"Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen" (Exodus 14:10)

Het zal je maar gebeuren dat de stenen je naar hoofd dreigen te vliegen. Stenen van veroordelingen. Want dat zijn het hier in de geschiedenis met Jozua en Kaleb. Deze twee mannen waren de enige die niet voor de reuzen op de loop wilden gaan. Van de twaalf mannen, waren er twee die niet meegingen in de negatieve sfeer van de rest. Deze twee mannen staan op en zeggen: "Stop nu eens met al die negatieve gedachten van onmogelijkheden. Als God met ons is, dan zullen we dit land in bezit nemen. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de volken die in dit land wonen. Hun schaduw is zelfs van hen geweken." Dit is wel duidelijke geloofstaal. Maar de gevolgen zijn niet zo positief.

 Het volk staat op en pakt de eerste stenen op om Jozua en Kaleb te gaan stenigen. En eigenlijk zeiden Jozua en Kaleb natuurlijk ook dingen die voor het gevoel van het volk niet klopten. En ook met menselijk verstand was het ook wel de grootste dwaasheid wat ze zeiden. En misschien zat er bij het volk ook wel gewoon angst bij dat er een groep zou ontstaan die met Jozua en Kaleb zouden meegaan. En dan zou het ineens kunnen gebeuren dat het volk een prooi werd voor de volken in dat land.

En alles van deze gedachten is niet vreemd. Stel je nu voor dat jij denkt dat jij als zondaar geboren bent en tot je laatste snik een zondaar zult zijn en dat het onmogelijk is om zonden in je leven te overwinnen. En dan komt er iemand die zegt: In geloof mag jij delen in de overwinning van Jezus. Menig gelovige die opgevoed is met de gedachte een zondaar te zijn en te blijven is geneigd om stenen te pakken. Geen letterlijke stenen, maar wel stenen van directe veroordeling om een eind te maken aan deze waarheid.

Want dat gebeurt hier bij Jozua en Kaleb. Het volk staat op om de geloofswaarheid en het geloofsvertrouwen te veroordelen. En tegenwoordig is het nog steeds niet anders. En of het nu gaat om verstandelijk en logisch denken dat wil heersen over geloof of dat het gaat om vormen en tradities die in stand gehouden moeten worden boven het geloof, in allebei de situaties zal veroordeling het gevolg zijn. Want satan wil niets liever dan dat mensen in hun woestijn gevangen blijven zitten. En zodra Gods waarheid aan bod komt en dat blijkt sterker te zijn dan de leugens, dan is er maar ene manier: veroordeling en stenigen. En deze twee mannen spraken Gods waarheid: God is bij ons en daarom zullen we overwinnen. Dat was toen, maar dat is nu in het geloof nog steeds zo. En natuurlijk komt er dan tegenstand. Want dan gaat het naar de overwinning toe en dat wil satan nooit.

Soms ben ik dankbaar voor veroordeling. Dankbaar dat er tegenstand is omdat ik soms zo duidelijk zie dat satan het is die onrustig wordt. Nee, dat is echt niet altijd makkelijk, want tegen veroordeling en valse beschuldigingen kunnen je je bijna niet verweren, maar de strijd is van de HEER!

Gebed: HEER, bewaar mij ervoor dat ik Uw waarheid met stenen zou bekogelen, dat ik Uw waarheid zou veroordelen. En ik wil, elke dag en elk moment Uw waarheid in mijn leven laten heersen!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu