"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard" (Johannes 1:18)

Heb jij ooit God gezien? Eigenlijk is dit helemaal geen vraag waard, want de Bijbel zegt heel duidelijk dat er niemand is die ooit God gezien heeft. Het is onmogelijk dat we God hebben gezien. Dat is niet vreemd, want God is een geest en daarom is Hij niet te zien. Maar welk gevoel heb je bij God? Veel mensen tobben met een heel erg negatief beeld van God. God is voor velen de God Die veroordeeld en klaar staat met straf. Maar Johannes leert ons aan het begin van het Evangelie wat anders.

Johannes zegt dat inderdaad niemand God heeft gezien. Er is er maar Eén die ons iets heeft verteld van God en die woorden zijn waar en getrouw. Als we willen weten wie God echt is, dan kan dat maar op ene manier. God is de God waarvan Jezus heeft verteld. De enige die ons iets kan vertellen over God is Jezus. Want Jezus was in de schoot van God. Niemand is dichterbij God geweest, dan God Zelf. Want Jezus is zo één met God dat Hij in de schoot van de Vader is. Johannes spreekt hier niet over 'was', maar over 'is'. 

Dit zegt Johannes nadat Jezus al mens was geworden. Hij is nog steeds in de schoot van de Vader. Met andere woorden: Jezus is volkomen en volmaakt één met God. Hij is God en Hij is in God. Later zal Johannes optekenen dat Jezus heeft gezegd dat wie de Zoon kent, ook de Vader kent. De Zoon en de Vader zijn zonder verschil. Dus als je kijkt naar Jezus, dan zie je daarin ook volkomen en volmaakt Wie God is.

En misschien moet jij jezelf afvragen of jouw beeld van God klopt op het moment dat je door de Evangeliën heen leest wat Jezus deed en hoe Hij met de mensen omging. Hierdoor zie je namelijk wie God is. In Jezus wordt de God van genade op aarde zichtbaar. En zo als Jezus op aarde was, zo is God. En de woorden waarmee Jezus over Zijn Vader sprak, waren nooit negatieve woorden, maar woorden vol van genade en liefde.

En Jezus Zelf is in de schoot van de Vader. Hij is zo één met Zijn Vader dat niets van wat de Vader zegt Hem zal ontgaan. En in Jezus, ben jij gelijk aan Jezus. Door het geloof in Jezus, ben jij volkomen één geworden en ben jij voor God als Jezus. Volkomen heilig, volkomen volmaakt. En in Jezus, ben jij in de schoot van de Vader. Dat word je niet, dat ben je. Je bent eigenlijk bij God de Vader op schoot. Want door het geloof had jij macht gekregen om Gods kind te zijn, maar je bent niet een kind op afstand, maar een kind zoals Jezus kind van de Vader is: Op schoot bij de Vader. Dat is jouw plaats als gelovige. Daar mag jij zijn, daar mag jij je geborgen weten.

Gebed: Lieve Vader, ik dank U dat ik door Jezus volkomen ben aangenomen als Uw kind, maar ik dank U nog meer dat U mij die plaats geeft op Uw schoot, zodat ik mij geborgen mag weten in Uw nabijheid.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu