"En de HEERE liet hem heel het land zien" (Deuteronomium 34:1)

We hebben een heel stuk overgeslagen, deels omdat het hele boek Deuteronomium herhaling is van de wetgeving. En verder nog wat dingen die niet direct met de woestijnreis te maken hadden. En Mozes heeft zojuist zijn laatste toespraak gehouden. Hij heeft het volk gezegd dat zijn leven er op zit, maar dat Jozua verder zal gaan met het volk. Er komen nog heel wat waarschuwingen en beloften. Beloften dat als het volk Gods stem gehoorzaamd, dat God hun leven zal zijn! Maar nu, nadat hij elke stam apart heeft gezegend, zit het er op.

Hoe moet dat geweest zijn voor Mozes? Het moment dat God zei dat hij voor het laatst een berg moest opklimmen om het hele land nog te mogen zijn. Want wat komt daarna dan? Dan zal hij sterven, maar hoe zal dat dan zijn? Hoe zal het zijn als we straks, eindelijk na zo'n lange woestijnreis, eindelijk Thuis mogen komen? Maar vooral hoe zal dat moment van sterven zijn? Het kan ons zo bang maken. En toch... we ontkomen er niet aan, ook Mozes ontkomt er niet aan. De zonde van Mozes maakte dat hij niet verder mocht gaan.

Maar voordat Mozes door God werd weggenomen en door God persoonlijk werd begraven, mag hij eerst het hele land nog zien. Even een blik op het land dat overvloeit van melk en honing. Even zien wat aan de andere kant van de grens is. En wat Mozes daar zit is maar een aards koninkrijk. God laat ons verder kijken. God laat ons over de eeuwige grens heenkijken en Hij neemt je mee de berg op. En eigenlijk is er maar ene berg te bedenken waar vandaag het uitzicht het bijzonderste is. Het beste zicht op onze eeuwige toekomst hebben we op de berg Golgotha. Daar laat God ons een toekomst zien die met geen pen is te beschrijven.

Door het geloof geeft God ons een blik op de toekomst in het land van de eeuwigheid. Er is uitzicht door het geloof. Straks gaan wij over de grens, als wij ons hoofd neerleggen en God de zorg voor onze ziel op Zich neemt dan gaan wij het Beloofde Land binnen. En straks zullen we daar met lichaam en ziel zijn als Jezus is teruggekomen. Een land dat overvloeit van vrede en genade. Daar zal alles zijn wat we hier missen. Nu nog zoveel strijd, maar daar zal de rust worden geschonken en het vette van Gods Huis werkelijk worden geproefd.

En Mozes, hij sterft voor de grens. In deze geschiedenis wel, maar God begraaft hem Zelf. God legt Mozes neer op de plaats waar Hij hem Zelf toedekt. Of misschien is Mozes net als Henoch ineens naar Huis gehaald. Er staat hier wel dat Mozes door God begraven is, maar dit kan ook er zo staan omdat iets anders het begrip van de schrijver te boven ging.

Nog even op aarde en dan wordt elke gelovige opgenomen in Gods eeuwige heerlijkheid. Soms laat God er hier op aarde al iets van zien. Hij belooft straten van goud, maar vooral volmaakte vrede en rust. Wat een uitzicht en wat een toekomst!

Gebed: HEER, Mozes zag slechts een land dat een aards koninkrijk zou zijn, maar ons laat U een toekomst zien tot in eeuwigheid, waar alles volmaakt zal zijn naar Uw diepste verlangen. Daar zal geen zonde en ongeloof meer zijn. Daar ben ik echt Thuis.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu