We zijn niet verweesd (2)

 

 

"Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe." (Johannes 14:18)

 

De belofte van Jezus is dat Hij de zijnen niet als wezen zal achterlaten. En dat is dan op het moment dat Jezus nog niet weg is, maar nog met hen is. Ze weten nog niet wat het is om straks zich verweesd te voelen. Maar Jezus weet wel dat het er straks zal aankomen. Maar tegelijk wil Jezus hen nu al leren om voorbereidt te zijn op het feit dat ze nooit geen wezen zullen zijn. En dat geldt ook voor jou en mij, wij zullen als nooit als een geestelijke wees op aarde rondlopen, die Niemand meer heeft die je leiding geeft.

 

 

 

Kijk wat Jezus tegen Zijn discipelen zegt. Hij spreekt in dit gedeelte eerst over het feit dat Hij de Vader zal bidden om een andere Trooster. Die noemt Jezus: "De Geest van de Waarheid." Niemand kan deze ontvangen, dan alleen de gelovigen. Op een andere plaats zegt Jezus over de Heilige Geest dat Die je in alle waarheid zal leiden. Hier zegt Jezus dat de Heilige Geest altijd bij je zal blijven, tot in eeuwigheid. Je staat er dus nooit alleen voor. En Jezus zegt daarbij dat de Heilige Geest bij je zal blijven en in je zal blijven.

 

En direct er achteraan zegt Jezus dan: Dat Hij ons niet als wezen zal achterlaten. Dat begrijpen we nog wel. Of eigenlijk denken we het te begrijpen, want Hij had het net nog over de Heilige Geest. Maar dan maakt Jezus de opmerking die alles anders lijkt te maken. Hij zegt dan: "Ik kom terug naar u." Dat is wel een aparte opmerking. Want gaat dit nu over de wederkomst van Jezus? Dat lijkt Hij niet te bedoelen omdat Hij daarna spreekt over de korte tijd van afwezig zijn en dat Hij er dan weer wel zal zijn, maar de wereld zal Hem dan niet zien. Dan lijkt het te gaan over de periode na Zijn opstanding.

 

Toch denk ik dat we dieper moeten denken dan dat. Want bij het punt dat Jezus terugkomt en de wereld zal Hem dan niet zien. Dat zijn dezelfde woorden die Hij ook sprak over de Heilige Geest Die de wereld niet kan ontvangen. Het gaat er dus om dat wij Jezus zien, door de gave van de Heilige Geest. Dat is het geheim dat Jezus hier vertelt. Wij zien Jezus, doordat de Heilige Geest in ons woont. Daarin ontmoeten wij Jezus en daardoor zijn wij dus ook geen wezen. Het is namelijk de Geest van Jezus, die in en door ons heen werkt en ons aanvuurt, ons de kracht en macht van Jezus laat doorgeven.

 

Als Jezus dus weg zou gaan met Hemelvaart, hoefden de discipelen niet bang te worden, want de Heilige Geest zou komen en Die zou Jezus vertegenwoordigen in de discipelen en in de gelovigen. Dat is het geheim van de woorden dat wij geen wezen zullen blijven Jezus openbaart Zichzelf door Zijn Geest in ons. Het gaat dus niet wat onze geest wil, maar het gaat er om dat we afgestemd zijn op de Heilige Geest in ons! En waar dat gebeurd ben je geen wees, maar is Jezus in je en leidt Hij elke situatie.

 

Gebed: Jezus, door Uw Geest zal ik nooit een geestelijke wees zijn, maar zult U altijd in mij zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom