Thomas - Onvoorwaardelijk geloven

 

"En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven." (Johannes 20:24 en 25)

 

Die Thomas hè... We kennen allemaal de geschiedenis van Thomas wel en eigenlijk is het toch uiterst vreemd dat Thomas niet geloofde dat Jezus bij de discipelen was binnengekomen. De discipelen zeiden het toch? Dan is het toch niet zo moeilijk om te geloven dat Jezus is opgestaan? Wat mankeert Thomas dat hij niet gelooft? Of is dat misschien wel erg makkelijk gezegd? Heel makkelijk misschien zelfs. Want hij had Jezus niet gezien.

 

 

Weet je wat het is met ons? Een wonder is iets dat wij met ons verstand nooit kunnen begrijpen en het lijkt wel dat we het wonder moeten zien om het te kunnen geloven. Algelopen week kwam één van onze kinderen thuis met het verhaal over een godsdienstles op school. Ze hadden het over wonderen gehad en ze hadden een filmpje gekeken van een onder ons bekende gebedsgenezer en er was iemand uit een rolstoel opgestaan. Dat was op dat filmpje te zien en degene om wie het ging woont in de streek waardoor diegene een bekende is. Dit kregen ze mee: "Dat kan niet meer in onze tijd, niet alleen God kan genezen."

 

Denk jij, dat als jij op de plaats van Thomas had gestaan dat je dan zomaar een nog veel groter wonder zou geloven? Een wonder dat Jezus opgestaan is en dat Hij werkelijk door de anderen is gezien. Hier moet je gewoon eens even over nadenken. Want ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Misschien zou mijn eerste gedachte geweest zijn: "Wat een onzin." of "Ze dromen."of "Als het zo is, waarom was ik er dan niet bij?" Thomas reageert zoals wij waarschijnlijk allemaal zouden reageren. Bedenk ook nog even dat Thomas geen Bijbel had waarin het hele verhaal al opgeschreven staat.

 

Als het gaat om het bovennatuurlijke, dat is voor ons van deze aarde, niet zo eenvoudig om zomaar te geloven. En wat Thomas uitspreekt is niet uitzonderlijk. Elk van de discipelen op dat moment had hetzelfde gedaan. Petrus was na de vrouwen naar het graf gegaan en ook Petrus geloofde het niet. Die zag een leeg graf, maar de woorden van de vrouwen geloofde hij niet. Er staat wel dat hij geloofde, maar nog niet in de opstanding. Dat hij gelooft heeft alleen te maken met het feit dat het graf leeg is.

 

Thomas' probleem en ook dat van ons als het gaat over wonderen zit op dit punt vast: Geloof jij dat alles, maar dan ook echt alles mogelijk is bij God? God is Schepper, Hij kan alles. En zeker dat wat Hij heeft gezegd dat zal gebeuren, dat kan ook gebeuren. En als je dan bedenkt, welke bovennatuurlijke wonderen Jezus ons nog heeft beloofd voor de tussentijd, dat moeten we allemaal uitkijken voor de Thomas in ons! Zeg niet te snel: "Als ik het zie of voel, dan geloof ik." Jezus wil ons de komende dagen iets anders leren.

 

Gebed: Vader, ik wil leren om onvoorwaardelijk te geloven dat bij U alle dingen mogelijk zijn. He can move the mounains!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom