Opstanding - Geen vijand meer over

 

"En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt?" (1 Korinthe 15:28 en 29)

 

Uiteindelijk zal er niets meer zijn van alle vijanden die niet aan Jezus onderworpen zullen zijn. Als dan ook de dood onder de voeten van Jezus ligt, dan is er geen vijand meer over. Uiteindelijk komt Jezus dus aan het einde van Zijn bediening. In de eerste plaats was Zijn bediening om onze verlossing, redding, genezing en bevrijding tot stand te brengen. Maar toen Jezus naar de hemel ging, was uiteindelijk Zijn werk nog niet klaar. Het werk van Jezus is pas echt klaar als alle vijanden onder Zijn voeten zijn gelegd.

 

 

Dat is iets dat wij wellicht niet altijd beseffen. Jezus is nu ook in de hemel om voor ons te bidden. Dit is een onderdeel van de geestelijke strijd, waar wij op dit moment nog midden in zitten. Maar als Jezus dan straks gaat terugkomen, dan zal Hij elke vijand in de hel gooien. Niets van de duisternis, niets van satan en zijn demonen zal dan nog overblijven. Op dat moment zit de taak van Jezus er pas op. Als je Paulus heel letterlijk leest, dan staat hier eigenlijk dat Jezus in de Vader was tot Jezus Zich als mens losmaakte van de Vader om mens te worden en straks zal, als alles aan Hem onderworpen is, Hij ook Zichzelf weer onderwerpen aan Zijn Vader. Dat is niet iets wat Hij gedwongen wordt, maar dit is een vrijwillige keus die Jezus zal maken. En op dat moment zal God in ons zijn op de meest volmaakte manier. God zal alles in allen zijn en de complete Goddelijke heerlijkheid zal dan op dezelfde manier bezit van ons nemen, zoals dat ook van Jezus bezit heeft gehad. Dan zullen we, wat we nu geestelijk al zijn in Christus, straks ook fysiek zijn: Volmaakt heilig en rechtvaardig en dan kan er ook geen zonde meer uit ons voortkomen.

 

Eigenlijk is dit de complete vrucht van de opstanding van Jezus. En als die opstanding er niet is, waarom zouden er dan nog zoveel dingen waarde hebben. Paulus schrijft dan wellicht de moeilijkste tekst van het hele Nieuwe Testament. Hij heeft het dan ineens over het dopen voor de doden. Wellicht zijn er ongedoopte mensen gestorven waarvoor er plaatsvervangend is gedoopt. En dat met het doel omdat er een opstanding van de doden is en zal zijn. En waarom zou je om Jezus' wil gevaar lopen, als de opstanding er toch niet zal zijn. Eigenlijk zijn het allemaal bewijzen dat de opstanding absoluut een feit is en dat straks alles is verdwenen waardoor er nu nog zoveel strijd en gebrokenheid is. Jezus zal Zich onderwerpen en God zal dan helemaal in en door ons heen zijn. Wat een ontzagwekkend werk heeft Jezus gedaan! Dan zal alles zijn waarvoor het bedoeld is.

 

Gebed: Jezus, Uw werk gaat door, maar ik zie er naar uit dat al Uw werk klaar is en er werkelijk geen vijand meer zal zijn en ook dat in mij alles vervuld zal zijn van God.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom