Gideon - Totale verwarring bij de vijand

 

"Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp." (Richteren 7:22a)

"Ook stuurde Gideon boden door heel het bergland van Efraïm om te zeggen: Daal af, Midian tegemoet, en ontneem hun de doorwaadbare plaatsen tot aan Beth-Bara en de Jordaan.  (Richteren 7:24a)

 

De strijd is van de HEER! Laten we dan vandaag ook tegen elkaar zeggen: De strijd is van de HEER! En ja, daarin zijn wij niet passief, daarin is slechts gehoorzaamheid van ons belangrijk. Waar wij in gehoorzaamheid luisteren naar wat God van ons vraagt, daar zullen we land innemen omdat God de overwinning al heeft gebracht door Jezus! Het is geestelijk net zoals Gideon hier meemaakt. Het moment dat Gideon beseft dat in het leger van Midian al iemand is met een droom die vertelt dat de overwinning voor Gideon zal zijn, vanaf dat moment vat Gideon moed.

Driehonderd mannen blijken ook werkelijk genoeg te zijn, want blijkbaar was in het leger van Midian de angst voor Gideon al aanwezig. En tegelijk zal Gideon voor zo'n verwarring zorgen, die God zal gebruiken om de overwinning te geven. Het is eigenlijk heel lastig om Gods overwinning en onze verantwoordelijkheid los van elkaar te zien. Ze horen ook bij elkaar, maar wat precies het ene is wat precies het andere is, blijft iets dat heel lastig is.

 

Gideon zet de driehonderd mannen met een bazuin en met kruiken rondom het hele leger van Midian. En terwijl het leger van Midian de wacht wisselt, heeft Gideon iedereen op zijn plaats staan met maar ene opdracht: Op het moment dat Gideon op de bazuin blaast, moeten alle mannen de bazuin blazen en de kruiken tegen elkaar kapotslaan. Het lijkt op het moment dat Gideon op de bazuin blaast een grote overmacht die het dal komt instormen. Midian weet niet wat hen overkomt. Eigenlijk richt Gideon dat aan wat de duisternis altijd doet. Hij verslaat de vijand met zijn eigen methode: Verwarring zaaien.

 

Waar wij een spoor van vernieling trekken in het rijk van de duisternis, raakt de duisternis compleet verward. Alleen al de Naam van Jezus laat alle demonen in de geestelijke wereld van angst beven en het zal zorgen voor een complete verwarring. De Naam van Jezus in de strijd geeft hetzelfde effect. Uiteindelijk maken de mannen van Midian elkaar af omdat God hun zwaarden tegen elkaar opzet. Waarschijnlijk dachten ze dat ieder die ze zagen een vijand was.

 

En nog één ding voor nu. Na deze verwarring laat Gideon direct de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan afzetten. De deur moet dus dicht. De vijand mag niet meer naar binnen of naar buiten via de doorwaadbare plaatsen en daarmee is het land afgezet. Vijanden binnen het land zullen letterlijk afgemaakt worden en vijanden van buiten kunnen er niet meer in.

 

God zorgt voor verwarring bij de vijand. Toen door Gideon en nu door de Naam van Jezus. In de geestelijke wereld zaait God verwarring onder de vijand en het is aan ons om elke vijand in ons bestaan aan te pakken, maar ook om het land af te sluiten dat er nieuwe vijanden binnenkomen. Het wachtwoord is Jezus.

 

Gebed: HEER, in Jezus' Naam zaai ik totale verwarring in het kamp van de duisternis en in de Naam van Jezus zal ik elke deur sluiten, zodat er geen vijand meer binnen kan komen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom