Thessalonicenzen - Geen kwaad met kwaad vergelden

 

"Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen." (1 Thessalonicenzen 5:15)

 

Als je dan denk dat Paulus klaar is in zijn brief, dan komt hij nog met een paar dingen. En dat zijn dan ook niet zomaar een paar dingen. Het zijn wat praktische aanwijzingen, maar tegelijk raken ze ons hoe dan ook wel. En eigenlijk, als je die laatste verzen leest van deze brief, dan zeg je eigenlijk bij elk vers: "Ja natuurlijk, Paulus, je hebt helemaal gelijk, zo is het maar net." Maar tegelijk, als je er over na gaat denken dan ben je er nog niet zomaar mee klaar. Dat is ook niet vreemd, want het zijn eigenlijk leefregels van het volmaakte Koninkrijk en daar zijn we nu nog niet aangekomen, en dus is het heel lastig om dit vorm te geven.

 

 

Wat Paulus dan zegt is dat we geen kwaad met kwaad moeten vergelden. Natuurlijk moeten we dat niet doen, hij heeft echt gelijk, want wat zou de wereld er anders uitzien als we dit niet zouden doen. Dat betekent dat we altijd in vergeving leven en de ander geen koekje van eigen deeg geven. Wat doe jij als iemand bumperkleeft? Blijf je er voor rijden, trap je nog een keer op de rem, of vergeef je hem, en ga je aan de kant? En dit is maar een heel klein ding. Of een andere term die hier ook bij past is "communiceren in schuld." Dan krij je iets voor je kiezen en je gaat terugreageren met iets wat de ander fout deed, al heeft het er niets mee te maken.

 

Paulus maakt er eigenlijk niet eens veel woorden aan vuil. Hij zet er wel gelijk het positieve tegenover. En ga dat de komende tijd eens gewoon doen. Ga gewoon het goede eens zoeken in elke situatie en op elk moment. Niet dat je daarmee onrecht moet gaan goed praten, maar ga eens oefenen om niet gelijk vanuit de weerstand of vanuit de tegenaanval te reageren, maar ga gewoon eens doen wat Paulus zegt: "Jaag het goede na." En dat niet alleen voor elkaar, maar voor allen.

 

Paulus zegt gewoon dat het niet alleen in de gemeente moet gelden. Hoe lastig is dat al? Want hoe reageer je op iemand die totaal afwijzend en afkeurend reageert op jouw uitspraak, of op dat wat jij doet met jouw beste bedoelingen. En dat is dan iemand die zondermeer kan begrijpen hoe God het wil, maar Paulus trekt het ook breder naar 'allen'. Dat doet hij echt niet zomaar. Want wat zal dit uitwerken naar de wereld om ons heen als we geen kwaad met kwaad vergelden, maar gaan zeggen: "Joh, ik vind het niet leuk wat je deed, kunnen we er even over praten?" Als we zo gaan reageren, in plaats van wraak te nemen, dan zoeken we het goede en hoeven we alleen vragen te stellen hoe het komt dat die ander zo reageert. Eigenlijk is dit gewoon het leven van Jezus leven. Heb je wel eens gelezen hoeveel vragen Jezus stelt, als Hij aangevallen wordt? Hij blijft met Zijn vragen het goede zoeken voor iedereen.

 

Gebed: Vader, ik wil ook op dit punt zo graag op Jezus lijken. Ik kies er voor om niet vanuit strijd en wraak te reageren, maar ik kies er voor om vanuit opbouw en oprechtheid te reageren om zo U te laten zien op aarde.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom