"Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: Wat je doet, is niet goed" (Exodus 18:17)

Er was een moment dat God tegen mij zei: "Je wilt wel heel graag als een Paulus heel veel mensen tot geloof brengen, maar het voelt heel krampachtig, waarom mag Ik je niet als een Mozes gebruiken? Waarom mag Ik je niet gebruiken om Mijn gelovigen verder te brengen in de vrijheid met Christus? Dat is Mijn verlangen voor jou!" En ergens was dit een duidelijk antwoord voor mij. God maakte duidelijk wat ik al veel langer voelde. En steeds meer heb ik gezien dat Mozes eigenlijk voor mij een grote broer is. En nu komt de schoonvader van Mozes heb hem. Je kunt er allemaal vragen bij stellen, waarom hij een priester in een ander land was, maar één ding bleek wel: Hij geloofde dat God wonderen deed. En hij zag Mozes en zijn manier van werken. En hoe Mozes werkt met het volk is een valkuil voor heel veel leiders in de kerk. En zijn schoonvader zegt: Mozes, je doet het fout.

Alles wat op Mozes pad kwam dat pakte hij op. Hij sprak recht, hielp mensen die het niet meer wisten verder, hij gaf raad en daarnaast ook nog onderwijs van wat God hem gaf om door te geven. En de schoonvader van Mozes zegt: "Hier ga jij aan onderdoor." Heel veel leiders in de kerk ervaren vaak dat het werk zoveel en zo groot is en vaak denken ze ook nog eens dat alles wat op hun pad komt ook hun verantwoording is. En misschien ben jij iemand die leiding geeft en ook vaak, net als ik denk, het is gewoon te veel en iedereen komt altijd maar. En aan de ene kant kan dat goed voelen dat ze je weten te vinden, maar eigenlijk is het niet werkbaar.

Ik wil je vandaag met Jethro, de schoonvader van Mozes zeggen: Je kunt ook niet alles en dat vraagt God ook helemaal niet. Leiderschap in de kerk moet zich kenmerken doordat je durft om verantwoordelijkheden op andere plaatsen neer te leggen. Ook als je denkt dat iemand anders, die je aanstelt het op een andere manier gaat doen dan jij. Hoe vaak denk je dat jouw manier het moet zijn, waardoor je bepaalde dingen niet kunt loslaten? Jethro zegt tegen Mozes: Stel wijze mannen aan, want dit grote werk kun je niet alleen. En luister naar deze raad en God zal met je zijn. 

Uiteindelijk is echt leiderschap dat je Gods Woorden doorgeeft en de complexe zaken nog zelf blijft doen. En de rest moet je net als Mozes durven loslaten en durven overlaten aan andere gelovigen die vervuld zijn met Gods Geest. Dat is leiderschap waardoor het volk gebouwd wordt. Dat is geloven dat God doorgaat met bouwen, juist als we met elkaar een team zijn. Zoek biddend naar wijze mannen en vrouwen die de juiste gaven hebben op de juiste plaats en laat je eigen hoogmoed los dat alleen jij het zou kunnen. Geef leiding en sturing aan degene aan wie je zaken kunt overlaten.

Gebed: HEER, Uw Koninkrijk is groter dan ik ooit kan zien. Er is zoveel nood. Geef mij de genade om echt leiderschap te beoefenen, om te durven loslaten en overlaten aan anderen en om mij te beperken tot het leiden van teams en het doorgeven van Uw woorden!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu