Verbitterd

 

"Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Allerhoogste heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft?" (Ruth 1:20 en 21)

 

Pas kreeg ik de vraag of het ook zou kunnen dat je God moet vergeven. Dat klinkt als een onmogelijke vraag, want God doet nooit iets fout. God is volmaakt, Hij heeft geen enkel moment dat Hij iets doet waarvoor vergeving nodig is. Dat staat wel duidelijk vast, daar bestaat geen twijfel over. Toch, als we over vergeving nadenken in de zin van de ander iets niet aanrekenen, kom je er toch een beetje bij in de buurt. En dan moet je eens kijken hoe Naomi reageert als ze terugkomt in Bethlehem.

 

 

 

Elk woord wat ze spreekt zijn woorden van bitterheid! En voor bitterheid is vergeving nodig om er van los te komen. Ze laat zich zelfs met een andere naam noemen: Mara. Ze wil genoemd worden zoals ze zich voelt. En nee, God deed niets fout en in die zin is er geen vergeving nodig, maar toch is Naomi ontzettend verbittert. God heeft haar alles afgenomen. Er is eigenlijk geen toekomst meer voor haar en ook haar leven is eigenlijk geen leven meer. Wat een beschuldigen aan het adres van God. Toch merk ik dat er onder heel veel depressie bij mensen, ergens een gevoel zit van boos zijn op God. Ergens heeft God het niet goed gedaan in ogen van mensen die bij de pakken zijn gaan neerzitten. En laten we heel eerlijk zijn: we hebben allemaal momenten dat we God verwijten dat Hij het anders had moeten doen. En dat betekent niet dat we geen waarom-vragen mogen hebben. Ook waarom-vragen hoeven niet veroordelend te zijn. 

 

Ik geloof dat we niet kunnen zeggen dat het zoals we in het Oude Testament regelmatig zijn dat God met straf ingrijpt, dat God na de verzoening door Jezus (Hij verzoende de wereld met Zichzelf) dit ook nog doet. Wat we wel kunnen zeggen is dat God soms dingen doet, die wij echt niet begrijpen, maar dat God daar wel het beste voor ons uit wil halen. Als we dat gaan beseffen, dan behoeden we ons voor bitterheid zoals we die zien bij Naomi.

 

En laten we het maar eens uitspreken, al die punten, waarop we ten diepste vragen hebben bij Gods handelen in ons leven. We kunnen het geen vergeving noemen, maar in het loslaten van de bitterheid lijkt het er wel op. Naomi was intens verbittert want God haar kwaad aangedaan. En dat terwijl ten diepste Israël en daarmee ook Naomi, God kwaad had aangedaan. De gevolgen waren groot, maar hoe genadig is God, dat Hij uit dit kwaad zoveel goeds laat voortkomen zodat uiteindelijk via Ruth, Jezus geboren gaat worden. Advent dat is verwachten door het lijden heen. Zelfs als er geen uitkomst meer lijkt te zijn, leert God ons verwachten op het moment dat Hij met Zijn licht in ons leven komt.

 

Gebed: Vader, U komt altijd met Uw licht in mijn leven. Er zijn geen omstandigheden die te donker zijn voor Uw licht.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom