Gideon - Slechts 1%

 

"Daarom zei de HEERE tegen Gideon: Het volk is nog te talrijk." (Richteren 7:4a)

 

Hoeveel mensen denk jij dat je nodig hebt om een compleet leger, zo groot als sprinkhanen die het hele land kaalvreten, te kunnen verslaan? Doe er maar zoveel mogelijk. Tenminste dat zou ik zeggen. Hoeveel mensen heb jij nodig, als God zou vragen om heen Nederland te laten zien dat Hij God is? Ik geloof dat ik een bediening nodig zou hebben met duizenden christenen in Nederland. En met de geschiedenis van Gideon wordt niet gezegd dat er maar een paar mensen nodig zijn en dat de rest gewoon achterover mag leunen. Dit is wat we in de kerk nog wel eens zien gebeuren. Het gaat in deze geschiedenis juist over een bemoediging dat de strijd niet afhankelijk is van de hoeveelheid mensen, maar hoe God kan werken met Zijn kracht.

Gideon heeft lang getwijfeld over de opdracht van God. Vooral wilde hij heel zeker weten of het inderdaad Gods plan en Gods weg was om de vijand te gaan verslaan. Ondanks het offer dat de Engel in brand stak, heeft Gideon nog twee keer een bevestiging gevraagd. En God bleef geduldig wachten tot Gideon zeker wist dat het om Gods plan voor Israël ging. Gideon ging ook echt niet over één nacht ijs. Maar nu hij het zeker weet, roept hij een compleet leger bij elkaar van 32.000 man. Eigenlijk is dit wel heel opmerkelijk, want het volk was gewend geraakt om weg te kruipen. Blijkbaar is de aanwezigheid van een leider, onder leiding van de Heilige Geest, iets dat helpend is. Besef ook als jij mag staan in je bediening, dat dit ook anderen in beweging zet en hoop laat geven. Als jij gaat luisteren naar Gods plan en naar Gods stem, dan bemoedig jij daar ook anderen mee.

 

Maar dan zegt God ook dat dit grote leger te veel is. Gideon moet iedereen wegsturen die bang is. Dat is geen veroordeling, maar zo werkt het wel in de strijd van God. Angst wordt feilloos door de vijand opgemerkt. In de geestelijke strijd is dat ook zo. Als wij niet in onze autoriteit durven te gaan staan die we in Christus hebben, dan zal de vijand altijd kunnen terugslaan. Niet iedereen is geschikt als strijder. Soms kost dat echt tijd! Zolang je bang bent, ben je kwetsbaar. 

 

Uiteindelijk blijven er 10.000 over. Ik kan mij voorstellen dat Gideon gedacht heeft dat dit echt niet kan. En dan zegt God, terwijl hij daar staat met 10.000 man, dat dit nog teveel is. En ondertussen ziet Gideon een enorme vijand en God zegt: "Dit zijn er teveel." En God geeft nog een selectieprocedure. Ze moeten water drinken en degenen die bukken bij de rivier en het water met hun handen naar hun mond brengen en het oplikken, die mogen mee. De rest moet achterblijven. Ik geloof dat we niet bezig moeten zijn met de vraag over de verschillen van water drinken. God selecteert degenen die de strijd aankunnen. Het zijn er maar 300! Dat is minder dan 1% van het leger dat bij elkaar geroepen was. En toch zal God door deze mannen het wonder van Zijn overwinning geven. Er is maar ene vraag: durven wij, met God tot het uiterste te gaan? Zelfs als Hij maar 1% van onze kracht wil gebruiken?

 

Gebed: HEER, ook als U maar 1% wil gebruiken, dan ben ik beschikbaar. Ik geef mij voor 100%, maar U mag het doen, zoals U het wilt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom