We zijn niet verweesd (2)

 

 

"Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe." (Johannes 14:18)

 

De belofte van Jezus is dat Hij de zijnen niet als wezen zal achterlaten. En dat is dan op het moment dat Jezus nog niet weg is, maar nog met hen is. Ze weten nog niet wat het is om straks zich verweesd te voelen. Maar Jezus weet wel dat het er straks zal aankomen. Maar tegelijk wil Jezus hen nu al leren om voorbereidt te zijn op het feit dat ze nooit geen wezen zullen zijn. En dat geldt ook voor jou en mij, wij zullen als nooit als een geestelijke wees op aarde rondlopen, die Niemand meer heeft die je leiding geeft.

 

 

 

Kijk wat Jezus tegen Zijn discipelen zegt. Hij spreekt in dit gedeelte eerst over het feit dat Hij de Vader zal bidden om een andere Trooster. Die noemt Jezus: "De Geest van de Waarheid." Niemand kan deze ontvangen, dan alleen de gelovigen. Op een andere plaats zegt Jezus over de Heilige Geest dat Die je in alle waarheid zal leiden. Hier zegt Jezus dat de Heilige Geest altijd bij je zal blijven, tot in eeuwigheid. Je staat er dus nooit alleen voor. En Jezus zegt daarbij dat de Heilige Geest bij je zal blijven en in je zal blijven.

 

En direct er achteraan zegt Jezus dan: Dat Hij ons niet als wezen zal achterlaten. Dat begrijpen we nog wel. Of eigenlijk denken we het te begrijpen, want Hij had het net nog over de Heilige Geest. Maar dan maakt Jezus de opmerking die alles anders lijkt te maken. Hij zegt dan: "Ik kom terug naar u." Dat is wel een aparte opmerking. Want gaat dit nu over de wederkomst van Jezus? Dat lijkt Hij niet te bedoelen omdat Hij daarna spreekt over de korte tijd van afwezig zijn en dat Hij er dan weer wel zal zijn, maar de wereld zal Hem dan niet zien. Dan lijkt het te gaan over de periode na Zijn opstanding.

 

Toch denk ik dat we dieper moeten denken dan dat. Want bij het punt dat Jezus terugkomt en de wereld zal Hem dan niet zien. Dat zijn dezelfde woorden die Hij ook sprak over de Heilige Geest Die de wereld niet kan ontvangen. Het gaat er dus om dat wij Jezus zien, door de gave van de Heilige Geest. Dat is het geheim dat Jezus hier vertelt. Wij zien Jezus, doordat de Heilige Geest in ons woont. Daarin ontmoeten wij Jezus en daardoor zijn wij dus ook geen wezen. Het is namelijk de Geest van Jezus, die in en door ons heen werkt en ons aanvuurt, ons de kracht en macht van Jezus laat doorgeven.

 

Als Jezus dus weg zou gaan met Hemelvaart, hoefden de discipelen niet bang te worden, want de Heilige Geest zou komen en Die zou Jezus vertegenwoordigen in de discipelen en in de gelovigen. Dat is het geheim van de woorden dat wij geen wezen zullen blijven Jezus openbaart Zichzelf door Zijn Geest in ons. Het gaat dus niet wat onze geest wil, maar het gaat er om dat we afgestemd zijn op de Heilige Geest in ons! En waar dat gebeurd ben je geen wees, maar is Jezus in je en leidt Hij elke situatie.

 

Gebed: Jezus, door Uw Geest zal ik nooit een geestelijke wees zijn, maar zult U altijd in mij zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom