"En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij, om ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste." (Openbaring 22:12 en 13)

We naderen het einde van de Bijbel, het einde van het geschreven Woord van God. En hoe zou dat anders afgesloten moeten worden, na zo'n heftig Bijbelboek als Openbaring, dan met krachtige bemoedigingen en nog een paar waarschuwingen. Er is een waarschuwing. Jezus is onderweg en Hij komt spoedig. En ik denk dat we dit laatste gedeelte van het Bijbelboek niet moeten zien als een aansporing voor de gelovigen die nu nog zijn overgebleven en dat alles nu achter de rug is. Dit laatste gedeelte is, nadat alles is gezegd en voor iedereen duidelijk is wat de toekomst is, nu een oproep voor iedereen!

Jezus komt spoedig. Het duurt echt niet lang meer, zeker niet als wij kijken in welke tijd wij leven. En heb er erg in, als je Jezus niet kent als je persoonlijke Verlosser, dan komt Hij om te vergelden naar je werk. Dan komt Hij en kijkt Hij naar je leven en beoordeelt Hij je in het licht van Zijn Woord. En dan is het oordeel bij voorbaat al geveld. Zo eenvoudig is het. Hij is de Eerste en de Laatste, er is dus geen moment geweest dat Hij er niet geweest is en dus heeft Hij ook van jou leven niets gemist. Dit zijn niet echt waarschuwende woorden die ik vaak schrijf, omdat ik vooral schrijf voor gelovigen die in geloof willen groeien. Toch geloof ik dat het nu belangrijk is, dat ik lezers waarschuw die wel als gelovigen door het leven willen gaan, maar dreigen om straks voor een dichte deur te staan. Jezus komt spoedig, wees er klaar voor!

En de andere kant, we begonnen de studie over Openbaring met de stelling dat ik geen eindtijdangst wilde opzetten. Angst gijzelt en dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van God. En nu we aan de afronding bezig zijn, hoop ik dat je kunt zeggen dat het niet om angst is gegaan, maar om feiten die staan te gebeuren, met daar dwars doorheen de komst van je Bruidegom! En Jezus komt spoedig. Hij komt om te vergelden, ook om te vergelden wat jou aan onrecht is aangedaan omdat jij blindelings Jezus wilde volgen.

Het wachten duurt niet lang meer. Jezus vraagt niet om een escape-geloof. Een geloof wat de tijd waarin we leven zat zijn en daarom maar verlangen naar Zijn komst. Dat is een egoïstisch verlangen, want zolang Jezus er nog niet is, hebben we een boodschap voor de wereld! Verlangen om alleen verlost te zijn van alle ellende is geen verwachten van Jezus. Maar als we Hem verwachten, dan verlangen we om elke minuut op aarde te gebruiken voor Hem en zien we tegelijk uit naar de komst om Hem de eeuwige glorie te brengen. Al zou de hemel niet heerlijk zijn, dan nog willen we Hem daar eindeloos eren en dienen! Het loon neemt Jezus mee, als Hij komt. Het loon wat Hijzelf verdiende en wat Hij uitbetaald aan Zijn gelovigen: gerechtigheid en heiligheid en daardoor volmaakte vrijspraak.

Gebed: Jezus, bewaar mij ervoor dat ik alleen deze wereld wil verlaten om mijzelf. Laat mijn leven een leven zijn voor U en laat mijn verwachten, verwachten zijn voor U. Laat het mij alleen om U gaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu