Gideon - Vaders voorstel

 

"Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond, omgehakt." (Richteren 6:30)

 

Het zal je als dorp maar gebeuren dat je 's morgen vroeg op komt, naar buiten kijkt en je hele afgod ligt in puin. Zoiets als dat je als christen op een ochtend naar buiten kijkt en je hele kerk ligt in puin. Dat kun je je toch niet voorstellen? Wie heeft het verschrikkelijke lef om die afgod omver te halen? Het volk wordt dan ook witheet. Ergens kun je dat wel voorstellen, maar hoe kan Israël zo ongelofelijk van slag raken omdat er een paal van een afgod omver ligt? Israël, notabene het volk van God. Geloven zij echt dat die afgod echt is? Natuurlijk, er zit zeker een geestelijke macht achter, maar de manier hoe de dorpsgemeenschap reageert is echt absurd!


Nadat Gideon de paal en het altaar omver heeft gehaald, heeft hij ook nog een offer gebracht op een nieuw altaar. Natuurlijk, Gideon was wel bang. Hij durfde het niet overdag en wachtte tot het nacht was. Daar kun je van alles van zeggen, maar het feit is wel dat hij de afgod wel omver haalde en er mee wilde afrekenen. Het is maar de vraag of wij zo radicaal durven zijn. Gideon ging in gehoorzaamheid aan God wel door met zijn roeping.

 

En dan komt die ochtend. De hele dorpsgemeenschap is woedend en wil Gideon zo snel mogelijk uitgeleverd zien om hem te doden, want dit kon echt niet wat er was gebeurd. Gideon moest sterven, want Baäl is gesneuveld. Soms kom ik mensen tegen die zo onder de macht van satan zijn dat als ze bepaalde keuzes maken, ze direct onder druk worden gezet. Eigenlijk net zoals Gideon hier. Het waren dan hier wel gewone mensen, maar in de geestelijke wereld gebeuren dezelfde dingen. Je zou maar het lef hebben om afgoden te laten sneuvelen, of satans werk kapot te maken. Toch liet Gideon zich niet afleiden. 

 

Maar als het hele dorp is uitgelopen en Gideon opeist, bedenkt zijn vader een prachtig voorstel. Er zijn gedeelten in de Bijbel die zo gaaf zijn. Zijn vader stelt dan dat ze Gideon niet krijgen, maar als Baäl echt een god is, laat die god dan maar zien of hij echt zo machtig is. Wat een ontmaskering van een afgod. Als geld dan echt een god is, laat die dan maar laten zien of hij echt kan verlossen. Als afgoden macht hebben, laten ze hun macht dan tonen?

 

En daarmee is de ontmaskering een feit. Uiteindelijk heeft er niemand macht, dan God alleen. En als er al demonische machten zijn die macht hebben, dan staat Jezus er altijd boven. Hoe groot is God! Laten we deze manier van de vader van Gideon maar eens voor ogen houden. Laten we maar gaan beseffen dat uiteindelijk al die afgoden machteloze goden zijn, die niets kunnen. Dreigen met de dood, door machten buiten God? Het zijn leugens, al lijken soms stemmen en gedachten levensecht, maar ze zijn alleen functioneel als mensen zich er aan overgeven. Gideon blijft leven en zal uiteindelijk het hele volk vrijzetten.

 

Gebed: HEER, U bent veel sterker dan elke macht en kracht in de hemelse gewesten. Er is niemand die boven U uitkomt. Dat is mijn belijdenis, dwars tegen elk gevoel in.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom