Thessalonicenzen - Uitverkoren om het Evangelie te horen en te zien

 

"Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u." (1 Thessalonicenzen 1:4 en 5)

 

Sommigen willen het liefst een tekst als deze maar zo snel mogelijk overslaan, want het woord 'verkiezing' is een lastig woord. Daarbij zou dan elke activiteit van ons buiten beschouwing blijven en is het uiteindelijk toch allemaal Gods werk. Toch zet Paulus in deze brief de uitverkiezing door God niet neer in de uitwerking dat wij als mensen passief zijn. Paulus gebruikt hier wel het woord 'uitverkiezing' maar hij verbindt het niet aan een afwachtende houding maar aan dat wat hij heeft zien gebeuren.

 

De dankbaarheid die Paulus heeft voor het geloof van de gemeente in Thessalonica heeft voor Paulus ook een oorzaak. Het komt namelijk door de verkiezing van God. De werkwoordsvorm die hier in het Grieks is gebruikt is een vorm die aantoont dat er een afgerondde handeling is geweest waardoor het vervolg tot stand is gekomen. De uitverkiezing is dus een afgerondde handeling, met als gevolg dat er geloof is gekomen. Maar daarmee zit Paulus niet op de lijn van dat je maar moet afwachten of je uitverkoren bent, Paulus stelt gewoon dat het bewijs zichtbaar is dat God de gelovigen in Thessalonica uitverkoren heeft. En waar blijkt die uitverkiezing uit? Dat is wat Paulus daarna zegt.

 

Uitverkiezing blijkt dus in het feit dat het Woord van het Evangelie bij hen is gekomen. Daarin ligt dus verkiezing van God. Stel gewoon eens de vraag waar het Evangelie van Jezus Christus is verkondigd. Dat is verkiezing van God. En niet alleen de woorden die hebben geklonken, maar ook het feit dat het gepaard is gegaan met de kracht en met de Heilige Geest. Toen Paulus in Thessalonica was, zijn er grote kracht, tekenen en wonderen gebeurd, die het Evangelie hebben onderstreept en daarmee is duidelijk dat God deze gemeente heeft uitverkoren. 

 

Wij zijn traditioneel gezien vele eeuwen niet meer bezig geweest met de tekenen die op het Evangelie behoorden te volgen, maar juist het feit dat de kracht en de Heilige Geest zichtbaar wordt. Er staat dus niet dat het gaat om de kracht van de Heilige Geest, maar het Woord werd gepreekt, met kracht en met de Heilige Geest. En dit woord kracht wijst op de tekenen waarmee het Woord werd bevestigd. Door dit achterwege te laten ontnemen we elkaar dus ook het bewijs dat God mensen heeft uitverkoren. Als we ons er naar uit zouden strekken en er gebeurt niets, dan zou het anders zijn, maar als het Woord ondersteund wordt door kracht, maar wij willen dat tegenhouden, ontnemen we dus mensen dat wat God wil laten zien. En bij Paulus horen deze dingen helemaal bij elkaar.

 

Het Evangelie is dus ook hier weer meer dan alleen woorden. Het is precies wat Jezus al had gezegd over de tekenen die er op volgden en van daaruit blijkt de verkiezing van God. En dan wordt het belangrijk wat de ontvangers met deze dingen doen. Het is verkiezing van God als jij het Evangelie ergens brengt en het is de verantwoordelijkheid of de ander wil geloven wat hij hoort en ziet.

 

Gebed: Vader, U kiest uit, gelukkig wel. Daardoor hoorde ik ooit Uw Evangelie en zag ik de krachtige tekenen die erbij horen. En ik kon niet anders dan dat ik het moest geloven. Dank U wel voor Uw verkiezing.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom