Thessalonicenzen - Vrijmoedigheid na smaad

 

"Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van God tot u te spreken, temidden van veel strijd.  (1 Thessalonicenzen 2:2)

 

Paulus heeft het wel over de verkiezing, die blijkt uit het feit dat God het Evangelie door woorden en door kracht heeft laten preken, maar er zit ook nog een andere kant aan dat verhaal. Want was het eigenlijk wel normaal dat Paulus in de gemeente van Thessalonica het Evangelie kwam brengen? Het lijkt allemaal wel zo normaal, maar is het dat ook? Is het normaal als je elke zondag een voorganger hebt die het Evangelie brengt? Is het normaal dat je als gemeente bedient wordt in het pastoraat. Je zou eens een poosje moeten meelopen in de bediening en dan horen wat je allemaal over je heen krijgt.

 

Het is genade als je in de bediening staat, dat je gewoon door blijft gaan. Het is Gods kracht die het doet, want soms zou je het bijltje er echt bij neergooien. Soms worden er dingen tegen je gezegd omdat je gewoon oprecht en eerlijk het Woord brengt, waarna je denkt: "Als het zo moet..." En eigenlijk is dat wat Paulus ook zegt. Het was namelijk helemaal niet logisch dat Paulus gewoon door bleef gaan.

 

Je moet er maar eens over nadenken dat je het Woord brengt, mensen helpt, tot genezing toe en ze smijten je gewoon in de gevangenis. Dat was in Filippi gebeurd met Paulus. Wees eerlijk, dan zou je er toch maar liever mee stoppen? Waarom zou je dit laten gebeuren? En dan ga je vervolgens naar Thessalonica en wat kom je daar tegen? Juist, veel strijd.

 

En toch is dit wel hoe het is. Weet je, wij moeten leren dat het geestelijke strijd is. En dat zal het blijven! Je zult de keus moeten maken om als een soldaat te gaan staan in de strijd, of je het leuk vindt of niet. Dat is wat Paulus aan de lijve heeft ondervonden, maar uiteindelijk heeft het hem niet weerhouden om dat te doen waar God hem toe roept. Hij zegt dat hij in God de vrijmoedigheid heeft gekregen om het Evangelie te spreken, ondanks de strijd.

 

Wij hoeven het niet op basis van onze krachten te doen. Juist niet als er weerstand is op de boodschap van het Koninkrijk. Er zijn twee dingen belangrijk op die momenten. Het eerste is of je gewillig wilt zijn om Gods weg te blijven gaan, ook als het strijd oplevert. Blijf je gehoorzaam aan Gods stem, ook als je gevoel wat anders zegt en wil je blijven zoeken naar de plaats waar God wil dat je verder gaat.

 

En het tweede is ook echt dat als God je roept en de weg wijst om het Koninkrijk te brengen, dat Hij ook de vrijmoedigheid erbij geeft. En heel eerlijk moet ik ook zeggen dat ik ook vaak ervaar dat als satan dwarsligt, dat ik nog meer vastberaden raak om door te gaan. En dan is God ook de plaats waar we vrijmoedigheid en lef vandaan mogen halen om verder te blijven gaan. En dan zul je de vruchten ook weer zien als je verder gaat in Gods plan.

 

Gebed: Vader, het is wel echt oorlog in de geestelijke gewesten en ik maak er echt onderdeel van uit, maar U bent mijn vrijmoedigheid en de vruchten die ik zie van overwinning, maken mij onverzettelijk. Dat is Uw werk!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom