Verbitterd

 

"Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Allerhoogste heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft?" (Ruth 1:20 en 21)

 

Pas kreeg ik de vraag of het ook zou kunnen dat je God moet vergeven. Dat klinkt als een onmogelijke vraag, want God doet nooit iets fout. God is volmaakt, Hij heeft geen enkel moment dat Hij iets doet waarvoor vergeving nodig is. Dat staat wel duidelijk vast, daar bestaat geen twijfel over. Toch, als we over vergeving nadenken in de zin van de ander iets niet aanrekenen, kom je er toch een beetje bij in de buurt. En dan moet je eens kijken hoe Naomi reageert als ze terugkomt in Bethlehem.

 

 

 

Elk woord wat ze spreekt zijn woorden van bitterheid! En voor bitterheid is vergeving nodig om er van los te komen. Ze laat zich zelfs met een andere naam noemen: Mara. Ze wil genoemd worden zoals ze zich voelt. En nee, God deed niets fout en in die zin is er geen vergeving nodig, maar toch is Naomi ontzettend verbittert. God heeft haar alles afgenomen. Er is eigenlijk geen toekomst meer voor haar en ook haar leven is eigenlijk geen leven meer. Wat een beschuldigen aan het adres van God. Toch merk ik dat er onder heel veel depressie bij mensen, ergens een gevoel zit van boos zijn op God. Ergens heeft God het niet goed gedaan in ogen van mensen die bij de pakken zijn gaan neerzitten. En laten we heel eerlijk zijn: we hebben allemaal momenten dat we God verwijten dat Hij het anders had moeten doen. En dat betekent niet dat we geen waarom-vragen mogen hebben. Ook waarom-vragen hoeven niet veroordelend te zijn. 

 

Ik geloof dat we niet kunnen zeggen dat het zoals we in het Oude Testament regelmatig zijn dat God met straf ingrijpt, dat God na de verzoening door Jezus (Hij verzoende de wereld met Zichzelf) dit ook nog doet. Wat we wel kunnen zeggen is dat God soms dingen doet, die wij echt niet begrijpen, maar dat God daar wel het beste voor ons uit wil halen. Als we dat gaan beseffen, dan behoeden we ons voor bitterheid zoals we die zien bij Naomi.

 

En laten we het maar eens uitspreken, al die punten, waarop we ten diepste vragen hebben bij Gods handelen in ons leven. We kunnen het geen vergeving noemen, maar in het loslaten van de bitterheid lijkt het er wel op. Naomi was intens verbittert want God haar kwaad aangedaan. En dat terwijl ten diepste Israël en daarmee ook Naomi, God kwaad had aangedaan. De gevolgen waren groot, maar hoe genadig is God, dat Hij uit dit kwaad zoveel goeds laat voortkomen zodat uiteindelijk via Ruth, Jezus geboren gaat worden. Advent dat is verwachten door het lijden heen. Zelfs als er geen uitkomst meer lijkt te zijn, leert God ons verwachten op het moment dat Hij met Zijn licht in ons leven komt.

 

Gebed: Vader, U komt altijd met Uw licht in mijn leven. Er zijn geen omstandigheden die te donker zijn voor Uw licht.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom