Thessalonicenzen - Altijd verblijden

 

"Verblijd u altijd" (1 Thessalonicenzen 5:16)

"Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u." (1 Thessalonicenzen 5:18)

 

Nou dit is toch echt de makkelijkste opmerking die Paulus maakt. Of valt dat soms tegen? Lukt dat je, om altijd blij te zijn? Nooit geen ochtendhumeur, nooit teleurgesteld, nooit boos, maar altijd en in alle omstandigheden blij. Die opdracht moet toch wel haalbaar zijn? Ik denk dat als ik het zo stel, dat je zegt: "Volgens mij ben je dan wel een hele grote optimist!" En dan zou je gelijk hebben, want natuurlijk lukt het niet om altijd blij te zijn. Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is onmogelijk!

 

Maar Paulus zegt hier ook niet letterlijk dat je altijd blij moet zijn, alsof je altijd met een glimlach op je gezicht moet lopen en nooit teneergeslagen kan zijn. Paulus zegt dat je je moet verblijden. En verblijden, of verheugen, is een werkwoord. Blij zijn is een gevoel, blij zijn is iets dat je overkomt omdat je emotie reageert op iets waar je blij van wordt. Dat is dus heel iets anders dan een werkwoord 'verblijden'. Een werkwoord is namelijk niet iets dat je overkomt door een bepaalde gebeurtenis, maar het is een keus van je wil.

 

Het gaat Om het feit dat Paulus zegt dat wij er voor moeten kiezen om ons te verblijden. En verblijden doe je over iets en niet net als bij blij-zijn door iets. Verblijden is een keus dat je je vreugde haalt uit datgene waar jij je over verblijdt. En dan hangt dit helemaal samen met de tekst die Paulus kort daarna noemt: Dankt God in alles. Ook dat is een wilsbesluit, waar je voor moet kiezen om het te doen. Want het gaat niet om het feit dat je over alles maar blij moet zijn, maar als jij je op God richt, daar ligt in bron van blijdschap. God, daarin mag jij je altijd verblijden. Verblijden om Wie Hij is, wat Hij doet en gedaan heeft. En je dus ook verblijden in situaties waarin het niet altijd goed is gegaan, maar waar God wel het beste uithaalde. Want hoeveel situaties zijn er geweest die niet goed waren, maar waar God iets moois uit te voorschijn liet komen?

 

Verblijden doen we ons altijd, dat is onze keus op dit moment. Niet omdat wij altijd zo blij zijn, maar omdat God van ons vraagt ons altijd te verblijden in Hem, in Zijn regering, in Zijn Heer van je leven zijn. Daar ligt het geheim van deze woorden van Paulus. En dan kunnen we ook altijd danken, omdat we Gods weg zien in ons leven en Zijn leiding in ons leven zien. Overal is God erbij, overal heeft Hij het beste voor je uitgedacht, ondanks alle gebrokenheid, is er reden om te danken omdat de uiteindelijke uitkomst vol van zegen, vrede en overvloed zal zijn. Zo groot is God in ons leven, dat is de reden om er voor te kiezen om ons altijd te verblijden en om altijd te danken. Het is maar welke keus dat we maken en je zult ervaren als je dit doet, dat de kracht hiervan Koninklijk is.

 

Gebed: Vader, leer mij om altijd te kiezen om mij in U te verblijden en U altijd de danken omdat U mijn leven leidt.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom