Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien

 

"Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u." (1 Thessalonicenzen 1:4 en 5)

 

Sommigen willen het liefst een tekst als deze maar zo snel mogelijk overslaan, want het woord 'verkiezing' is een lastig woord. Daarbij zou dan elke activiteit van ons buiten beschouwing blijven en is het uiteindelijk toch allemaal Gods werk. Toch zet Paulus in deze brief de uitverkiezing door God niet neer in de uitwerking dat wij als mensen passief zijn. Paulus gebruikt hier wel het woord 'uitverkiezing' maar hij verbindt het niet aan een afwachtende houding maar aan dat wat hij heeft zien gebeuren.

 

De dankbaarheid die Paulus heeft voor het geloof van de gemeente in Thessalonica heeft voor Paulus ook een oorzaak. Het komt namelijk door de verkiezing van God. De werkwoordsvorm die hier in het Grieks is gebruikt is een vorm die aantoont dat er een afgerondde handeling is geweest waardoor het vervolg tot stand is gekomen. De uitverkiezing is dus een afgerondde handeling, met als gevolg dat er geloof is gekomen. Maar daarmee zit Paulus niet op de lijn van dat je maar moet afwachten of je uitverkoren bent, Paulus stelt gewoon dat het bewijs zichtbaar is dat God de gelovigen in Thessalonica uitverkoren heeft. En waar blijkt die uitverkiezing uit? Dat is wat Paulus daarna zegt.

 

Uitverkiezing blijkt dus in het feit dat het Woord van het Evangelie bij hen is gekomen. Daarin ligt dus verkiezing van God. Stel gewoon eens de vraag waar het Evangelie van Jezus Christus is verkondigd. Dat is verkiezing van God. En niet alleen de woorden die hebben geklonken, maar ook het feit dat het gepaard is gegaan met de kracht en met de Heilige Geest. Toen Paulus in Thessalonica was, zijn er grote kracht, tekenen en wonderen gebeurd, die het Evangelie hebben onderstreept en daarmee is duidelijk dat God deze gemeente heeft uitverkoren. 

 

Wij zijn traditioneel gezien vele eeuwen niet meer bezig geweest met de tekenen die op het Evangelie behoorden te volgen, maar juist het feit dat de kracht en de Heilige Geest zichtbaar wordt. Er staat dus niet dat het gaat om de kracht van de Heilige Geest, maar het Woord werd gepreekt, met kracht en met de Heilige Geest. En dit woord kracht wijst op de tekenen waarmee het Woord werd bevestigd. Door dit achterwege te laten ontnemen we elkaar dus ook het bewijs dat God mensen heeft uitverkoren. Als we ons er naar uit zouden strekken en er gebeurt niets, dan zou het anders zijn, maar als het Woord ondersteund wordt door kracht, maar wij willen dat tegenhouden, ontnemen we dus mensen dat wat God wil laten zien. En bij Paulus horen deze dingen helemaal bij elkaar.

 

Het Evangelie is dus ook hier weer meer dan alleen woorden. Het is precies wat Jezus al had gezegd over de tekenen die er op volgden en van daaruit blijkt de verkiezing van God. En dan wordt het belangrijk wat de ontvangers met deze dingen doen. Het is verkiezing van God als jij het Evangelie ergens brengt en het is de verantwoordelijkheid of de ander wil geloven wat hij hoort en ziet.

 

Gebed: Vader, U kiest uit, gelukkig wel. Daardoor hoorde ik ooit Uw Evangelie en zag ik de krachtige tekenen die erbij horen. En ik kon niet anders dan dat ik het moest geloven. Dank U wel voor Uw verkiezing.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom