Opstanding - Geen vijand meer over

 

"En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt?" (1 Korinthe 15:28 en 29)

 

Uiteindelijk zal er niets meer zijn van alle vijanden die niet aan Jezus onderworpen zullen zijn. Als dan ook de dood onder de voeten van Jezus ligt, dan is er geen vijand meer over. Uiteindelijk komt Jezus dus aan het einde van Zijn bediening. In de eerste plaats was Zijn bediening om onze verlossing, redding, genezing en bevrijding tot stand te brengen. Maar toen Jezus naar de hemel ging, was uiteindelijk Zijn werk nog niet klaar. Het werk van Jezus is pas echt klaar als alle vijanden onder Zijn voeten zijn gelegd.

 

 

Dat is iets dat wij wellicht niet altijd beseffen. Jezus is nu ook in de hemel om voor ons te bidden. Dit is een onderdeel van de geestelijke strijd, waar wij op dit moment nog midden in zitten. Maar als Jezus dan straks gaat terugkomen, dan zal Hij elke vijand in de hel gooien. Niets van de duisternis, niets van satan en zijn demonen zal dan nog overblijven. Op dat moment zit de taak van Jezus er pas op. Als je Paulus heel letterlijk leest, dan staat hier eigenlijk dat Jezus in de Vader was tot Jezus Zich als mens losmaakte van de Vader om mens te worden en straks zal, als alles aan Hem onderworpen is, Hij ook Zichzelf weer onderwerpen aan Zijn Vader. Dat is niet iets wat Hij gedwongen wordt, maar dit is een vrijwillige keus die Jezus zal maken. En op dat moment zal God in ons zijn op de meest volmaakte manier. God zal alles in allen zijn en de complete Goddelijke heerlijkheid zal dan op dezelfde manier bezit van ons nemen, zoals dat ook van Jezus bezit heeft gehad. Dan zullen we, wat we nu geestelijk al zijn in Christus, straks ook fysiek zijn: Volmaakt heilig en rechtvaardig en dan kan er ook geen zonde meer uit ons voortkomen.

 

Eigenlijk is dit de complete vrucht van de opstanding van Jezus. En als die opstanding er niet is, waarom zouden er dan nog zoveel dingen waarde hebben. Paulus schrijft dan wellicht de moeilijkste tekst van het hele Nieuwe Testament. Hij heeft het dan ineens over het dopen voor de doden. Wellicht zijn er ongedoopte mensen gestorven waarvoor er plaatsvervangend is gedoopt. En dat met het doel omdat er een opstanding van de doden is en zal zijn. En waarom zou je om Jezus' wil gevaar lopen, als de opstanding er toch niet zal zijn. Eigenlijk zijn het allemaal bewijzen dat de opstanding absoluut een feit is en dat straks alles is verdwenen waardoor er nu nog zoveel strijd en gebrokenheid is. Jezus zal Zich onderwerpen en God zal dan helemaal in en door ons heen zijn. Wat een ontzagwekkend werk heeft Jezus gedaan! Dan zal alles zijn waarvoor het bedoeld is.

 

Gebed: Jezus, Uw werk gaat door, maar ik zie er naar uit dat al Uw werk klaar is en er werkelijk geen vijand meer zal zijn en ook dat in mij alles vervuld zal zijn van God.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom