Aan het begin van de gersteoogst

 

"En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst." (Ruth 1:22b)

 

Waar begint de hoop in het boek Ruth? Als je Naomi moet geloven heeft ze niets meer over gehouden. Ze is leeg teruggekomen. Dat zal zeker wel haar gevoel zijn geweest, besef ook wat het betekent voor haar om haar man verloren te zijn. Een vrouw zonder man in die tijd, heeft eigenlijk geen toekomst. Maar zou de weg terug naar God, want die gaat ze heir wel, echt een lege weg zijn? Aan het einde van het eerste hoofdstuk staat er een zin, die er bijna niet toe lijkt te doen. "En ze kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst." Het lijkt bijna een bijzin die er niet toe doet.

 

 

 

Naomi kwam met niets terug, tenminste als je Naomi moet geloven. Ruth komt aan, met God in haar hart! Deze twee vrouwen komen totaal anders in Bethlehem aan. Want is het echt wel zo hopeloos? Het einde van het meest hopeloze hoofdstuk uit het boek Ruth is het eerste teken van hoop. Dit is hoe God wel is. Bij God is er altijd hoop. Er is toekomst, ook al zoveel jaren voordat de enige Hoop van de wereld, Jezus Christus zal komen. Want terugkomen onder Gods vleugels, dat zal altijd nieuwe hoop geven.

 

Ze komen aan bij het begin van de gersteoogt. Deze zin staat er niet zomaar. Het laat zien dat er hoop is. God geeft weer overvloed en de gersteoogst is begonnen. Het zal misschien voor Naomi niet gelijk heel bijzonder geweest zijn, maar God wil met deze zin laten zien dat er hoop is. En Ruth pakt dit wel gelijk op. Ruth, de vrouw waarmee de hoop op de Messias uiteindelijk zal voortgezet worden, Ruth blijft niet bij de pakken neerzitten.

 

Zien wij de tekenen van hoop? Het zit niet in de grote dingen, maar het zit in de kleine dingen. Gods hoop openbaart zich in de boodschap van hoop, de boodschap van het Koninkrijk van Jezus Christus. Dat is er nog niet, net zo min als dat voor Naomi alles goed is, maar het begin is er wel. Bij God zijn is de hoop niet het volmaakte of het voltooide, maar bij God zijn het de tekenen van hoop. Zo leven wij in Adventstijd, met de tekenen van hoop, in de tekenen van het Koninkrijk dat straks met Jezus volmaakt en volkomen zal komen.

 

Misschien zit je soms bij de pakken neer, niet wetend hoe nu verder, maar het Koninkrijk van Jezus is al wel een feit, al zal het straks pas volmaakt komen, maar tot die tijd zal Jezus er wel bij zijn en zal Zijn Koninkrijk ook onze hoop zijn. Want in elke situatie is God machtig om verandering en herstel te brengen, tot de dag dat Jezus werkelijk komen en Hij ons heil volmaken zal. En tot die dag leven wij in de gersteoogst en rapen de aren op, omdat de volle oogst nog even moet wachten. We rapen al aren van het Koninkrijk, want God laat er regelmatig al vallen op de grond.

 

Gebed: Jezus, Uw Koninkrijk zal straks volmaakt komen, maar nu al begint de oogst, zoals Naomi aankwam toen de oogst begon. Wij hebben hoop, omdat de tekenen van hoop ons laten zien wat er straks echt zal zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom