"En de HEERE liet hem heel het land zien" (Deuteronomium 34:1)

We hebben een heel stuk overgeslagen, deels omdat het hele boek Deuteronomium herhaling is van de wetgeving. En verder nog wat dingen die niet direct met de woestijnreis te maken hadden. En Mozes heeft zojuist zijn laatste toespraak gehouden. Hij heeft het volk gezegd dat zijn leven er op zit, maar dat Jozua verder zal gaan met het volk. Er komen nog heel wat waarschuwingen en beloften. Beloften dat als het volk Gods stem gehoorzaamd, dat God hun leven zal zijn! Maar nu, nadat hij elke stam apart heeft gezegend, zit het er op.

Hoe moet dat geweest zijn voor Mozes? Het moment dat God zei dat hij voor het laatst een berg moest opklimmen om het hele land nog te mogen zijn. Want wat komt daarna dan? Dan zal hij sterven, maar hoe zal dat dan zijn? Hoe zal het zijn als we straks, eindelijk na zo'n lange woestijnreis, eindelijk Thuis mogen komen? Maar vooral hoe zal dat moment van sterven zijn? Het kan ons zo bang maken. En toch... we ontkomen er niet aan, ook Mozes ontkomt er niet aan. De zonde van Mozes maakte dat hij niet verder mocht gaan.

Maar voordat Mozes door God werd weggenomen en door God persoonlijk werd begraven, mag hij eerst het hele land nog zien. Even een blik op het land dat overvloeit van melk en honing. Even zien wat aan de andere kant van de grens is. En wat Mozes daar zit is maar een aards koninkrijk. God laat ons verder kijken. God laat ons over de eeuwige grens heenkijken en Hij neemt je mee de berg op. En eigenlijk is er maar ene berg te bedenken waar vandaag het uitzicht het bijzonderste is. Het beste zicht op onze eeuwige toekomst hebben we op de berg Golgotha. Daar laat God ons een toekomst zien die met geen pen is te beschrijven.

Door het geloof geeft God ons een blik op de toekomst in het land van de eeuwigheid. Er is uitzicht door het geloof. Straks gaan wij over de grens, als wij ons hoofd neerleggen en God de zorg voor onze ziel op Zich neemt dan gaan wij het Beloofde Land binnen. En straks zullen we daar met lichaam en ziel zijn als Jezus is teruggekomen. Een land dat overvloeit van vrede en genade. Daar zal alles zijn wat we hier missen. Nu nog zoveel strijd, maar daar zal de rust worden geschonken en het vette van Gods Huis werkelijk worden geproefd.

En Mozes, hij sterft voor de grens. In deze geschiedenis wel, maar God begraaft hem Zelf. God legt Mozes neer op de plaats waar Hij hem Zelf toedekt. Of misschien is Mozes net als Henoch ineens naar Huis gehaald. Er staat hier wel dat Mozes door God begraven is, maar dit kan ook er zo staan omdat iets anders het begrip van de schrijver te boven ging.

Nog even op aarde en dan wordt elke gelovige opgenomen in Gods eeuwige heerlijkheid. Soms laat God er hier op aarde al iets van zien. Hij belooft straten van goud, maar vooral volmaakte vrede en rust. Wat een uitzicht en wat een toekomst!

Gebed: HEER, Mozes zag slechts een land dat een aards koninkrijk zou zijn, maar ons laat U een toekomst zien tot in eeuwigheid, waar alles volmaakt zal zijn naar Uw diepste verlangen. Daar zal geen zonde en ongeloof meer zijn. Daar ben ik echt Thuis.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu