Thomas - Onvoorwaardelijk geloven

 

"En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven." (Johannes 20:24 en 25)

 

Die Thomas hè... We kennen allemaal de geschiedenis van Thomas wel en eigenlijk is het toch uiterst vreemd dat Thomas niet geloofde dat Jezus bij de discipelen was binnengekomen. De discipelen zeiden het toch? Dan is het toch niet zo moeilijk om te geloven dat Jezus is opgestaan? Wat mankeert Thomas dat hij niet gelooft? Of is dat misschien wel erg makkelijk gezegd? Heel makkelijk misschien zelfs. Want hij had Jezus niet gezien.

 

 

Weet je wat het is met ons? Een wonder is iets dat wij met ons verstand nooit kunnen begrijpen en het lijkt wel dat we het wonder moeten zien om het te kunnen geloven. Algelopen week kwam één van onze kinderen thuis met het verhaal over een godsdienstles op school. Ze hadden het over wonderen gehad en ze hadden een filmpje gekeken van een onder ons bekende gebedsgenezer en er was iemand uit een rolstoel opgestaan. Dat was op dat filmpje te zien en degene om wie het ging woont in de streek waardoor diegene een bekende is. Dit kregen ze mee: "Dat kan niet meer in onze tijd, niet alleen God kan genezen."

 

Denk jij, dat als jij op de plaats van Thomas had gestaan dat je dan zomaar een nog veel groter wonder zou geloven? Een wonder dat Jezus opgestaan is en dat Hij werkelijk door de anderen is gezien. Hier moet je gewoon eens even over nadenken. Want ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Misschien zou mijn eerste gedachte geweest zijn: "Wat een onzin." of "Ze dromen."of "Als het zo is, waarom was ik er dan niet bij?" Thomas reageert zoals wij waarschijnlijk allemaal zouden reageren. Bedenk ook nog even dat Thomas geen Bijbel had waarin het hele verhaal al opgeschreven staat.

 

Als het gaat om het bovennatuurlijke, dat is voor ons van deze aarde, niet zo eenvoudig om zomaar te geloven. En wat Thomas uitspreekt is niet uitzonderlijk. Elk van de discipelen op dat moment had hetzelfde gedaan. Petrus was na de vrouwen naar het graf gegaan en ook Petrus geloofde het niet. Die zag een leeg graf, maar de woorden van de vrouwen geloofde hij niet. Er staat wel dat hij geloofde, maar nog niet in de opstanding. Dat hij gelooft heeft alleen te maken met het feit dat het graf leeg is.

 

Thomas' probleem en ook dat van ons als het gaat over wonderen zit op dit punt vast: Geloof jij dat alles, maar dan ook echt alles mogelijk is bij God? God is Schepper, Hij kan alles. En zeker dat wat Hij heeft gezegd dat zal gebeuren, dat kan ook gebeuren. En als je dan bedenkt, welke bovennatuurlijke wonderen Jezus ons nog heeft beloofd voor de tussentijd, dat moeten we allemaal uitkijken voor de Thomas in ons! Zeg niet te snel: "Als ik het zie of voel, dan geloof ik." Jezus wil ons de komende dagen iets anders leren.

 

Gebed: Vader, ik wil leren om onvoorwaardelijk te geloven dat bij U alle dingen mogelijk zijn. He can move the mounains!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom