Voorgesteld als bruid

 

"Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken." (Ruth 3:3)

 

Wanneer heb jij je voor het laatst echt mooi gemaakt voor Jezus? Ik bedoel niet dat je Zijn genade zou moeten verdienen door je best te doen, maar als je leeft in de verwachting dat Jezus gaat komen, als je uitziet naar het laatste moment van deze wereld waarop Jezus zal terugkomen en Hem verwacht, hoe mooi ben je dan voor je Bruidegom? Als je verlangt naar Jezus zoals een bruid naar haar Bruideom verlangt, dan kan het toch niet anders of het bent op je best gekleed?

 

 

Naomi is bezig om Ruth helemaal klaar te maken voor haar huwelijksaanzoek. Wellicht komt het hele verhaal wat vreemd op ons over en is het niet bepaald hoe wij het gewend zijn, het lijkt soms wel wat dubbelzinnig. Naomi neemt eigenlijk de rol van de vader op zich die er volgens het gebruik van toen voor zorgde dan een dochter kon trouwen. Naomi zet zich nu in voor haar schoondochter met het verlangen dat Ruth een plaats van rust vindt en daarbij ook de generatie van Elimelech gaat voortzetten.

 

Maar er gebeurt nog iets. Met dat Ruth zich moet kleden en zalven op de beste manier, sluit ze daarmee ook haar tijd van rouw af. Ze staat op dat moment weer open voor een huwelijk. Het huwelijk dat door de dood is verbroken sluit ze nu pas echt af. Ik moest denken aan wat Paulus ook schrijft in Romeinen 7: Als de man is gestorven is de vrouw ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Paulus noemt het als beeld voor hoe wij gebonden waren aan de wet, maar door Jezus is de wet eigenlijk gestorven. Als we in Jezus geloven heeft de wet geen kracht meer. We staan open een een nieuw huwelijk, het huwelijk met Jezus!

 

Het huwelijk van genade en verzoening ligt helemaal open omdat we aan de wet zijn gestorven. Alsof er nu tegen ons wordt gezegd, zoals Naomi tegen Ruth zei: Was jezelf, zalf je en kleed je goed en ga naar Boaz toe. Of met andere woorden: stel je voor als zijn vrouw. Ruth moet wachten tot Boaz genoeg heeft gegeten en gedronken zodat hij in een goede stemming is. Het zijn van die beelden die eigenlijk heel logisch lijken, maar misschien ook wel een diepere betekenis hebben als we deze betrekken op Jezus.

 

Jezus heeft onze levensbeker met zonden leeggedronken. Weet je wat het gevolg daarvan is? Dat Hij altijd in een goede stemming is om Zijn bruid te willen ontvangen. Jezus zal nooit een bruid wegsturen, maar Jezus zal je altijd welkom heten als jij je voorstelt aan Hem. Wanneer heb je voor het laatst er alles aan gedaan om Jezus echt te ontmoeten en om werkelijk op Zijn dorsvloer te komen en te zeggen: Jezus, hier ben ik, ik wil Uw liefste zijn, omdat U mijn Liefste bent. Advent, dat is verwachten en er klaar voor zijn op elk moment van de dag.

 

Gebed: Jezus, ik leg alle onreinheid en zonde af en stel mij voor aan U en zeg het met heel mijn hart: Ik heb U lief, ik wil Uw liefste zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom