuwe geboorte. Maar tegelijk was Johannes heel erg beperkt. Na hem zou Jezus komen en die zou met de Heilige Geest dopen. En toch schaft Jezus die waterdoop niet af. Sterker nog, het blijkt onderdeel van de wedergeboorte te zijn. Geloof en bekering blijven erbij horen. Daarom is die waterdoop een absolute instelling van Jezus. En toch zegt Jezus: Om binnen te kunnen gaan, moet je ook uit Geest geboren zijn.

Johannes zegt niet voor niet dat hij alleen met water doopt, maar Jezus zal met de Heilige Geest dopen. En in de doop zal Jezus verder gaan, waar Johannes moet stoppen. Jezus doopt met de Heilige Geest. Door Jezus is de Heilige Geest volkomen beschikbaar gekomen voor de gelovige. Je bent door het geloof ook onder gegaan in de Heilige Geest. Dat vernieuwt je leven compleet en helemaal.

Door deze doop is je nieuwe leven pas echt compleet. Want daardoor is het Gods Geest in jouw leven die jouw geest paart met Gods Geest. Jezus kwam om voor jouw te sterven en onder te gaan in het water om op te staan in een nieuw leven, door de Geest. En dat is wat jij ontvangt door het geloof. Geloof en bekering en de dood aan je oude mens en je opstanding met Jezus is tegelijk de doop in de Heilige Geest.

Gebed: Here Jezus, dank U wel dat U mij niet alleen met water doopt als teken van bekering en geloof, maar dat U mij ook onder laat gaan in Uw Geest. Water en Geest, reiniging en vervulling tekenen vanaf mij prilste geloof, mijn leven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu