Gideon - Vaders voorstel

 

"Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond, omgehakt." (Richteren 6:30)

 

Het zal je als dorp maar gebeuren dat je 's morgen vroeg op komt, naar buiten kijkt en je hele afgod ligt in puin. Zoiets als dat je als christen op een ochtend naar buiten kijkt en je hele kerk ligt in puin. Dat kun je je toch niet voorstellen? Wie heeft het verschrikkelijke lef om die afgod omver te halen? Het volk wordt dan ook witheet. Ergens kun je dat wel voorstellen, maar hoe kan Israël zo ongelofelijk van slag raken omdat er een paal van een afgod omver ligt? Israël, notabene het volk van God. Geloven zij echt dat die afgod echt is? Natuurlijk, er zit zeker een geestelijke macht achter, maar de manier hoe de dorpsgemeenschap reageert is echt absurd!


Nadat Gideon de paal en het altaar omver heeft gehaald, heeft hij ook nog een offer gebracht op een nieuw altaar. Natuurlijk, Gideon was wel bang. Hij durfde het niet overdag en wachtte tot het nacht was. Daar kun je van alles van zeggen, maar het feit is wel dat hij de afgod wel omver haalde en er mee wilde afrekenen. Het is maar de vraag of wij zo radicaal durven zijn. Gideon ging in gehoorzaamheid aan God wel door met zijn roeping.

 

En dan komt die ochtend. De hele dorpsgemeenschap is woedend en wil Gideon zo snel mogelijk uitgeleverd zien om hem te doden, want dit kon echt niet wat er was gebeurd. Gideon moest sterven, want Baäl is gesneuveld. Soms kom ik mensen tegen die zo onder de macht van satan zijn dat als ze bepaalde keuzes maken, ze direct onder druk worden gezet. Eigenlijk net zoals Gideon hier. Het waren dan hier wel gewone mensen, maar in de geestelijke wereld gebeuren dezelfde dingen. Je zou maar het lef hebben om afgoden te laten sneuvelen, of satans werk kapot te maken. Toch liet Gideon zich niet afleiden. 

 

Maar als het hele dorp is uitgelopen en Gideon opeist, bedenkt zijn vader een prachtig voorstel. Er zijn gedeelten in de Bijbel die zo gaaf zijn. Zijn vader stelt dan dat ze Gideon niet krijgen, maar als Baäl echt een god is, laat die god dan maar zien of hij echt zo machtig is. Wat een ontmaskering van een afgod. Als geld dan echt een god is, laat die dan maar laten zien of hij echt kan verlossen. Als afgoden macht hebben, laten ze hun macht dan tonen?

 

En daarmee is de ontmaskering een feit. Uiteindelijk heeft er niemand macht, dan God alleen. En als er al demonische machten zijn die macht hebben, dan staat Jezus er altijd boven. Hoe groot is God! Laten we deze manier van de vader van Gideon maar eens voor ogen houden. Laten we maar gaan beseffen dat uiteindelijk al die afgoden machteloze goden zijn, die niets kunnen. Dreigen met de dood, door machten buiten God? Het zijn leugens, al lijken soms stemmen en gedachten levensecht, maar ze zijn alleen functioneel als mensen zich er aan overgeven. Gideon blijft leven en zal uiteindelijk het hele volk vrijzetten.

 

Gebed: HEER, U bent veel sterker dan elke macht en kracht in de hemelse gewesten. Er is niemand die boven U uitkomt. Dat is mijn belijdenis, dwars tegen elk gevoel in.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom