Gideon - Totale verwarring bij de vijand

 

"Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp." (Richteren 7:22a)

"Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeggen: Daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Beth-Bara en de Jordaan.  (Richteren 7:24a)

 

De strijd is van de HEER! Laten we dan vandaag ook tegen elkaar zeggen: De strijd is van de HEER! En ja, daarin zijn wij niet passief, daarin is slechts gehoorzaamheid van ons belangrijk. Waar wij in gehoorzaamheid luisteren naar wat God van ons vraagt, daar zullen we land innemen omdat God de overwinning al heeft gebracht door Jezus! Het is geestelijk net zoals Gideon hier meemaakt. Het moment dat Gideon beseft dat in het leger van Midian al iemand is met een droom die vertelt dat de overwinning voor Gideon zal zijn, vanaf dat moment vat Gideon moed.

Driehonderd mannen blijken ook werkelijk genoeg te zijn, want blijkbaar was in het leger van Midian de angst voor Gideon al aanwezig. En tegelijk zal Gideon voor zo'n verwarring zorgen, die God zal gebruiken om de overwinning te geven. Het is eigenlijk heel lastig om Gods overwinning en onze verantwoordelijkheid los van elkaar te zien. Ze horen ook bij elkaar, maar wat precies het ene is wat precies het andere is, blijft iets dat heel lastig is.

 

Gideon zet de driehonderd mannen met een bazuin en met kruiken rondom het hele leger van Midian. En terwijl het leger van Midian de wacht wisselt, heeft Gideon iedereen op zijn plaats staan met maar ene opdracht: Op het moment dat Gideon op de bazuin blaast, moeten alle mannen de bazuin blazen en de kruiken tegen elkaar kapotslaan. Het lijkt op het moment dat Gideon op de bazuin blaast een grote overmacht die het dal komt instormen. Midian weet niet wat hen overkomt. Eigenlijk richt Gideon dat aan wat de duisternis altijd doet. Hij verslaat de vijand met zijn eigen methode: Verwarring zaaien.

 

Waar wij een spoor van vernieling trekken in het rijk van de duisternis, raakt de duisternis compleet verward. Alleen al de Naam van Jezus laat alle demonen in de geestelijke wereld van angst beven en het zal zorgen voor een complete verwarring. De Naam van Jezus in de strijd geeft hetzelfde effect. Uiteindelijk maken de mannen van Midian elkaar af omdat God hun zwaarden tegen elkaar opzet. Waarschijnlijk dachten ze dat ieder die ze zagen een vijand was.

 

En nog één ding voor nu. Na deze verwarring laat Gideon direct de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan afzetten. De deur moet dus dicht. De vijand mag niet meer naar binnen of naar buiten via de doorwaadbare plaatsen en daarmee is het land afgezet. Vijanden binnen het land zullen letterlijk afgemaakt worden en vijanden van buiten kunnen er niet meer in.

 

God zorgt voor verwarring bij de vijand. Toen door Gideon en nu door de Naam van Jezus. In de geestelijke wereld zaait God verwarring onder de vijand en het is aan ons om elke vijand in ons bestaan aan te pakken, maar ook om het land af te sluiten dat er nieuwe vijanden binnenkomen. Het wachtwoord is Jezus.

 

Gebed: HEER, in Jezus' Naam zaai ik totale verwarring in het kamp van de duisternis en in de Naam van Jezus zal ik elke deur sluiten, zodat er geen vijand meer binnen kan komen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom