Thessalonicenzen - Altijd verblijden

 

"Verblijd u altijd" (1 Thessalonicenzen 5:16)

"Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u." (1 Thessalonicenzen 5:18)

 

Nou dit is toch echt de makkelijkste opmerking die Paulus maakt. Of valt dat soms tegen? Lukt dat je, om altijd blij te zijn? Nooit geen ochtendhumeur, nooit teleurgesteld, nooit boos, maar altijd en in alle omstandigheden blij. Die opdracht moet toch wel haalbaar zijn? Ik denk dat als ik het zo stel, dat je zegt: "Volgens mij ben je dan wel een hele grote optimist!" En dan zou je gelijk hebben, want natuurlijk lukt het niet om altijd blij te zijn. Dat is toch onmogelijk? Ja, dat is onmogelijk!

 

Maar Paulus zegt hier ook niet letterlijk dat je altijd blij moet zijn, alsof je altijd met een glimlach op je gezicht moet lopen en nooit teneergeslagen kan zijn. Paulus zegt dat je je moet verblijden. En verblijden, of verheugen, is een werkwoord. Blij zijn is een gevoel, blij zijn is iets dat je overkomt omdat je emotie reageert op iets waar je blij van wordt. Dat is dus heel iets anders dan een werkwoord 'verblijden'. Een werkwoord is namelijk niet iets dat je overkomt door een bepaalde gebeurtenis, maar het is een keus van je wil.

 

Het gaat Om het feit dat Paulus zegt dat wij er voor moeten kiezen om ons te verblijden. En verblijden doe je over iets en niet net als bij blij-zijn door iets. Verblijden is een keus dat je je vreugde haalt uit datgene waar jij je over verblijdt. En dan hangt dit helemaal samen met de tekst die Paulus kort daarna noemt: Dankt God in alles. Ook dat is een wilsbesluit, waar je voor moet kiezen om het te doen. Want het gaat niet om het feit dat je over alles maar blij moet zijn, maar als jij je op God richt, daar ligt in bron van blijdschap. God, daarin mag jij je altijd verblijden. Verblijden om Wie Hij is, wat Hij doet en gedaan heeft. En je dus ook verblijden in situaties waarin het niet altijd goed is gegaan, maar waar God wel het beste uithaalde. Want hoeveel situaties zijn er geweest die niet goed waren, maar waar God iets moois uit te voorschijn liet komen?

 

Verblijden doen we ons altijd, dat is onze keus op dit moment. Niet omdat wij altijd zo blij zijn, maar omdat God van ons vraagt ons altijd te verblijden in Hem, in Zijn regering, in Zijn Heer van je leven zijn. Daar ligt het geheim van deze woorden van Paulus. En dan kunnen we ook altijd danken, omdat we Gods weg zien in ons leven en Zijn leiding in ons leven zien. Overal is God erbij, overal heeft Hij het beste voor je uitgedacht, ondanks alle gebrokenheid, is er reden om te danken omdat de uiteindelijke uitkomst vol van zegen, vrede en overvloed zal zijn. Zo groot is God in ons leven, dat is de reden om er voor te kiezen om ons altijd te verblijden en om altijd te danken. Het is maar welke keus dat we maken en je zult ervaren als je dit doet, dat de kracht hiervan Koninklijk is.

 

Gebed: Vader, leer mij om altijd te kiezen om mij in U te verblijden en U altijd de danken omdat U mijn leven leidt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom